Cehă | Expresii - Afaceri | E-Mail

E-Mail - Introducere

尊敬的主席先生,
Vážený pane prezidente,
Foarte formal, destinatarul ocupă o funcţie care trebuie folosită în locul numelui
尊敬的先生,
Vážený pane,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
尊敬的女士,
Vážená paní,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
尊敬的先生/女士,
Vážený pane / Vážená paní,
Formal, necunoscând numele şi sexul destinatarului
尊敬的先生们,
Dobrý den,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni necunoscuţi sau unui întreg departament
尊敬的收信人,
Všem zainteresovaným stranám,
Formal, neştiind sexul şi numele destinatarului/destinatarilor
尊敬的史密斯先生,
Vážený pane Smith,
Formal, destinatar de sex masculin al cărui nume îl cunoaştem
尊敬的史密斯女士,
Vážená paní Smithová,
Formal, având ca destinatar o doamnă al cărei nume îl cunoaştem
尊敬的史密斯小姐,
Vážená slečno Smithová,
Formal, având ca destinatar o domnişoară al cărei nume îl cunoaştem
尊敬的史密斯女士/小姐,
Vážená paní Smithová,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume îl cunoaştem dar nu îi cunoaştem starea civilă
亲爱的约翰 史密斯,
Milý Johne Smith,
Mai puţin formal, destinatarul este o persoană cu care am mai colaborat
亲爱的约翰,
Milý Johne,
Informal, către un prieten, relativ rar
我们就...一事给您写信
Obracíme se na vás ohledně...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
我们因...写这封信
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
因贵公司...
V návaznosti na...
Formal, pentru a vă adresa în legătură cu un produs al companiei
鉴于贵公司...
V návaznosti na...
Formal, pentru a te adresa în legătură cu un produs al companiei
我写信想询问关于...的信息
Píši vám, abych vás informoval o...
Mai puţin fomal, pentru a te adresa în nume personal ca reprezentant al companiei
我代表...给您写信
Píši Vám jménem...
Formal, când scriem în numele altcuiva
...诚挚推荐贵公司
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formal, formula politicoasă de adresare

E-Mail - Conţinut

请问您是否介意...
Vadilo by Vám, kdyby...
Solicitate formală, tentativă
您是否能够...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Solicitate formală, tentativă
如果您能...,我将不胜感激
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Solicitate formală, tentativă
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Solicitate formală, foarte politicos
如果您能… ,我将非常感激
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Solicitate formală, foarte politicos
您能将…发送给我吗?
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Solicitate formală, politicos
我们对获得/接受...很有兴趣
Máme zájem o získání/obdržení...
Solicitate formală, politicos
我必须问您是否...
Musím vás požádat, zda...
Solicitate formală, politicos
您能推荐...吗?
Mohl(a) byste doporučit...
Solicitate formală, direct
您能将...发送给我吗?
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Solicitate formală, direct
请您尽快按要求将...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Solicitate formală, foarte direct
如果您能...,我们将不胜感激
Byli bychom vděční, kdyby...
Solicitare formală, politicos, în numele întregii companii
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Solicitare formală specifică, direct
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Solicitări formale, direct
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Solicitări formale, direct
我们的意向是...
Naším záměrem je, aby ...
Declararea intenţiilor formal şi direct
我们仔细考虑了您的建议和...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
很抱歉地通知您...
Je nám líto vás informovat, že...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau exprimarea dezinteresului faţă de o ofertă.
附件是...格式的
Příloha je ve formátu...
Formal, detaliere legată de programul pe care ar trebui să-l folosească destinatarul pentru a deschide ataşamentul
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Formal, direct, detaliere a unei probleme legată de un ataşament
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Formal, politicos
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Formal, când vă promovaţi site-ul

E-Mail - Încheieri

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formal, foarte politicos
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formal, foarte politicos
提前谢谢您...
Děkuji Vám předem...
Formal, foarte politicos
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formal, foarte politicos
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formal, foarte politicos
麻烦您请尽快回复,因为...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formal, politicos
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formal, politicos
我很期待将来有合作的可能性。
Těším se na možnou spolupráci.
Formal, politicos
谢谢您在这件事上的帮忙。
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formal, politicos
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formal, direct
如果您需要更多信息...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formal, direct
和您做生意,我们觉得很愉快。
Vážíme si vaší práce.
Formal, direct
请联系我,我的电话号码是...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formal, foarte direct
期待着尽快得到您的回复。
Těším se na Vaší odpověď.
Mai puţin formal, politicos
此致
S pozdravem,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
此致
敬礼
Se srdečným pozdravem,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
肃然至上
S úctou,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
祝好
Se srdečným pozdravem,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
祝好
S pozdravem, / Zdravím,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des