Daneză | Expresii - Afaceri | E-Mail

E-Mail - Introducere

尊敬的主席先生,
Kære Hr. Direktør,
Foarte formal, destinatarul ocupă o funcţie care trebuie folosită în locul numelui
尊敬的先生,
Kære Hr.,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
尊敬的女士,
Kære Fru.,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
尊敬的先生/女士,
Kære Hr./Fru.,
Formal, necunoscând numele şi sexul destinatarului
尊敬的先生们,
Kære Hr./Fru.,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni necunoscuţi sau unui întreg departament
尊敬的收信人,
Til hvem det måtte vedkomme,
Formal, neştiind sexul şi numele destinatarului/destinatarilor
尊敬的史密斯先生,
Kære Hr. Smith,
Formal, destinatar de sex masculin al cărui nume îl cunoaştem
尊敬的史密斯女士,
Kære Fru. Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă al cărei nume îl cunoaştem
尊敬的史密斯小姐,
Kære Frk. Smith,
Formal, având ca destinatar o domnişoară al cărei nume îl cunoaştem
尊敬的史密斯女士/小姐,
Kære Fr. Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume îl cunoaştem dar nu îi cunoaştem starea civilă
亲爱的约翰 史密斯,
Kære John Smith,
Mai puţin formal, destinatarul este o persoană cu care am mai colaborat
亲爱的约翰,
Kære John,
Informal, către un prieten, relativ rar
我们就...一事给您写信
Vi skriver til dig angående...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
我们因...写这封信
Vi skriver i anledning af...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
因贵公司...
I fortsættelse af...
Formal, pentru a vă adresa în legătură cu un produs al companiei
鉴于贵公司...
I henhold til...
Formal, pentru a te adresa în legătură cu un produs al companiei
我写信想询问关于...的信息
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Mai puţin fomal, pentru a te adresa în nume personal ca reprezentant al companiei
我代表...给您写信
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formal, când scriem în numele altcuiva
...诚挚推荐贵公司
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formal, formula politicoasă de adresare

E-Mail - Conţinut

请问您是否介意...
Ville du have noget imod hvis...
Solicitate formală, tentativă
您是否能够...
Vil du være så venlig at...
Solicitate formală, tentativă
如果您能...,我将不胜感激
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Solicitate formală, tentativă
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Solicitate formală, foarte politicos
如果您能… ,我将非常感激
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Solicitate formală, foarte politicos
您能将…发送给我吗?
Kunne du være så venlig at sende mig...
Solicitate formală, politicos
我们对获得/接受...很有兴趣
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Solicitate formală, politicos
我必须问您是否...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Solicitate formală, politicos
您能推荐...吗?
Kan du anbefale...
Solicitate formală, direct
您能将...发送给我吗?
Kunne du være så venlig at sende mig...
Solicitate formală, direct
请您尽快按要求将...
Du anmodes til snarest at...
Solicitate formală, foarte direct
如果您能...,我们将不胜感激
Vi ville sætte pris på hvis...
Solicitare formală, politicos, în numele întregii companii
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Solicitare formală specifică, direct
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Solicitări formale, direct
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Solicitări formale, direct
我们的意向是...
Det er vores intention at...
Declararea intenţiilor formal şi direct
我们仔细考虑了您的建议和...
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
很抱歉地通知您...
Vi må desværre meddele dig at...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau exprimarea dezinteresului faţă de o ofertă.
附件是...格式的
Bilaget er i...
Formal, detaliere legată de programul pe care ar trebui să-l folosească destinatarul pentru a deschide ataşamentul
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Formal, direct, detaliere a unei probleme legată de un ataşament
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Formal, politicos
如需进一步信息请查阅我们的网站...
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Formal, când vă promovaţi site-ul

E-Mail - Încheieri

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formal, foarte politicos
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Formal, foarte politicos
提前谢谢您...
Tak på forhånd...
Formal, foarte politicos
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formal, foarte politicos
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Formal, foarte politicos
麻烦您请尽快回复,因为...
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Formal, politicos
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formal, politicos
我很期待将来有合作的可能性。
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Formal, politicos
谢谢您在这件事上的帮忙。
Tak for din hjælp i denne sag.
Formal, politicos
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formal, direct
如果您需要更多信息...
Hvis du behøver mere information...
Formal, direct
和您做生意,我们觉得很愉快。
Vi sætter pris på din forretning.
Formal, direct
请联系我,我的电话号码是...
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formal, foarte direct
期待着尽快得到您的回复。
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Mai puţin formal, politicos
此致
Med venlig hilsen
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
此致
敬礼
Med venlig hilsen
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
肃然至上
Med respekt,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
祝好
Med venlig hilsen
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
祝好
Med venlig hilsen
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des