Engleză | Expresii - Afaceri | E-Mail

E-Mail - Introducere

尊敬的主席先生,
Dear Mr. President,
Foarte formal, destinatarul ocupă o funcţie care trebuie folosită în locul numelui
尊敬的先生,
Dear Sir,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
尊敬的女士,
Dear Madam,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
尊敬的先生/女士,
Dear Sir / Madam,
Formal, necunoscând numele şi sexul destinatarului
尊敬的先生们,
Dear Sirs,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni necunoscuţi sau unui întreg departament
尊敬的收信人,
To whom it may concern,
Formal, neştiind sexul şi numele destinatarului/destinatarilor
尊敬的史密斯先生,
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatar de sex masculin al cărui nume îl cunoaştem
尊敬的史密斯女士,
Dear Mrs. Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă al cărei nume îl cunoaştem
尊敬的史密斯小姐,
Dear Miss Smith,
Formal, având ca destinatar o domnişoară al cărei nume îl cunoaştem
尊敬的史密斯女士/小姐,
Dear Ms. Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume îl cunoaştem dar nu îi cunoaştem starea civilă
亲爱的约翰 史密斯,
Dear John Smith,
Mai puţin formal, destinatarul este o persoană cu care am mai colaborat
亲爱的约翰,
Dear John,
Informal, către un prieten, relativ rar
我们就...一事给您写信
We are writing to you regarding…
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
我们因...写这封信
We are writing in connection with ...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
因贵公司...
Further to…
Formal, pentru a vă adresa în legătură cu un produs al companiei
鉴于贵公司...
With reference to…
Formal, pentru a te adresa în legătură cu un produs al companiei
我写信想询问关于...的信息
I am writing to enquire about…
Mai puţin fomal, pentru a te adresa în nume personal ca reprezentant al companiei
我代表...给您写信
I am writing to you on behalf of...
Formal, când scriem în numele altcuiva
...诚挚推荐贵公司
Your company was highly recommended by…
Formal, formula politicoasă de adresare

E-Mail - Conţinut

请问您是否介意...
Would you mind if…
Solicitate formală, tentativă
您是否能够...
Would you be so kind as to…
Solicitate formală, tentativă
如果您能...,我将不胜感激
I would be most obliged if…
Solicitate formală, tentativă
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Solicitate formală, foarte politicos
如果您能… ,我将非常感激
I would be grateful if you could...
Solicitate formală, foarte politicos
您能将…发送给我吗?
Would you please send me…
Solicitate formală, politicos
我们对获得/接受...很有兴趣
We are interested in obtaining/receiving…
Solicitate formală, politicos
我必须问您是否...
I must ask you whether...
Solicitate formală, politicos
您能推荐...吗?
Could you recommend…
Solicitate formală, direct
您能将...发送给我吗?
Would you please send me…
Solicitate formală, direct
请您尽快按要求将...
You are urgently requested to…
Solicitate formală, foarte direct
如果您能...,我们将不胜感激
We would be grateful if…
Solicitare formală, politicos, în numele întregii companii
您目前针对...的价格清单是什么样的?
What is your current list price for…
Solicitare formală specifică, direct
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
We are interested in ... and we would like to know ...
Solicitări formale, direct
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
We understand from your advertisment that you produce…
Solicitări formale, direct
我们的意向是...
It is our intention to…
Declararea intenţiilor formal şi direct
我们仔细考虑了您的建议和...
We carefully considered your proposal and…
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
很抱歉地通知您...
We are sorry to inform you that…
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau exprimarea dezinteresului faţă de o ofertă.
附件是...格式的
The attachment is in...
Formal, detaliere legată de programul pe care ar trebui să-l folosească destinatarul pentru a deschide ataşamentul
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formal, direct, detaliere a unei probleme legată de un ataşament
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formal, politicos
如需进一步信息请查阅我们的网站...
For further information please consult our website at…
Formal, când vă promovaţi site-ul

E-Mail - Încheieri

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
If you need any additional assistance, please contact me.
Formal, foarte politicos
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formal, foarte politicos
提前谢谢您...
Thanking you in advance…
Formal, foarte politicos
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formal, foarte politicos
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formal, foarte politicos
麻烦您请尽快回复,因为...
Please reply as soon as possible because…
Formal, politicos
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
If you require any further information, feel free to contact me.
Formal, politicos
我很期待将来有合作的可能性。
I look forward to the possibility of working together.
Formal, politicos
谢谢您在这件事上的帮忙。
Thank you for your help in this matter.
Formal, politicos
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
I look forward to discussing this with you.
Formal, direct
如果您需要更多信息...
If you require more information ...
Formal, direct
和您做生意,我们觉得很愉快。
We appreciate your business.
Formal, direct
请联系我,我的电话号码是...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formal, foarte direct
期待着尽快得到您的回复。
I look forward to hearing from you soon.
Mai puţin formal, politicos
此致
Yours faithfully,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
此致
敬礼
Yours sincerely,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
肃然至上
Respectfully yours,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
祝好
Kind/Best regards,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
祝好
Regards,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des