Spaniolă | Expresii - Afaceri | E-Mail

E-Mail - Introducere

尊敬的主席先生,
Distinguido Sr. Presidente:
Foarte formal, destinatarul ocupă o funcţie care trebuie folosită în locul numelui
尊敬的先生,
Distinguido Señor:
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
尊敬的女士,
Distinguida Señora:
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
尊敬的先生/女士,
Señores:
Formal, necunoscând numele şi sexul destinatarului
尊敬的先生们,
Apreciados Señores:
Formal, când ne adresăm mai multor oameni necunoscuţi sau unui întreg departament
尊敬的收信人,
A quien pueda interesar
Formal, neştiind sexul şi numele destinatarului/destinatarilor
尊敬的史密斯先生,
Apreciado Sr. Pérez:
Formal, destinatar de sex masculin al cărui nume îl cunoaştem
尊敬的史密斯女士,
Apreciado Sra. Pérez:
Formal, având ca destinatar o doamnă al cărei nume îl cunoaştem
尊敬的史密斯小姐,
Apreciada Srta. Pérez:
Formal, având ca destinatar o domnişoară al cărei nume îl cunoaştem
尊敬的史密斯女士/小姐,
Apreciada Sra. Pérez:
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume îl cunoaştem dar nu îi cunoaştem starea civilă
亲爱的约翰 史密斯,
Estimado Sr. Pérez:
Mai puţin formal, destinatarul este o persoană cu care am mai colaborat
亲爱的约翰,
Querido Juan:
Informal, către un prieten, relativ rar
我们就...一事给您写信
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
我们因...写这封信
Le escribimos en referencia a...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
因贵公司...
Con relación a...
Formal, pentru a vă adresa în legătură cu un produs al companiei
鉴于贵公司...
En referencia a...
Formal, pentru a te adresa în legătură cu un produs al companiei
我写信想询问关于...的信息
Escribo para pedir información sobre...
Mai puţin fomal, pentru a te adresa în nume personal ca reprezentant al companiei
我代表...给您写信
Le escribo en nombre de...
Formal, când scriem în numele altcuiva
...诚挚推荐贵公司
Recibimos excelentes recomendaciones de su compañía por parte de...
Formal, formula politicoasă de adresare

E-Mail - Conţinut

请问您是否介意...
¿Sería posible...
Solicitate formală, tentativă
您是否能够...
¿Tendría la amabilidad de...
Solicitate formală, tentativă
如果您能...,我将不胜感激
Me complacería mucho si...
Solicitate formală, tentativă
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Solicitate formală, foarte politicos
如果您能… ,我将非常感激
Le agradecería enormemente si pudiera...
Solicitate formală, foarte politicos
您能将…发送给我吗?
¿Podría enviarme...
Solicitate formală, politicos
我们对获得/接受...很有兴趣
Estamos interesados en obtener/recibir...
Solicitate formală, politicos
我必须问您是否...
Me atrevo a preguntarle si...
Solicitate formală, politicos
您能推荐...吗?
¿Podría recomendarme...
Solicitate formală, direct
您能将...发送给我吗?
¿Podría enviarme...
Solicitate formală, direct
请您尽快按要求将...
Se le insta urgentemente a...
Solicitate formală, foarte direct
如果您能...,我们将不胜感激
Estaríamos muy agradecidos si...
Solicitare formală, politicos, în numele întregii companii
您目前针对...的价格清单是什么样的?
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Solicitare formală specifică, direct
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Solicitări formale, direct
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Solicitări formale, direct
我们的意向是...
Es nuestra intención...
Declararea intenţiilor formal şi direct
我们仔细考虑了您的建议和...
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
很抱歉地通知您...
Lamentamos informarle que...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau exprimarea dezinteresului faţă de o ofertă.
附件是...格式的
El archivo adjunto está en formato...
Formal, detaliere legată de programul pe care ar trebui să-l folosească destinatarul pentru a deschide ataşamentul
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
No pude abrir el archivo adjunto esta mañana. Según mi antivirus el archivo está infectado.
Formal, direct, detaliere a unei probleme legată de un ataşament
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Me disculpo por no haber reenviado el mensaje antes, pero debido a un error tipográfico el email fue devuelto por tener un "usuario desconocido".
Formal, politicos
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Para mayor información consulte nuestra página web:
Formal, când vă promovaţi site-ul

E-Mail - Încheieri

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Formal, foarte politicos
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Formal, foarte politicos
提前谢谢您...
Le agradecemos de antemano...
Formal, foarte politicos
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Formal, foarte politicos
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Formal, foarte politicos
麻烦您请尽快回复,因为...
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Formal, politicos
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Si requiere más información no dude en contactarme.
Formal, politicos
我很期待将来有合作的可能性。
Me complace la idea de trabajar juntos.
Formal, politicos
谢谢您在这件事上的帮忙。
Gracias por su ayuda en este asunto.
Formal, politicos
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Formal, direct
如果您需要更多信息...
Si requiere más información...
Formal, direct
和您做生意,我们觉得很愉快。
Apreciamos hacer negocios con usted.
Formal, direct
请联系我,我的电话号码是...
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Formal, foarte direct
期待着尽快得到您的回复。
Espero tener noticias de usted pronto.
Mai puţin formal, politicos
此致
Se despide cordialmente,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
此致
敬礼
Atentamente,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
肃然至上
Respetuosamente,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
祝好
Saludos,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
祝好
Saludos,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des