Suedeză | Expresii - Afaceri | E-Mail

E-Mail - Introducere

尊敬的主席先生,
Bäste herr ordförande,
Foarte formal, destinatarul ocupă o funcţie care trebuie folosită în locul numelui
尊敬的先生,
Bäste herrn,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
尊敬的女士,
Bästa fru,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
尊敬的先生/女士,
Bästa herr/fru,
Formal, necunoscând numele şi sexul destinatarului
尊敬的先生们,
Bästa herrar,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni necunoscuţi sau unui întreg departament
尊敬的收信人,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, neştiind sexul şi numele destinatarului/destinatarilor
尊敬的史密斯先生,
Bäste herr Smith,
Formal, destinatar de sex masculin al cărui nume îl cunoaştem
尊敬的史密斯女士,
Bästa fru Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă al cărei nume îl cunoaştem
尊敬的史密斯小姐,
Bästa fröken Smith,
Formal, având ca destinatar o domnişoară al cărei nume îl cunoaştem
尊敬的史密斯女士/小姐,
Bästa fru Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume îl cunoaştem dar nu îi cunoaştem starea civilă
亲爱的约翰 史密斯,
Bäste John Smith,
Mai puţin formal, destinatarul este o persoană cu care am mai colaborat
亲爱的约翰,
Bäste John,
Informal, către un prieten, relativ rar
我们就...一事给您写信
Vi skriver till dig angående ...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
我们因...写这封信
Vi skriver i samband med ...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
因贵公司...
Vidare till ...
Formal, pentru a vă adresa în legătură cu un produs al companiei
鉴于贵公司...
Med hänvisning till ...
Formal, pentru a te adresa în legătură cu un produs al companiei
我写信想询问关于...的信息
Jag skriver för att fråga om ...
Mai puţin fomal, pentru a te adresa în nume personal ca reprezentant al companiei
我代表...给您写信
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formal, când scriem în numele altcuiva
...诚挚推荐贵公司
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formal, formula politicoasă de adresare

E-Mail - Conţinut

请问您是否介意...
Vi är tacksamma om du ...
Solicitate formală, tentativă
您是否能够...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Solicitate formală, tentativă
如果您能...,我将不胜感激
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Solicitate formală, tentativă
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Solicitate formală, foarte politicos
如果您能… ,我将非常感激
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Solicitate formală, foarte politicos
您能将…发送给我吗?
Kunde du skicka mig ...
Solicitate formală, politicos
我们对获得/接受...很有兴趣
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Solicitate formală, politicos
我必须问您是否...
Jag måste fråga dig om ...
Solicitate formală, politicos
您能推荐...吗?
Skulle du kunna rekommendera ...
Solicitate formală, direct
您能将...发送给我吗?
Skulle du kunna skicka mig ...
Solicitate formală, direct
请您尽快按要求将...
Vi ber dig omgående att ...
Solicitate formală, foarte direct
如果您能...,我们将不胜感激
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Solicitare formală, politicos, în numele întregii companii
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Solicitare formală specifică, direct
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Solicitări formale, direct
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Solicitări formale, direct
我们的意向是...
Vi har för avsikt att ...
Declararea intenţiilor formal şi direct
我们仔细考虑了您的建议和...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
很抱歉地通知您...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau exprimarea dezinteresului faţă de o ofertă.
附件是...格式的
Den bifogade filen är i formatet ... .
Formal, detaliere legată de programul pe care ar trebui să-l folosească destinatarul pentru a deschide ataşamentul
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Formal, direct, detaliere a unei probleme legată de un ataşament
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Formal, politicos
如需进一步信息请查阅我们的网站...
För mer information, se vår hemsida ...
Formal, când vă promovaţi site-ul

E-Mail - Încheieri

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, foarte politicos
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Formal, foarte politicos
提前谢谢您...
Tack på förhand...
Formal, foarte politicos
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formal, foarte politicos
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Formal, foarte politicos
麻烦您请尽快回复,因为...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formal, politicos
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, politicos
我很期待将来有合作的可能性。
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Formal, politicos
谢谢您在这件事上的帮忙。
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formal, politicos
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formal, direct
如果您需要更多信息...
Om du behöver mer information ...
Formal, direct
和您做生意,我们觉得很愉快。
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Formal, direct
请联系我,我的电话号码是...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Formal, foarte direct
期待着尽快得到您的回复。
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Mai puţin formal, politicos
此致
Med vänlig hälsning,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
此致
敬礼
Med vänliga hälsningar,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
肃然至上
Med vänlig hälsning,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
祝好
Vänliga hälsningar,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
祝好
Hälsningar,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des