Cehă | Expresii - Afaceri | E-Mail

E-Mail - Introducere

친애하는 사장님께,
Vážený pane prezidente,
Foarte formal, destinatarul ocupă o funcţie care trebuie folosită în locul numelui
관계자님께 드립니다.
Vážený pane,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
사모님께 드립니다.
Vážená paní,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
친애하는 관계자님께 드립니다.
Vážený pane / Vážená paní,
Formal, necunoscând numele şi sexul destinatarului
친애하는 여러분께 드립니다.
Dobrý den,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni necunoscuţi sau unui întreg departament
관계자분(들)께 드립니다.
Všem zainteresovaným stranám,
Formal, neştiind sexul şi numele destinatarului/destinatarilor
친애하는 최철수님,
Vážený pane Smith,
Formal, destinatar de sex masculin al cărui nume îl cunoaştem
친애하는 김민정님,
Vážená paní Smithová,
Formal, având ca destinatar o doamnă al cărei nume îl cunoaştem
친애하는 김선영님,
Vážená slečno Smithová,
Formal, având ca destinatar o domnişoară al cărei nume îl cunoaştem
친애하는 최유라님,
Vážená paní Smithová,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume îl cunoaştem dar nu îi cunoaştem starea civilă
친애하는 홍두깨씨,
Milý Johne Smith,
Mai puţin formal, destinatarul este o persoană cu care am mai colaborat
친애하는 미영씨,
Milý Johne,
Informal, către un prieten, relativ rar
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Obracíme se na vás ohledně...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
...에 관하여 말씀드리자면,
V návaznosti na...
Formal, pentru a vă adresa în legătură cu un produs al companiei
...에 대해서 언급하자면,
V návaznosti na...
Formal, pentru a te adresa în legătură cu un produs al companiei
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Píši vám, abych vás informoval o...
Mai puţin fomal, pentru a te adresa în nume personal ca reprezentant al companiei
...를 대신하여 글을 드립니다.
Píši Vám jménem...
Formal, când scriem în numele altcuiva
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formal, formula politicoasă de adresare

E-Mail - Conţinut

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Vadilo by Vám, kdyby...
Solicitate formală, tentativă
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Solicitate formală, tentativă
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Solicitate formală, tentativă
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Solicitate formală, foarte politicos
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Solicitate formală, foarte politicos
...를 보내주시겠습니까?
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Solicitate formală, politicos
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Máme zájem o získání/obdržení...
Solicitate formală, politicos
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Musím vás požádat, zda...
Solicitate formală, politicos
...를 추천해 주시겠습니까?
Mohl(a) byste doporučit...
Solicitate formală, direct
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Solicitate formală, direct
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Solicitate formală, foarte direct
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Byli bychom vděční, kdyby...
Solicitare formală, politicos, în numele întregii companii
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Solicitare formală specifică, direct
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Solicitări formale, direct
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Solicitări formale, direct
저희의 목적은 ... 입니다.
Naším záměrem je, aby ...
Declararea intenţiilor formal şi direct
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Je nám líto vás informovat, že...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau exprimarea dezinteresului faţă de o ofertă.
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Příloha je ve formátu...
Formal, detaliere legată de programul pe care ar trebui să-l folosească destinatarul pentru a deschide ataşamentul
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Formal, direct, detaliere a unei probleme legată de un ataşament
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Formal, politicos
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Formal, când vă promovaţi site-ul

E-Mail - Încheieri

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formal, foarte politicos
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formal, foarte politicos
미리 감사의 말씀 드리며...
Děkuji Vám předem...
Formal, foarte politicos
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formal, foarte politicos
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formal, foarte politicos
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formal, politicos
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formal, politicos
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Těším se na možnou spolupráci.
Formal, politicos
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formal, politicos
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formal, direct
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formal, direct
당신의 수고에 감사드립니다.
Vážíme si vaší práce.
Formal, direct
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formal, foarte direct
조만간 답장 받길 기대합니다.
Těším se na Vaší odpověď.
Mai puţin formal, politicos
... (자신의 이름) 드림,
S pozdravem,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
... (자신의 이름) 드림,
Se srdečným pozdravem,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
... (자신의 이름) 드림,
S úctou,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
.... 보냄,
Se srdečným pozdravem,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
.... 보냄,
S pozdravem, / Zdravím,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des