Daneză | Expresii - Afaceri | E-Mail

E-Mail - Introducere

친애하는 사장님께,
Kære Hr. Direktør,
Foarte formal, destinatarul ocupă o funcţie care trebuie folosită în locul numelui
관계자님께 드립니다.
Kære Hr.,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
사모님께 드립니다.
Kære Fru.,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
친애하는 관계자님께 드립니다.
Kære Hr./Fru.,
Formal, necunoscând numele şi sexul destinatarului
친애하는 여러분께 드립니다.
Kære Hr./Fru.,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni necunoscuţi sau unui întreg departament
관계자분(들)께 드립니다.
Til hvem det måtte vedkomme,
Formal, neştiind sexul şi numele destinatarului/destinatarilor
친애하는 최철수님,
Kære Hr. Smith,
Formal, destinatar de sex masculin al cărui nume îl cunoaştem
친애하는 김민정님,
Kære Fru. Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă al cărei nume îl cunoaştem
친애하는 김선영님,
Kære Frk. Smith,
Formal, având ca destinatar o domnişoară al cărei nume îl cunoaştem
친애하는 최유라님,
Kære Fr. Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume îl cunoaştem dar nu îi cunoaştem starea civilă
친애하는 홍두깨씨,
Kære John Smith,
Mai puţin formal, destinatarul este o persoană cu care am mai colaborat
친애하는 미영씨,
Kære John,
Informal, către un prieten, relativ rar
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Vi skriver til dig angående...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Vi skriver i anledning af...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
...에 관하여 말씀드리자면,
I fortsættelse af...
Formal, pentru a vă adresa în legătură cu un produs al companiei
...에 대해서 언급하자면,
I henhold til...
Formal, pentru a te adresa în legătură cu un produs al companiei
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Mai puţin fomal, pentru a te adresa în nume personal ca reprezentant al companiei
...를 대신하여 글을 드립니다.
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formal, când scriem în numele altcuiva
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formal, formula politicoasă de adresare

E-Mail - Conţinut

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Ville du have noget imod hvis...
Solicitate formală, tentativă
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Vil du være så venlig at...
Solicitate formală, tentativă
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Solicitate formală, tentativă
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Solicitate formală, foarte politicos
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Solicitate formală, foarte politicos
...를 보내주시겠습니까?
Kunne du være så venlig at sende mig...
Solicitate formală, politicos
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Solicitate formală, politicos
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Solicitate formală, politicos
...를 추천해 주시겠습니까?
Kan du anbefale...
Solicitate formală, direct
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Kunne du være så venlig at sende mig...
Solicitate formală, direct
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Du anmodes til snarest at...
Solicitate formală, foarte direct
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Vi ville sætte pris på hvis...
Solicitare formală, politicos, în numele întregii companii
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Solicitare formală specifică, direct
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Solicitări formale, direct
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Solicitări formale, direct
저희의 목적은 ... 입니다.
Det er vores intention at...
Declararea intenţiilor formal şi direct
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Vi må desværre meddele dig at...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau exprimarea dezinteresului faţă de o ofertă.
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Bilaget er i...
Formal, detaliere legată de programul pe care ar trebui să-l folosească destinatarul pentru a deschide ataşamentul
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Formal, direct, detaliere a unei probleme legată de un ataşament
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Formal, politicos
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Formal, când vă promovaţi site-ul

E-Mail - Încheieri

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formal, foarte politicos
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Formal, foarte politicos
미리 감사의 말씀 드리며...
Tak på forhånd...
Formal, foarte politicos
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formal, foarte politicos
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Formal, foarte politicos
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Formal, politicos
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formal, politicos
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Formal, politicos
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Tak for din hjælp i denne sag.
Formal, politicos
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formal, direct
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Hvis du behøver mere information...
Formal, direct
당신의 수고에 감사드립니다.
Vi sætter pris på din forretning.
Formal, direct
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formal, foarte direct
조만간 답장 받길 기대합니다.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Mai puţin formal, politicos
... (자신의 이름) 드림,
Med venlig hilsen
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
... (자신의 이름) 드림,
Med venlig hilsen
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
... (자신의 이름) 드림,
Med respekt,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
.... 보냄,
Med venlig hilsen
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
.... 보냄,
Med venlig hilsen
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des