Greacă | Expresii - Afaceri | E-Mail

E-Mail - Introducere

친애하는 사장님께,
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Foarte formal, destinatarul ocupă o funcţie care trebuie folosită în locul numelui
관계자님께 드립니다.
Αγαπητέ κύριε,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
사모님께 드립니다.
Αγαπητή κυρία,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
친애하는 관계자님께 드립니다.
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Formal, necunoscând numele şi sexul destinatarului
친애하는 여러분께 드립니다.
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni necunoscuţi sau unui întreg departament
관계자분(들)께 드립니다.
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formal, neştiind sexul şi numele destinatarului/destinatarilor
친애하는 최철수님,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formal, destinatar de sex masculin al cărui nume îl cunoaştem
친애하는 김민정님,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formal, având ca destinatar o doamnă al cărei nume îl cunoaştem
친애하는 김선영님,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formal, având ca destinatar o domnişoară al cărei nume îl cunoaştem
친애하는 최유라님,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume îl cunoaştem dar nu îi cunoaştem starea civilă
친애하는 홍두깨씨,
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Mai puţin formal, destinatarul este o persoană cu care am mai colaborat
친애하는 미영씨,
Αγαπητέ Ιωάννη,
Informal, către un prieten, relativ rar
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Σας γράφουμε σχετικά με...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Σας γράφουμε αναφορικά με...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
...에 관하여 말씀드리자면,
Σχετικά με...
Formal, pentru a vă adresa în legătură cu un produs al companiei
...에 대해서 언급하자면,
Αναφορικά με,...
Formal, pentru a te adresa în legătură cu un produs al companiei
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
Mai puţin fomal, pentru a te adresa în nume personal ca reprezentant al companiei
...를 대신하여 글을 드립니다.
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
Formal, când scriem în numele altcuiva
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Η εταιρεία σας μας συνεστήθη ιδιαιτέρως από...
Formal, formula politicoasă de adresare

E-Mail - Conţinut

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Θα ήταν δυνατόν...
Solicitate formală, tentativă
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Θα είχατε την καλοσύνη να...
Solicitate formală, tentativă
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
Solicitate formală, tentativă
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
Solicitate formală, foarte politicos
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
Solicitate formală, foarte politicos
...를 보내주시겠습니까?
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
Solicitate formală, politicos
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
Solicitate formală, politicos
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
Solicitate formală, politicos
...를 추천해 주시겠습니까?
Μπορείτε να μου προτείνετε...
Solicitate formală, direct
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
Solicitate formală, direct
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Σας ζητείται επειγόντως να...
Solicitate formală, foarte direct
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
Solicitare formală, politicos, în numele întregii companii
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
Solicitare formală specifică, direct
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
Solicitări formale, direct
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
Solicitări formale, direct
저희의 목적은 ... 입니다.
Η πρόθεσή μας είναι να...
Declararea intenţiilor formal şi direct
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau exprimarea dezinteresului faţă de o ofertă.
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Το συνημμένο αρχείο είναι τύπου...
Formal, detaliere legată de programul pe care ar trebui să-l folosească destinatarul pentru a deschide ataşamentul
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Δεν μπορούσα να ανοίξω το αρχείο σας αυτό το πρωί. Το λογισμικό προστασίας από ιούς βρήκε ότι το αρχείο σας ήταν προσβεβλημένο.
Formal, direct, detaliere a unei probleme legată de un ataşament
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Παρακαλώ δεχτείτε την απολογία μου σχετικά με την καθυστέρηση της προώθησης του μηνύματος, αλλά λόγω ενός τυπογραφικού λάθους το e-mail σας επιστράφηκε με την ένδειξη "άγνωστος χρήστης».
Formal, politicos
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση...
Formal, când vă promovaţi site-ul

E-Mail - Încheieri

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να σας προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
Formal, foarte politicos
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Για περαιτέρω βοήθεια, είμαστε στη διάθεσή σας.
Formal, foarte politicos
미리 감사의 말씀 드리며...
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
Formal, foarte politicos
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Formal, foarte politicos
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
Formal, foarte politicos
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
Formal, politicos
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Formal, politicos
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
Formal, politicos
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
Formal, politicos
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
Formal, direct
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
Formal, direct
당신의 수고에 감사드립니다.
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
Formal, direct
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
Formal, foarte direct
조만간 답장 받길 기대합니다.
Ελπίζω να ακούσω νέα σας σύντομα.
Mai puţin formal, politicos
... (자신의 이름) 드림,
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
... (자신의 이름) 드림,
Μετά τιμής,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
... (자신의 이름) 드림,
Με εκτίμηση,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
.... 보냄,
χαιρετισμούς,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
.... 보냄,
θερμούς χαιρετισμούς
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des