Olandeză | Expresii - Afaceri | E-Mail

E-Mail - Introducere

친애하는 사장님께,
Geachte heer President
Foarte formal, destinatarul ocupă o funcţie care trebuie folosită în locul numelui
관계자님께 드립니다.
Geachte heer
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
사모님께 드립니다.
Geachte mevrouw
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
친애하는 관계자님께 드립니다.
Geachte heer, mevrouw
Formal, necunoscând numele şi sexul destinatarului
친애하는 여러분께 드립니다.
Geachte dames en heren
Formal, când ne adresăm mai multor oameni necunoscuţi sau unui întreg departament
관계자분(들)께 드립니다.
Geachte dames en heren
Formal, neştiind sexul şi numele destinatarului/destinatarilor
친애하는 최철수님,
Geachte heer Jansen
Formal, destinatar de sex masculin al cărui nume îl cunoaştem
친애하는 김민정님,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, având ca destinatar o doamnă al cărei nume îl cunoaştem
친애하는 김선영님,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, având ca destinatar o domnişoară al cărei nume îl cunoaştem
친애하는 최유라님,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume îl cunoaştem dar nu îi cunoaştem starea civilă
친애하는 홍두깨씨,
Beste meneer Jansen
Mai puţin formal, destinatarul este o persoană cu care am mai colaborat
친애하는 미영씨,
Beste Jan
Informal, către un prieten, relativ rar
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Wij schrijven u in verband met ...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
...에 관하여 말씀드리자면,
Met betrekking tot ...
Formal, pentru a vă adresa în legătură cu un produs al companiei
...에 대해서 언급하자면,
Ten aanzien van ...
Formal, pentru a te adresa în legătură cu un produs al companiei
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Mai puţin fomal, pentru a te adresa în nume personal ca reprezentant al companiei
...를 대신하여 글을 드립니다.
Ik schrijf u uit naam van ...
Formal, când scriem în numele altcuiva
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formal, formula politicoasă de adresare

E-Mail - Conţinut

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Zou u het erg vinden om ...
Solicitate formală, tentativă
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Solicitate formală, tentativă
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Solicitate formală, tentativă
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Solicitate formală, foarte politicos
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Solicitate formală, foarte politicos
...를 보내주시겠습니까?
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Solicitate formală, politicos
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Solicitate formală, politicos
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Ik zou u willen vragen, of ...
Solicitate formală, politicos
...를 추천해 주시겠습니까?
Kunt u ... aanbevelen ...
Solicitate formală, direct
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Solicitate formală, direct
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
U wordt dringend verzocht ...
Solicitate formală, foarte direct
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Solicitare formală, politicos, în numele întregii companii
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Solicitare formală specifică, direct
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Solicitări formale, direct
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Solicitări formale, direct
저희의 목적은 ... 입니다.
Het is ons oogmerk om ...
Declararea intenţiilor formal şi direct
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau exprimarea dezinteresului faţă de o ofertă.
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
De bijlage is in ... formaat.
Formal, detaliere legată de programul pe care ar trebui să-l folosească destinatarul pentru a deschide ataşamentul
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Formal, direct, detaliere a unei probleme legată de un ataşament
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Formal, politicos
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Formal, când vă promovaţi site-ul

E-Mail - Încheieri

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formal, foarte politicos
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formal, foarte politicos
미리 감사의 말씀 드리며...
Bij voorbaat dank.
Formal, foarte politicos
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formal, foarte politicos
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formal, foarte politicos
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formal, politicos
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formal, politicos
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formal, politicos
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formal, politicos
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formal, direct
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formal, direct
당신의 수고에 감사드립니다.
Wij waarderen u als klant.
Formal, direct
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formal, foarte direct
조만간 답장 받길 기대합니다.
Ik hoor graag van u.
Mai puţin formal, politicos
... (자신의 이름) 드림,
Met vriendelijke groet,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
... (자신의 이름) 드림,
Met vriendelijke groet,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
... (자신의 이름) 드림,
Hoogachtend,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
.... 보냄,
Met de beste groeten,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
.... 보냄,
Groeten,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des