Poloneză | Expresii - Afaceri | E-Mail

E-Mail - Introducere

친애하는 사장님께,
Szanowny Panie Prezydencie,
Foarte formal, destinatarul ocupă o funcţie care trebuie folosită în locul numelui
관계자님께 드립니다.
Szanowny Panie,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
사모님께 드립니다.
Drogi/Szanowny Pani,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
친애하는 관계자님께 드립니다.
Szanowni Państwo,
Formal, necunoscând numele şi sexul destinatarului
친애하는 여러분께 드립니다.
Szanowni Państwo,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni necunoscuţi sau unui întreg departament
관계자분(들)께 드립니다.
Szanowni Państwo,
Formal, neştiind sexul şi numele destinatarului/destinatarilor
친애하는 최철수님,
Szanowny Panie,
Formal, destinatar de sex masculin al cărui nume îl cunoaştem
친애하는 김민정님,
Szanowna Pani,
Formal, având ca destinatar o doamnă al cărei nume îl cunoaştem
친애하는 김선영님,
Szanowna Pani,
Formal, având ca destinatar o domnişoară al cărei nume îl cunoaştem
친애하는 최유라님,
Szanowna Pani,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume îl cunoaştem dar nu îi cunoaştem starea civilă
친애하는 홍두깨씨,
Szanowny Panie,
Mai puţin formal, destinatarul este o persoană cu care am mai colaborat
친애하는 미영씨,
Drogi Tomaszu,
Informal, către un prieten, relativ rar
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Piszemy do Państwa w związku z...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
...에 관하여 말씀드리자면,
W nawiązaniu do...
Formal, pentru a vă adresa în legătură cu un produs al companiei
...에 대해서 언급하자면,
Nawiązując do...
Formal, pentru a te adresa în legătură cu un produs al companiei
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Mai puţin fomal, pentru a te adresa în nume personal ca reprezentant al companiei
...를 대신하여 글을 드립니다.
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formal, când scriem în numele altcuiva
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formal, formula politicoasă de adresare

E-Mail - Conţinut

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Solicitate formală, tentativă
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Solicitate formală, tentativă
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Solicitate formală, tentativă
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Solicitate formală, foarte politicos
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Solicitate formală, foarte politicos
...를 보내주시겠습니까?
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Solicitate formală, politicos
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Solicitate formală, politicos
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Chciałbym zapytać, czy...
Solicitate formală, politicos
...를 추천해 주시겠습니까?
Czy mógłby mi Pan polecić...
Solicitate formală, direct
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Prosiłbym o przesłanie mi...
Solicitate formală, direct
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Proszę o pilne przesłanie mi...
Solicitate formală, foarte direct
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Solicitare formală, politicos, în numele întregii companii
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Solicitare formală specifică, direct
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Solicitări formale, direct
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Solicitări formale, direct
저희의 목적은 ... 입니다.
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Declararea intenţiilor formal şi direct
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Z przykrością informujemy, że...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau exprimarea dezinteresului faţă de o ofertă.
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Załącznik jest w formacie...
Formal, detaliere legată de programul pe care ar trebui să-l folosească destinatarul pentru a deschide ataşamentul
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Formal, direct, detaliere a unei probleme legată de un ataşament
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Formal, politicos
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Formal, când vă promovaţi site-ul

E-Mail - Încheieri

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Formal, foarte politicos
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Formal, foarte politicos
미리 감사의 말씀 드리며...
Z góry dziękuję...
Formal, foarte politicos
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formal, foarte politicos
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formal, foarte politicos
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formal, politicos
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formal, politicos
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Formal, politicos
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formal, politicos
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formal, direct
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formal, direct
당신의 수고에 감사드립니다.
Doceniamy Państwa pracę.
Formal, direct
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formal, foarte direct
조만간 답장 받길 기대합니다.
Czekam na Pana odpowiedź.
Mai puţin formal, politicos
... (자신의 이름) 드림,
Z wyrazami szacunku,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
... (자신의 이름) 드림,
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
... (자신의 이름) 드림,
Z poważaniem,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
.... 보냄,
Pozdrawiam serdecznie,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
.... 보냄,
Pozdrawiam,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des