Română | Expresii - Afaceri | E-Mail

E-Mail - Introducere

친애하는 사장님께,
Stimate Domnule Preşedinte,
Foarte formal, destinatarul ocupă o funcţie care trebuie folosită în locul numelui
관계자님께 드립니다.
Stimate Domnule,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
사모님께 드립니다.
Stimată Doamnă,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
친애하는 관계자님께 드립니다.
Stimate Domnul/Doamnă,
Formal, necunoscând numele şi sexul destinatarului
친애하는 여러분께 드립니다.
Stimaţi Domni,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni necunoscuţi sau unui întreg departament
관계자분(들)께 드립니다.
În atenţia cui este interesat,
Formal, neştiind sexul şi numele destinatarului/destinatarilor
친애하는 최철수님,
Stimate Domnule Popescu,
Formal, destinatar de sex masculin al cărui nume îl cunoaştem
친애하는 김민정님,
Stimată Doamnă Popescu,
Formal, având ca destinatar o doamnă al cărei nume îl cunoaştem
친애하는 김선영님,
Stimată Domnişoară Ionescu,
Formal, având ca destinatar o domnişoară al cărei nume îl cunoaştem
친애하는 최유라님,
Stimată Doamnă Popescu,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume îl cunoaştem dar nu îi cunoaştem starea civilă
친애하는 홍두깨씨,
Dragă Andreea Popescu,
Mai puţin formal, destinatarul este o persoană cu care am mai colaborat
친애하는 미영씨,
Dragă Mihai,
Informal, către un prieten, relativ rar
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Vă scriem cu privire la...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Vă scriem în legătură cu...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
...에 관하여 말씀드리자면,
În legătură cu...
Formal, pentru a vă adresa în legătură cu un produs al companiei
...에 대해서 언급하자면,
Referitor la...
Formal, pentru a te adresa în legătură cu un produs al companiei
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Vă scriu pentru a vă întreba despre...
Mai puţin fomal, pentru a te adresa în nume personal ca reprezentant al companiei
...를 대신하여 글을 드립니다.
Vă scriu în numele...
Formal, când scriem în numele altcuiva
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Compania Dumneavoastă ne-a fost recomandată cu caldură de...
Formal, formula politicoasă de adresare

E-Mail - Conţinut

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
V-ar deranja dacă...
Solicitate formală, tentativă
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Aţi fi atât de amabil încât să...
Solicitate formală, tentativă
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
V-aş fi profund îndatorat dacă...
Solicitate formală, tentativă
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Am aprecia foarte mult dacă aţi putea să ne trimiteţi informaţii mai detaliate despre...
Solicitate formală, foarte politicos
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Solicitate formală, foarte politicos
...를 보내주시겠습니까?
Aţi putea vă rog să îmi trimiteţi...
Solicitate formală, politicos
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Suntem interesaţi în a obţine/primi...
Solicitate formală, politicos
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Aş dori să ştiu dacă...
Solicitate formală, politicos
...를 추천해 주시겠습니까?
Îmi puteţi recomanda...
Solicitate formală, direct
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Trimiteţi-mi şi mie vă rog...
Solicitate formală, direct
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Solicitate formală, foarte direct
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
V-am rămâne recunoscători dacă...
Solicitare formală, politicos, în numele întregii companii
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Care este lista dumneavoastră curentă de preţuri pentru...
Solicitare formală specifică, direct
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Solicitări formale, direct
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Solicitări formale, direct
저희의 목적은 ... 입니다.
Intenţia noastră este să...
Declararea intenţiilor formal şi direct
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Vă aducem la cunoştinţă faptul că din păcate...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau exprimarea dezinteresului faţă de o ofertă.
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Ataşamentul este în formatul...
Formal, detaliere legată de programul pe care ar trebui să-l folosească destinatarul pentru a deschide ataşamentul
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Nu am putut deschide ataşamentul mesajului dumneavoastră. Antivirusul meu a detectat un virus.
Formal, direct, detaliere a unei probleme legată de un ataşament
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Îmi cer scuze pentru faptul că nu am răspuns atât de târziu dar, din cauza unei greşeli de tastare, mail-ul trimis dumneavoastră mi-a fost returnat ca fiind direcţionat către un utilizator necunoscut.
Formal, politicos
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru la adresa...
Formal, când vă promovaţi site-ul

E-Mail - Încheieri

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Formal, foarte politicos
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Formal, foarte politicos
미리 감사의 말씀 드리며...
Vă mulţumesc anticipat...
Formal, foarte politicos
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Formal, foarte politicos
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Formal, foarte politicos
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Formal, politicos
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Formal, politicos
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Formal, politicos
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Formal, politicos
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Formal, direct
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Formal, direct
당신의 수고에 감사드립니다.
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Formal, direct
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Formal, foarte direct
조만간 답장 받길 기대합니다.
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Mai puţin formal, politicos
... (자신의 이름) 드림,
Cu stimă,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
... (자신의 이름) 드림,
Cu sinceritate,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
... (자신의 이름) 드림,
Cu respect,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
.... 보냄,
Toate cele bune,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
.... 보냄,
Cu bine,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des