Suedeză | Expresii - Afaceri | E-Mail

E-Mail - Introducere

친애하는 사장님께,
Bäste herr ordförande,
Foarte formal, destinatarul ocupă o funcţie care trebuie folosită în locul numelui
관계자님께 드립니다.
Bäste herrn,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
사모님께 드립니다.
Bästa fru,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
친애하는 관계자님께 드립니다.
Bästa herr/fru,
Formal, necunoscând numele şi sexul destinatarului
친애하는 여러분께 드립니다.
Bästa herrar,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni necunoscuţi sau unui întreg departament
관계자분(들)께 드립니다.
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, neştiind sexul şi numele destinatarului/destinatarilor
친애하는 최철수님,
Bäste herr Smith,
Formal, destinatar de sex masculin al cărui nume îl cunoaştem
친애하는 김민정님,
Bästa fru Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă al cărei nume îl cunoaştem
친애하는 김선영님,
Bästa fröken Smith,
Formal, având ca destinatar o domnişoară al cărei nume îl cunoaştem
친애하는 최유라님,
Bästa fru Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume îl cunoaştem dar nu îi cunoaştem starea civilă
친애하는 홍두깨씨,
Bäste John Smith,
Mai puţin formal, destinatarul este o persoană cu care am mai colaborat
친애하는 미영씨,
Bäste John,
Informal, către un prieten, relativ rar
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Vi skriver till dig angående ...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Vi skriver i samband med ...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
...에 관하여 말씀드리자면,
Vidare till ...
Formal, pentru a vă adresa în legătură cu un produs al companiei
...에 대해서 언급하자면,
Med hänvisning till ...
Formal, pentru a te adresa în legătură cu un produs al companiei
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Jag skriver för att fråga om ...
Mai puţin fomal, pentru a te adresa în nume personal ca reprezentant al companiei
...를 대신하여 글을 드립니다.
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formal, când scriem în numele altcuiva
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formal, formula politicoasă de adresare

E-Mail - Conţinut

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Vi är tacksamma om du ...
Solicitate formală, tentativă
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Solicitate formală, tentativă
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Solicitate formală, tentativă
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Solicitate formală, foarte politicos
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Solicitate formală, foarte politicos
...를 보내주시겠습니까?
Kunde du skicka mig ...
Solicitate formală, politicos
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Solicitate formală, politicos
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Jag måste fråga dig om ...
Solicitate formală, politicos
...를 추천해 주시겠습니까?
Skulle du kunna rekommendera ...
Solicitate formală, direct
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Skulle du kunna skicka mig ...
Solicitate formală, direct
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Vi ber dig omgående att ...
Solicitate formală, foarte direct
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Solicitare formală, politicos, în numele întregii companii
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Solicitare formală specifică, direct
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Solicitări formale, direct
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Solicitări formale, direct
저희의 목적은 ... 입니다.
Vi har för avsikt att ...
Declararea intenţiilor formal şi direct
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau exprimarea dezinteresului faţă de o ofertă.
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Den bifogade filen är i formatet ... .
Formal, detaliere legată de programul pe care ar trebui să-l folosească destinatarul pentru a deschide ataşamentul
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Formal, direct, detaliere a unei probleme legată de un ataşament
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Formal, politicos
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
För mer information, se vår hemsida ...
Formal, când vă promovaţi site-ul

E-Mail - Încheieri

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, foarte politicos
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Formal, foarte politicos
미리 감사의 말씀 드리며...
Tack på förhand...
Formal, foarte politicos
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formal, foarte politicos
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Formal, foarte politicos
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formal, politicos
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, politicos
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Formal, politicos
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formal, politicos
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formal, direct
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Om du behöver mer information ...
Formal, direct
당신의 수고에 감사드립니다.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Formal, direct
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Formal, foarte direct
조만간 답장 받길 기대합니다.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Mai puţin formal, politicos
... (자신의 이름) 드림,
Med vänlig hälsning,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
... (자신의 이름) 드림,
Med vänliga hälsningar,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
... (자신의 이름) 드림,
Med vänlig hälsning,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
.... 보냄,
Vänliga hälsningar,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
.... 보냄,
Hälsningar,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des