Chineză | Expresii - Afaceri | E-Mail

E-Mail - Introducere

Kære Hr. Direktør,
尊敬的主席先生,
Foarte formal, destinatarul ocupă o funcţie care trebuie folosită în locul numelui
Kære Hr.,
尊敬的先生,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Kære Fru.,
尊敬的女士,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Kære Hr./Fru.,
尊敬的先生/女士,
Formal, necunoscând numele şi sexul destinatarului
Kære Hr./Fru.,
尊敬的先生们,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni necunoscuţi sau unui întreg departament
Til hvem det måtte vedkomme,
尊敬的收信人,
Formal, neştiind sexul şi numele destinatarului/destinatarilor
Kære Hr. Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formal, destinatar de sex masculin al cărui nume îl cunoaştem
Kære Fru. Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formal, având ca destinatar o doamnă al cărei nume îl cunoaştem
Kære Frk. Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, având ca destinatar o domnişoară al cărei nume îl cunoaştem
Kære Fr. Smith,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume îl cunoaştem dar nu îi cunoaştem starea civilă
Kære John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Mai puţin formal, destinatarul este o persoană cu care am mai colaborat
Kære John,
亲爱的约翰,
Informal, către un prieten, relativ rar
Vi skriver til dig angående...
我们就...一事给您写信
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
Vi skriver i anledning af...
我们因...写这封信
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
I fortsættelse af...
因贵公司...
Formal, pentru a vă adresa în legătură cu un produs al companiei
I henhold til...
鉴于贵公司...
Formal, pentru a te adresa în legătură cu un produs al companiei
Jeg skriver for at forhøre mig om...
我写信想询问关于...的信息
Mai puţin fomal, pentru a te adresa în nume personal ca reprezentant al companiei
Jeg skriver til dig på vegne af...
我代表...给您写信
Formal, când scriem în numele altcuiva
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
...诚挚推荐贵公司
Formal, formula politicoasă de adresare

E-Mail - Conţinut

Ville du have noget imod hvis...
请问您是否介意...
Solicitate formală, tentativă
Vil du være så venlig at...
您是否能够...
Solicitate formală, tentativă
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
如果您能...,我将不胜感激
Solicitate formală, tentativă
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Solicitate formală, foarte politicos
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
如果您能… ,我将非常感激
Solicitate formală, foarte politicos
Kunne du være så venlig at sende mig...
您能将…发送给我吗?
Solicitate formală, politicos
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
我们对获得/接受...很有兴趣
Solicitate formală, politicos
Jeg er nødt til at spørge dig om...
我必须问您是否...
Solicitate formală, politicos
Kan du anbefale...
您能推荐...吗?
Solicitate formală, direct
Kunne du være så venlig at sende mig...
您能将...发送给我吗?
Solicitate formală, direct
Du anmodes til snarest at...
请您尽快按要求将...
Solicitate formală, foarte direct
Vi ville sætte pris på hvis...
如果您能...,我们将不胜感激
Solicitare formală, politicos, în numele întregii companii
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Solicitare formală specifică, direct
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Solicitări formale, direct
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Solicitări formale, direct
Det er vores intention at...
我们的意向是...
Declararea intenţiilor formal şi direct
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Vi må desværre meddele dig at...
很抱歉地通知您...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau exprimarea dezinteresului faţă de o ofertă.
Bilaget er i...
附件是...格式的
Formal, detaliere legată de programul pe care ar trebui să-l folosească destinatarul pentru a deschide ataşamentul
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formal, direct, detaliere a unei probleme legată de un ataşament
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formal, politicos
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formal, când vă promovaţi site-ul

E-Mail - Încheieri

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formal, foarte politicos
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formal, foarte politicos
Tak på forhånd...
提前谢谢您...
Formal, foarte politicos
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formal, foarte politicos
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formal, foarte politicos
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formal, politicos
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formal, politicos
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
我很期待将来有合作的可能性。
Formal, politicos
Tak for din hjælp i denne sag.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formal, politicos
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formal, direct
Hvis du behøver mere information...
如果您需要更多信息...
Formal, direct
Vi sætter pris på din forretning.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formal, direct
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
请联系我,我的电话号码是...
Formal, foarte direct
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
期待着尽快得到您的回复。
Mai puţin formal, politicos
Med venlig hilsen
此致
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Med venlig hilsen
此致
敬礼
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Med respekt,
肃然至上
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Med venlig hilsen
祝好
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Med venlig hilsen
祝好
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des