Cehă | Expresii - Afaceri | E-Mail

E-Mail - Introducere

Dear Mr. President,
Vážený pane prezidente,
Foarte formal, destinatarul ocupă o funcţie care trebuie folosită în locul numelui
Dear Sir,
Vážený pane,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Dear Madam,
Vážená paní,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Dear Sir / Madam,
Vážený pane / Vážená paní,
Formal, necunoscând numele şi sexul destinatarului
Dear Sirs,
Dobrý den,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni necunoscuţi sau unui întreg departament
To whom it may concern,
Všem zainteresovaným stranám,
Formal, neştiind sexul şi numele destinatarului/destinatarilor
Dear Mr. Smith,
Vážený pane Smith,
Formal, destinatar de sex masculin al cărui nume îl cunoaştem
Dear Mrs. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formal, având ca destinatar o doamnă al cărei nume îl cunoaştem
Dear Miss Smith,
Vážená slečno Smithová,
Formal, având ca destinatar o domnişoară al cărei nume îl cunoaştem
Dear Ms. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume îl cunoaştem dar nu îi cunoaştem starea civilă
Dear John Smith,
Milý Johne Smith,
Mai puţin formal, destinatarul este o persoană cu care am mai colaborat
Dear John,
Milý Johne,
Informal, către un prieten, relativ rar
We are writing to you regarding…
Obracíme se na vás ohledně...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
We are writing in connection with ...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
Further to…
V návaznosti na...
Formal, pentru a vă adresa în legătură cu un produs al companiei
With reference to…
V návaznosti na...
Formal, pentru a te adresa în legătură cu un produs al companiei
I am writing to enquire about…
Píši vám, abych vás informoval o...
Mai puţin fomal, pentru a te adresa în nume personal ca reprezentant al companiei
I am writing to you on behalf of...
Píši Vám jménem...
Formal, când scriem în numele altcuiva
Your company was highly recommended by…
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formal, formula politicoasă de adresare

E-Mail - Conţinut

Would you mind if…
Vadilo by Vám, kdyby...
Solicitate formală, tentativă
Would you be so kind as to…
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Solicitate formală, tentativă
I would be most obliged if…
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Solicitate formală, tentativă
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Solicitate formală, foarte politicos
I would be grateful if you could...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Solicitate formală, foarte politicos
Would you please send me…
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Solicitate formală, politicos
We are interested in obtaining/receiving…
Máme zájem o získání/obdržení...
Solicitate formală, politicos
I must ask you whether...
Musím vás požádat, zda...
Solicitate formală, politicos
Could you recommend…
Mohl(a) byste doporučit...
Solicitate formală, direct
Would you please send me…
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Solicitate formală, direct
You are urgently requested to…
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Solicitate formală, foarte direct
We would be grateful if…
Byli bychom vděční, kdyby...
Solicitare formală, politicos, în numele întregii companii
What is your current list price for…
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Solicitare formală specifică, direct
We are interested in ... and we would like to know ...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Solicitări formale, direct
We understand from your advertisment that you produce…
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Solicitări formale, direct
It is our intention to…
Naším záměrem je, aby ...
Declararea intenţiilor formal şi direct
We carefully considered your proposal and…
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
We are sorry to inform you that…
Je nám líto vás informovat, že...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau exprimarea dezinteresului faţă de o ofertă.
The attachment is in...
Příloha je ve formátu...
Formal, detaliere legată de programul pe care ar trebui să-l folosească destinatarul pentru a deschide ataşamentul
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Formal, direct, detaliere a unei probleme legată de un ataşament
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Formal, politicos
For further information please consult our website at…
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Formal, când vă promovaţi site-ul

E-Mail - Încheieri

If you need any additional assistance, please contact me.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formal, foarte politicos
If we can be of any further assistance, please let us know.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formal, foarte politicos
Thanking you in advance…
Děkuji Vám předem...
Formal, foarte politicos
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formal, foarte politicos
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formal, foarte politicos
Please reply as soon as possible because…
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formal, politicos
If you require any further information, feel free to contact me.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formal, politicos
I look forward to the possibility of working together.
Těším se na možnou spolupráci.
Formal, politicos
Thank you for your help in this matter.
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formal, politicos
I look forward to discussing this with you.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formal, direct
If you require more information ...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formal, direct
We appreciate your business.
Vážíme si vaší práce.
Formal, direct
Please contact me - my direct telephone number is…
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formal, foarte direct
I look forward to hearing from you soon.
Těším se na Vaší odpověď.
Mai puţin formal, politicos
Yours faithfully,
S pozdravem,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Yours sincerely,
Se srdečným pozdravem,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Respectfully yours,
S úctou,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Kind/Best regards,
Se srdečným pozdravem,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Regards,
S pozdravem, / Zdravím,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des