Daneză | Expresii - Afaceri | E-Mail

E-Mail - Introducere

Dear Mr. President,
Kære Hr. Direktør,
Foarte formal, destinatarul ocupă o funcţie care trebuie folosită în locul numelui
Dear Sir,
Kære Hr.,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Dear Madam,
Kære Fru.,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Dear Sir / Madam,
Kære Hr./Fru.,
Formal, necunoscând numele şi sexul destinatarului
Dear Sirs,
Kære Hr./Fru.,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni necunoscuţi sau unui întreg departament
To whom it may concern,
Til hvem det måtte vedkomme,
Formal, neştiind sexul şi numele destinatarului/destinatarilor
Dear Mr. Smith,
Kære Hr. Smith,
Formal, destinatar de sex masculin al cărui nume îl cunoaştem
Dear Mrs. Smith,
Kære Fru. Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă al cărei nume îl cunoaştem
Dear Miss Smith,
Kære Frk. Smith,
Formal, având ca destinatar o domnişoară al cărei nume îl cunoaştem
Dear Ms. Smith,
Kære Fr. Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume îl cunoaştem dar nu îi cunoaştem starea civilă
Dear John Smith,
Kære John Smith,
Mai puţin formal, destinatarul este o persoană cu care am mai colaborat
Dear John,
Kære John,
Informal, către un prieten, relativ rar
We are writing to you regarding…
Vi skriver til dig angående...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
We are writing in connection with ...
Vi skriver i anledning af...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
Further to…
I fortsættelse af...
Formal, pentru a vă adresa în legătură cu un produs al companiei
With reference to…
I henhold til...
Formal, pentru a te adresa în legătură cu un produs al companiei
I am writing to enquire about…
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Mai puţin fomal, pentru a te adresa în nume personal ca reprezentant al companiei
I am writing to you on behalf of...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formal, când scriem în numele altcuiva
Your company was highly recommended by…
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formal, formula politicoasă de adresare

E-Mail - Conţinut

Would you mind if…
Ville du have noget imod hvis...
Solicitate formală, tentativă
Would you be so kind as to…
Vil du være så venlig at...
Solicitate formală, tentativă
I would be most obliged if…
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Solicitate formală, tentativă
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Solicitate formală, foarte politicos
I would be grateful if you could...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Solicitate formală, foarte politicos
Would you please send me…
Kunne du være så venlig at sende mig...
Solicitate formală, politicos
We are interested in obtaining/receiving…
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Solicitate formală, politicos
I must ask you whether...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Solicitate formală, politicos
Could you recommend…
Kan du anbefale...
Solicitate formală, direct
Would you please send me…
Kunne du være så venlig at sende mig...
Solicitate formală, direct
You are urgently requested to…
Du anmodes til snarest at...
Solicitate formală, foarte direct
We would be grateful if…
Vi ville sætte pris på hvis...
Solicitare formală, politicos, în numele întregii companii
What is your current list price for…
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Solicitare formală specifică, direct
We are interested in ... and we would like to know ...
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Solicitări formale, direct
We understand from your advertisment that you produce…
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Solicitări formale, direct
It is our intention to…
Det er vores intention at...
Declararea intenţiilor formal şi direct
We carefully considered your proposal and…
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
We are sorry to inform you that…
Vi må desværre meddele dig at...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau exprimarea dezinteresului faţă de o ofertă.
The attachment is in...
Bilaget er i...
Formal, detaliere legată de programul pe care ar trebui să-l folosească destinatarul pentru a deschide ataşamentul
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Formal, direct, detaliere a unei probleme legată de un ataşament
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Formal, politicos
For further information please consult our website at…
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Formal, când vă promovaţi site-ul

E-Mail - Încheieri

If you need any additional assistance, please contact me.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formal, foarte politicos
If we can be of any further assistance, please let us know.
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Formal, foarte politicos
Thanking you in advance…
Tak på forhånd...
Formal, foarte politicos
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formal, foarte politicos
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Formal, foarte politicos
Please reply as soon as possible because…
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Formal, politicos
If you require any further information, feel free to contact me.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formal, politicos
I look forward to the possibility of working together.
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Formal, politicos
Thank you for your help in this matter.
Tak for din hjælp i denne sag.
Formal, politicos
I look forward to discussing this with you.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formal, direct
If you require more information ...
Hvis du behøver mere information...
Formal, direct
We appreciate your business.
Vi sætter pris på din forretning.
Formal, direct
Please contact me - my direct telephone number is…
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formal, foarte direct
I look forward to hearing from you soon.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Mai puţin formal, politicos
Yours faithfully,
Med venlig hilsen
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Yours sincerely,
Med venlig hilsen
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Respectfully yours,
Med respekt,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Kind/Best regards,
Med venlig hilsen
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Regards,
Med venlig hilsen
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des