Esperanto | Expresii - Afaceri | E-Mail

E-Mail - Introducere

Dear Mr. President,
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Foarte formal, destinatarul ocupă o funcţie care trebuie folosită în locul numelui
Dear Sir,
Estimata sinjoro,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Dear Madam,
Estimata sinjorino,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Dear Sir / Madam,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formal, necunoscând numele şi sexul destinatarului
Dear Sirs,
Estimataj sinjoroj,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni necunoscuţi sau unui întreg departament
To whom it may concern,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formal, neştiind sexul şi numele destinatarului/destinatarilor
Dear Mr. Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Formal, destinatar de sex masculin al cărui nume îl cunoaştem
Dear Mrs. Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă al cărei nume îl cunoaştem
Dear Miss Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, având ca destinatar o domnişoară al cărei nume îl cunoaştem
Dear Ms. Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume îl cunoaştem dar nu îi cunoaştem starea civilă
Dear John Smith,
Estimata John Smith,
Mai puţin formal, destinatarul este o persoană cu care am mai colaborat
Dear John,
Estimata John
Informal, către un prieten, relativ rar
We are writing to you regarding…
Ni skribas al vi pri...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
We are writing in connection with ...
Ni skribas en rilato kun...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
Further to…
Plu al...
Formal, pentru a vă adresa în legătură cu un produs al companiei
With reference to…
Kun referenco al...
Formal, pentru a te adresa în legătură cu un produs al companiei
I am writing to enquire about…
Mi skribas por demandi pri...
Mai puţin fomal, pentru a te adresa în nume personal ca reprezentant al companiei
I am writing to you on behalf of...
Mi skribas al vi nome de...
Formal, când scriem în numele altcuiva
Your company was highly recommended by…
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formal, formula politicoasă de adresare

E-Mail - Conţinut

Would you mind if…
Ĉu vi kontraŭus, se...
Solicitate formală, tentativă
Would you be so kind as to…
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Solicitate formală, tentativă
I would be most obliged if…
Mi estus plej dankema, se...
Solicitate formală, tentativă
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Solicitate formală, foarte politicos
I would be grateful if you could...
Mi estus dankema, se vi povus...
Solicitate formală, foarte politicos
Would you please send me…
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Solicitate formală, politicos
We are interested in obtaining/receiving…
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Solicitate formală, politicos
I must ask you whether...
Mi devas peti vin, ĉu...
Solicitate formală, politicos
Could you recommend…
Ĉu vi rekomendas...
Solicitate formală, direct
Would you please send me…
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Solicitate formală, direct
You are urgently requested to…
Vi urĝe petis al...
Solicitate formală, foarte direct
We would be grateful if…
Ni estus dankemaj, se...
Solicitare formală, politicos, în numele întregii companii
What is your current list price for…
Kio estas via nuna prezolisto por...
Solicitare formală specifică, direct
We are interested in ... and we would like to know ...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Solicitări formale, direct
We understand from your advertisment that you produce…
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Solicitări formale, direct
It is our intention to…
Ĝi estas nia intenco de...
Declararea intenţiilor formal şi direct
We carefully considered your proposal and…
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
We are sorry to inform you that…
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau exprimarea dezinteresului faţă de o ofertă.
The attachment is in...
La alligiteco estas en...
Formal, detaliere legată de programul pe care ar trebui să-l folosească destinatarul pentru a deschide ataşamentul
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Formal, direct, detaliere a unei probleme legată de un ataşament
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Formal, politicos
For further information please consult our website at…
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Formal, când vă promovaţi site-ul

E-Mail - Încheieri

If you need any additional assistance, please contact me.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formal, foarte politicos
If we can be of any further assistance, please let us know.
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Formal, foarte politicos
Thanking you in advance…
Antaŭdankon…
Formal, foarte politicos
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formal, foarte politicos
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formal, foarte politicos
Please reply as soon as possible because…
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formal, politicos
If you require any further information, feel free to contact me.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formal, politicos
I look forward to the possibility of working together.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formal, politicos
Thank you for your help in this matter.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formal, politicos
I look forward to discussing this with you.
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Formal, direct
If you require more information ...
Se vi bezonas plian informon...
Formal, direct
We appreciate your business.
Ni dankas pri via negoco.
Formal, direct
Please contact me - my direct telephone number is…
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Formal, foarte direct
I look forward to hearing from you soon.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Mai puţin formal, politicos
Yours faithfully,
Altestime,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Yours sincerely,
Altestime,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Respectfully yours,
Altestime,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Kind/Best regards,
Ĉion bonan,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Regards,
Ĉion bonan,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des