Olandeză | Expresii - Afaceri | E-Mail

E-Mail - Introducere

Dear Mr. President,
Geachte heer President
Foarte formal, destinatarul ocupă o funcţie care trebuie folosită în locul numelui
Dear Sir,
Geachte heer
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Dear Madam,
Geachte mevrouw
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Dear Sir / Madam,
Geachte heer, mevrouw
Formal, necunoscând numele şi sexul destinatarului
Dear Sirs,
Geachte dames en heren
Formal, când ne adresăm mai multor oameni necunoscuţi sau unui întreg departament
To whom it may concern,
Geachte dames en heren
Formal, neştiind sexul şi numele destinatarului/destinatarilor
Dear Mr. Smith,
Geachte heer Jansen
Formal, destinatar de sex masculin al cărui nume îl cunoaştem
Dear Mrs. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, având ca destinatar o doamnă al cărei nume îl cunoaştem
Dear Miss Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, având ca destinatar o domnişoară al cărei nume îl cunoaştem
Dear Ms. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume îl cunoaştem dar nu îi cunoaştem starea civilă
Dear John Smith,
Beste meneer Jansen
Mai puţin formal, destinatarul este o persoană cu care am mai colaborat
Dear John,
Beste Jan
Informal, către un prieten, relativ rar
We are writing to you regarding…
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
We are writing in connection with ...
Wij schrijven u in verband met ...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
Further to…
Met betrekking tot ...
Formal, pentru a vă adresa în legătură cu un produs al companiei
With reference to…
Ten aanzien van ...
Formal, pentru a te adresa în legătură cu un produs al companiei
I am writing to enquire about…
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Mai puţin fomal, pentru a te adresa în nume personal ca reprezentant al companiei
I am writing to you on behalf of...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formal, când scriem în numele altcuiva
Your company was highly recommended by…
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formal, formula politicoasă de adresare

E-Mail - Conţinut

Would you mind if…
Zou u het erg vinden om ...
Solicitate formală, tentativă
Would you be so kind as to…
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Solicitate formală, tentativă
I would be most obliged if…
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Solicitate formală, tentativă
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Solicitate formală, foarte politicos
I would be grateful if you could...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Solicitate formală, foarte politicos
Would you please send me…
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Solicitate formală, politicos
We are interested in obtaining/receiving…
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Solicitate formală, politicos
I must ask you whether...
Ik zou u willen vragen, of ...
Solicitate formală, politicos
Could you recommend…
Kunt u ... aanbevelen ...
Solicitate formală, direct
Would you please send me…
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Solicitate formală, direct
You are urgently requested to…
U wordt dringend verzocht ...
Solicitate formală, foarte direct
We would be grateful if…
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Solicitare formală, politicos, în numele întregii companii
What is your current list price for…
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Solicitare formală specifică, direct
We are interested in ... and we would like to know ...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Solicitări formale, direct
We understand from your advertisment that you produce…
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Solicitări formale, direct
It is our intention to…
Het is ons oogmerk om ...
Declararea intenţiilor formal şi direct
We carefully considered your proposal and…
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
We are sorry to inform you that…
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau exprimarea dezinteresului faţă de o ofertă.
The attachment is in...
De bijlage is in ... formaat.
Formal, detaliere legată de programul pe care ar trebui să-l folosească destinatarul pentru a deschide ataşamentul
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Formal, direct, detaliere a unei probleme legată de un ataşament
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Formal, politicos
For further information please consult our website at…
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Formal, când vă promovaţi site-ul

E-Mail - Încheieri

If you need any additional assistance, please contact me.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formal, foarte politicos
If we can be of any further assistance, please let us know.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formal, foarte politicos
Thanking you in advance…
Bij voorbaat dank.
Formal, foarte politicos
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formal, foarte politicos
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formal, foarte politicos
Please reply as soon as possible because…
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formal, politicos
If you require any further information, feel free to contact me.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formal, politicos
I look forward to the possibility of working together.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formal, politicos
Thank you for your help in this matter.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formal, politicos
I look forward to discussing this with you.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formal, direct
If you require more information ...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formal, direct
We appreciate your business.
Wij waarderen u als klant.
Formal, direct
Please contact me - my direct telephone number is…
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formal, foarte direct
I look forward to hearing from you soon.
Ik hoor graag van u.
Mai puţin formal, politicos
Yours faithfully,
Met vriendelijke groet,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Yours sincerely,
Met vriendelijke groet,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Respectfully yours,
Hoogachtend,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Kind/Best regards,
Met de beste groeten,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Regards,
Groeten,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des