Poloneză | Expresii - Afaceri | E-Mail

E-Mail - Introducere

Dear Mr. President,
Szanowny Panie Prezydencie,
Foarte formal, destinatarul ocupă o funcţie care trebuie folosită în locul numelui
Dear Sir,
Szanowny Panie,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Dear Madam,
Drogi/Szanowny Pani,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Dear Sir / Madam,
Szanowni Państwo,
Formal, necunoscând numele şi sexul destinatarului
Dear Sirs,
Szanowni Państwo,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni necunoscuţi sau unui întreg departament
To whom it may concern,
Szanowni Państwo,
Formal, neştiind sexul şi numele destinatarului/destinatarilor
Dear Mr. Smith,
Szanowny Panie,
Formal, destinatar de sex masculin al cărui nume îl cunoaştem
Dear Mrs. Smith,
Szanowna Pani,
Formal, având ca destinatar o doamnă al cărei nume îl cunoaştem
Dear Miss Smith,
Szanowna Pani,
Formal, având ca destinatar o domnişoară al cărei nume îl cunoaştem
Dear Ms. Smith,
Szanowna Pani,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume îl cunoaştem dar nu îi cunoaştem starea civilă
Dear John Smith,
Szanowny Panie,
Mai puţin formal, destinatarul este o persoană cu care am mai colaborat
Dear John,
Drogi Tomaszu,
Informal, către un prieten, relativ rar
We are writing to you regarding…
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
We are writing in connection with ...
Piszemy do Państwa w związku z...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
Further to…
W nawiązaniu do...
Formal, pentru a vă adresa în legătură cu un produs al companiei
With reference to…
Nawiązując do...
Formal, pentru a te adresa în legătură cu un produs al companiei
I am writing to enquire about…
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Mai puţin fomal, pentru a te adresa în nume personal ca reprezentant al companiei
I am writing to you on behalf of...
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formal, când scriem în numele altcuiva
Your company was highly recommended by…
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formal, formula politicoasă de adresare

E-Mail - Conţinut

Would you mind if…
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Solicitate formală, tentativă
Would you be so kind as to…
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Solicitate formală, tentativă
I would be most obliged if…
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Solicitate formală, tentativă
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Solicitate formală, foarte politicos
I would be grateful if you could...
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Solicitate formală, foarte politicos
Would you please send me…
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Solicitate formală, politicos
We are interested in obtaining/receiving…
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Solicitate formală, politicos
I must ask you whether...
Chciałbym zapytać, czy...
Solicitate formală, politicos
Could you recommend…
Czy mógłby mi Pan polecić...
Solicitate formală, direct
Would you please send me…
Prosiłbym o przesłanie mi...
Solicitate formală, direct
You are urgently requested to…
Proszę o pilne przesłanie mi...
Solicitate formală, foarte direct
We would be grateful if…
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Solicitare formală, politicos, în numele întregii companii
What is your current list price for…
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Solicitare formală specifică, direct
We are interested in ... and we would like to know ...
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Solicitări formale, direct
We understand from your advertisment that you produce…
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Solicitări formale, direct
It is our intention to…
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Declararea intenţiilor formal şi direct
We carefully considered your proposal and…
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
We are sorry to inform you that…
Z przykrością informujemy, że...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau exprimarea dezinteresului faţă de o ofertă.
The attachment is in...
Załącznik jest w formacie...
Formal, detaliere legată de programul pe care ar trebui să-l folosească destinatarul pentru a deschide ataşamentul
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Formal, direct, detaliere a unei probleme legată de un ataşament
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Formal, politicos
For further information please consult our website at…
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Formal, când vă promovaţi site-ul

E-Mail - Încheieri

If you need any additional assistance, please contact me.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Formal, foarte politicos
If we can be of any further assistance, please let us know.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Formal, foarte politicos
Thanking you in advance…
Z góry dziękuję...
Formal, foarte politicos
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formal, foarte politicos
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formal, foarte politicos
Please reply as soon as possible because…
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formal, politicos
If you require any further information, feel free to contact me.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formal, politicos
I look forward to the possibility of working together.
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Formal, politicos
Thank you for your help in this matter.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formal, politicos
I look forward to discussing this with you.
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formal, direct
If you require more information ...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formal, direct
We appreciate your business.
Doceniamy Państwa pracę.
Formal, direct
Please contact me - my direct telephone number is…
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formal, foarte direct
I look forward to hearing from you soon.
Czekam na Pana odpowiedź.
Mai puţin formal, politicos
Yours faithfully,
Z wyrazami szacunku,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Yours sincerely,
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Respectfully yours,
Z poważaniem,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Kind/Best regards,
Pozdrawiam serdecznie,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Regards,
Pozdrawiam,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des