Română | Expresii - Afaceri | E-Mail

E-Mail - Introducere

Dear Mr. President,
Stimate Domnule Preşedinte,
Foarte formal, destinatarul ocupă o funcţie care trebuie folosită în locul numelui
Dear Sir,
Stimate Domnule,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Dear Madam,
Stimată Doamnă,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Dear Sir / Madam,
Stimate Domnul/Doamnă,
Formal, necunoscând numele şi sexul destinatarului
Dear Sirs,
Stimaţi Domni,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni necunoscuţi sau unui întreg departament
To whom it may concern,
În atenţia cui este interesat,
Formal, neştiind sexul şi numele destinatarului/destinatarilor
Dear Mr. Smith,
Stimate Domnule Popescu,
Formal, destinatar de sex masculin al cărui nume îl cunoaştem
Dear Mrs. Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Formal, având ca destinatar o doamnă al cărei nume îl cunoaştem
Dear Miss Smith,
Stimată Domnişoară Ionescu,
Formal, având ca destinatar o domnişoară al cărei nume îl cunoaştem
Dear Ms. Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume îl cunoaştem dar nu îi cunoaştem starea civilă
Dear John Smith,
Dragă Andreea Popescu,
Mai puţin formal, destinatarul este o persoană cu care am mai colaborat
Dear John,
Dragă Mihai,
Informal, către un prieten, relativ rar
We are writing to you regarding…
Vă scriem cu privire la...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
We are writing in connection with ...
Vă scriem în legătură cu...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
Further to…
În legătură cu...
Formal, pentru a vă adresa în legătură cu un produs al companiei
With reference to…
Referitor la...
Formal, pentru a te adresa în legătură cu un produs al companiei
I am writing to enquire about…
Vă scriu pentru a vă întreba despre...
Mai puţin fomal, pentru a te adresa în nume personal ca reprezentant al companiei
I am writing to you on behalf of...
Vă scriu în numele...
Formal, când scriem în numele altcuiva
Your company was highly recommended by…
Compania Dumneavoastă ne-a fost recomandată cu caldură de...
Formal, formula politicoasă de adresare

E-Mail - Conţinut

Would you mind if…
V-ar deranja dacă...
Solicitate formală, tentativă
Would you be so kind as to…
Aţi fi atât de amabil încât să...
Solicitate formală, tentativă
I would be most obliged if…
V-aş fi profund îndatorat dacă...
Solicitate formală, tentativă
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Am aprecia foarte mult dacă aţi putea să ne trimiteţi informaţii mai detaliate despre...
Solicitate formală, foarte politicos
I would be grateful if you could...
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Solicitate formală, foarte politicos
Would you please send me…
Aţi putea vă rog să îmi trimiteţi...
Solicitate formală, politicos
We are interested in obtaining/receiving…
Suntem interesaţi în a obţine/primi...
Solicitate formală, politicos
I must ask you whether...
Aş dori să ştiu dacă...
Solicitate formală, politicos
Could you recommend…
Îmi puteţi recomanda...
Solicitate formală, direct
Would you please send me…
Trimiteţi-mi şi mie vă rog...
Solicitate formală, direct
You are urgently requested to…
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Solicitate formală, foarte direct
We would be grateful if…
V-am rămâne recunoscători dacă...
Solicitare formală, politicos, în numele întregii companii
What is your current list price for…
Care este lista dumneavoastră curentă de preţuri pentru...
Solicitare formală specifică, direct
We are interested in ... and we would like to know ...
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Solicitări formale, direct
We understand from your advertisment that you produce…
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Solicitări formale, direct
It is our intention to…
Intenţia noastră este să...
Declararea intenţiilor formal şi direct
We carefully considered your proposal and…
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
We are sorry to inform you that…
Vă aducem la cunoştinţă faptul că din păcate...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau exprimarea dezinteresului faţă de o ofertă.
The attachment is in...
Ataşamentul este în formatul...
Formal, detaliere legată de programul pe care ar trebui să-l folosească destinatarul pentru a deschide ataşamentul
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Nu am putut deschide ataşamentul mesajului dumneavoastră. Antivirusul meu a detectat un virus.
Formal, direct, detaliere a unei probleme legată de un ataşament
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Îmi cer scuze pentru faptul că nu am răspuns atât de târziu dar, din cauza unei greşeli de tastare, mail-ul trimis dumneavoastră mi-a fost returnat ca fiind direcţionat către un utilizator necunoscut.
Formal, politicos
For further information please consult our website at…
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru la adresa...
Formal, când vă promovaţi site-ul

E-Mail - Încheieri

If you need any additional assistance, please contact me.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Formal, foarte politicos
If we can be of any further assistance, please let us know.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Formal, foarte politicos
Thanking you in advance…
Vă mulţumesc anticipat...
Formal, foarte politicos
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Formal, foarte politicos
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Formal, foarte politicos
Please reply as soon as possible because…
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Formal, politicos
If you require any further information, feel free to contact me.
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Formal, politicos
I look forward to the possibility of working together.
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Formal, politicos
Thank you for your help in this matter.
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Formal, politicos
I look forward to discussing this with you.
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Formal, direct
If you require more information ...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Formal, direct
We appreciate your business.
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Formal, direct
Please contact me - my direct telephone number is…
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Formal, foarte direct
I look forward to hearing from you soon.
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Mai puţin formal, politicos
Yours faithfully,
Cu stimă,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Yours sincerely,
Cu sinceritate,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Respectfully yours,
Cu respect,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Kind/Best regards,
Toate cele bune,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Regards,
Cu bine,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des