Suedeză | Expresii - Afaceri | E-Mail

E-Mail - Introducere

Dear Mr. President,
Bäste herr ordförande,
Foarte formal, destinatarul ocupă o funcţie care trebuie folosită în locul numelui
Dear Sir,
Bäste herrn,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Dear Madam,
Bästa fru,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Dear Sir / Madam,
Bästa herr/fru,
Formal, necunoscând numele şi sexul destinatarului
Dear Sirs,
Bästa herrar,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni necunoscuţi sau unui întreg departament
To whom it may concern,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, neştiind sexul şi numele destinatarului/destinatarilor
Dear Mr. Smith,
Bäste herr Smith,
Formal, destinatar de sex masculin al cărui nume îl cunoaştem
Dear Mrs. Smith,
Bästa fru Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă al cărei nume îl cunoaştem
Dear Miss Smith,
Bästa fröken Smith,
Formal, având ca destinatar o domnişoară al cărei nume îl cunoaştem
Dear Ms. Smith,
Bästa fru Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume îl cunoaştem dar nu îi cunoaştem starea civilă
Dear John Smith,
Bäste John Smith,
Mai puţin formal, destinatarul este o persoană cu care am mai colaborat
Dear John,
Bäste John,
Informal, către un prieten, relativ rar
We are writing to you regarding…
Vi skriver till dig angående ...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
We are writing in connection with ...
Vi skriver i samband med ...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
Further to…
Vidare till ...
Formal, pentru a vă adresa în legătură cu un produs al companiei
With reference to…
Med hänvisning till ...
Formal, pentru a te adresa în legătură cu un produs al companiei
I am writing to enquire about…
Jag skriver för att fråga om ...
Mai puţin fomal, pentru a te adresa în nume personal ca reprezentant al companiei
I am writing to you on behalf of...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formal, când scriem în numele altcuiva
Your company was highly recommended by…
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formal, formula politicoasă de adresare

E-Mail - Conţinut

Would you mind if…
Vi är tacksamma om du ...
Solicitate formală, tentativă
Would you be so kind as to…
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Solicitate formală, tentativă
I would be most obliged if…
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Solicitate formală, tentativă
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Solicitate formală, foarte politicos
I would be grateful if you could...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Solicitate formală, foarte politicos
Would you please send me…
Kunde du skicka mig ...
Solicitate formală, politicos
We are interested in obtaining/receiving…
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Solicitate formală, politicos
I must ask you whether...
Jag måste fråga dig om ...
Solicitate formală, politicos
Could you recommend…
Skulle du kunna rekommendera ...
Solicitate formală, direct
Would you please send me…
Skulle du kunna skicka mig ...
Solicitate formală, direct
You are urgently requested to…
Vi ber dig omgående att ...
Solicitate formală, foarte direct
We would be grateful if…
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Solicitare formală, politicos, în numele întregii companii
What is your current list price for…
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Solicitare formală specifică, direct
We are interested in ... and we would like to know ...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Solicitări formale, direct
We understand from your advertisment that you produce…
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Solicitări formale, direct
It is our intention to…
Vi har för avsikt att ...
Declararea intenţiilor formal şi direct
We carefully considered your proposal and…
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
We are sorry to inform you that…
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau exprimarea dezinteresului faţă de o ofertă.
The attachment is in...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Formal, detaliere legată de programul pe care ar trebui să-l folosească destinatarul pentru a deschide ataşamentul
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Formal, direct, detaliere a unei probleme legată de un ataşament
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Formal, politicos
For further information please consult our website at…
För mer information, se vår hemsida ...
Formal, când vă promovaţi site-ul

E-Mail - Încheieri

If you need any additional assistance, please contact me.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, foarte politicos
If we can be of any further assistance, please let us know.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Formal, foarte politicos
Thanking you in advance…
Tack på förhand...
Formal, foarte politicos
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formal, foarte politicos
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Formal, foarte politicos
Please reply as soon as possible because…
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formal, politicos
If you require any further information, feel free to contact me.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, politicos
I look forward to the possibility of working together.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Formal, politicos
Thank you for your help in this matter.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formal, politicos
I look forward to discussing this with you.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formal, direct
If you require more information ...
Om du behöver mer information ...
Formal, direct
We appreciate your business.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Formal, direct
Please contact me - my direct telephone number is…
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Formal, foarte direct
I look forward to hearing from you soon.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Mai puţin formal, politicos
Yours faithfully,
Med vänlig hälsning,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Yours sincerely,
Med vänliga hälsningar,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Respectfully yours,
Med vänlig hälsning,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Kind/Best regards,
Vänliga hälsningar,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Regards,
Hälsningar,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des