Chineză | Expresii - Afaceri | E-Mail

E-Mail - Introducere

Estimata Sinjoro Prezidanto,
尊敬的主席先生,
Foarte formal, destinatarul ocupă o funcţie care trebuie folosită în locul numelui
Estimata sinjoro,
尊敬的先生,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Estimata sinjorino,
尊敬的女士,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Estimata sinjoro/sinjorino,
尊敬的先生/女士,
Formal, necunoscând numele şi sexul destinatarului
Estimataj sinjoroj,
尊敬的先生们,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni necunoscuţi sau unui întreg departament
Al kiu ĝi povas koncerni,
尊敬的收信人,
Formal, neştiind sexul şi numele destinatarului/destinatarilor
Estimata sinjoro Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formal, destinatar de sex masculin al cărui nume îl cunoaştem
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formal, având ca destinatar o doamnă al cărei nume îl cunoaştem
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, având ca destinatar o domnişoară al cărei nume îl cunoaştem
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume îl cunoaştem dar nu îi cunoaştem starea civilă
Estimata John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Mai puţin formal, destinatarul este o persoană cu care am mai colaborat
Estimata John
亲爱的约翰,
Informal, către un prieten, relativ rar
Ni skribas al vi pri...
我们就...一事给您写信
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
Ni skribas en rilato kun...
我们因...写这封信
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
Plu al...
因贵公司...
Formal, pentru a vă adresa în legătură cu un produs al companiei
Kun referenco al...
鉴于贵公司...
Formal, pentru a te adresa în legătură cu un produs al companiei
Mi skribas por demandi pri...
我写信想询问关于...的信息
Mai puţin fomal, pentru a te adresa în nume personal ca reprezentant al companiei
Mi skribas al vi nome de...
我代表...给您写信
Formal, când scriem în numele altcuiva
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
...诚挚推荐贵公司
Formal, formula politicoasă de adresare

E-Mail - Conţinut

Ĉu vi kontraŭus, se...
请问您是否介意...
Solicitate formală, tentativă
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
您是否能够...
Solicitate formală, tentativă
Mi estus plej dankema, se...
如果您能...,我将不胜感激
Solicitate formală, tentativă
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Solicitate formală, foarte politicos
Mi estus dankema, se vi povus...
如果您能… ,我将非常感激
Solicitate formală, foarte politicos
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
您能将…发送给我吗?
Solicitate formală, politicos
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
我们对获得/接受...很有兴趣
Solicitate formală, politicos
Mi devas peti vin, ĉu...
我必须问您是否...
Solicitate formală, politicos
Ĉu vi rekomendas...
您能推荐...吗?
Solicitate formală, direct
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
您能将...发送给我吗?
Solicitate formală, direct
Vi urĝe petis al...
请您尽快按要求将...
Solicitate formală, foarte direct
Ni estus dankemaj, se...
如果您能...,我们将不胜感激
Solicitare formală, politicos, în numele întregii companii
Kio estas via nuna prezolisto por...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Solicitare formală specifică, direct
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Solicitări formale, direct
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Solicitări formale, direct
Ĝi estas nia intenco de...
我们的意向是...
Declararea intenţiilor formal şi direct
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Ni bedaŭras informi vin, ke...
很抱歉地通知您...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau exprimarea dezinteresului faţă de o ofertă.
La alligiteco estas en...
附件是...格式的
Formal, detaliere legată de programul pe care ar trebui să-l folosească destinatarul pentru a deschide ataşamentul
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formal, direct, detaliere a unei probleme legată de un ataşament
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formal, politicos
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formal, când vă promovaţi site-ul

E-Mail - Încheieri

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formal, foarte politicos
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formal, foarte politicos
Antaŭdankon…
提前谢谢您...
Formal, foarte politicos
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formal, foarte politicos
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formal, foarte politicos
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formal, politicos
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formal, politicos
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
我很期待将来有合作的可能性。
Formal, politicos
Dankon pro via helpo en tiu afero.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formal, politicos
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formal, direct
Se vi bezonas plian informon...
如果您需要更多信息...
Formal, direct
Ni dankas pri via negoco.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formal, direct
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
请联系我,我的电话号码是...
Formal, foarte direct
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
期待着尽快得到您的回复。
Mai puţin formal, politicos
Altestime,
此致
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Altestime,
此致
敬礼
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Altestime,
肃然至上
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Ĉion bonan,
祝好
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Ĉion bonan,
祝好
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des