Daneză | Expresii - Afaceri | E-Mail

E-Mail - Introducere

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Kære Hr. Direktør,
Foarte formal, destinatarul ocupă o funcţie care trebuie folosită în locul numelui
Estimata sinjoro,
Kære Hr.,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Estimata sinjorino,
Kære Fru.,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Estimata sinjoro/sinjorino,
Kære Hr./Fru.,
Formal, necunoscând numele şi sexul destinatarului
Estimataj sinjoroj,
Kære Hr./Fru.,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni necunoscuţi sau unui întreg departament
Al kiu ĝi povas koncerni,
Til hvem det måtte vedkomme,
Formal, neştiind sexul şi numele destinatarului/destinatarilor
Estimata sinjoro Smith,
Kære Hr. Smith,
Formal, destinatar de sex masculin al cărui nume îl cunoaştem
Estimata sinjorino Smith,
Kære Fru. Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă al cărei nume îl cunoaştem
Estimata sinjorino Smith,
Kære Frk. Smith,
Formal, având ca destinatar o domnişoară al cărei nume îl cunoaştem
Estimata sinjorino Smith,
Kære Fr. Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume îl cunoaştem dar nu îi cunoaştem starea civilă
Estimata John Smith,
Kære John Smith,
Mai puţin formal, destinatarul este o persoană cu care am mai colaborat
Estimata John
Kære John,
Informal, către un prieten, relativ rar
Ni skribas al vi pri...
Vi skriver til dig angående...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
Ni skribas en rilato kun...
Vi skriver i anledning af...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
Plu al...
I fortsættelse af...
Formal, pentru a vă adresa în legătură cu un produs al companiei
Kun referenco al...
I henhold til...
Formal, pentru a te adresa în legătură cu un produs al companiei
Mi skribas por demandi pri...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Mai puţin fomal, pentru a te adresa în nume personal ca reprezentant al companiei
Mi skribas al vi nome de...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formal, când scriem în numele altcuiva
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formal, formula politicoasă de adresare

E-Mail - Conţinut

Ĉu vi kontraŭus, se...
Ville du have noget imod hvis...
Solicitate formală, tentativă
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Vil du være så venlig at...
Solicitate formală, tentativă
Mi estus plej dankema, se...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Solicitate formală, tentativă
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Solicitate formală, foarte politicos
Mi estus dankema, se vi povus...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Solicitate formală, foarte politicos
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Solicitate formală, politicos
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Solicitate formală, politicos
Mi devas peti vin, ĉu...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Solicitate formală, politicos
Ĉu vi rekomendas...
Kan du anbefale...
Solicitate formală, direct
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Solicitate formală, direct
Vi urĝe petis al...
Du anmodes til snarest at...
Solicitate formală, foarte direct
Ni estus dankemaj, se...
Vi ville sætte pris på hvis...
Solicitare formală, politicos, în numele întregii companii
Kio estas via nuna prezolisto por...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Solicitare formală specifică, direct
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Solicitări formale, direct
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Solicitări formale, direct
Ĝi estas nia intenco de...
Det er vores intention at...
Declararea intenţiilor formal şi direct
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Vi må desværre meddele dig at...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau exprimarea dezinteresului faţă de o ofertă.
La alligiteco estas en...
Bilaget er i...
Formal, detaliere legată de programul pe care ar trebui să-l folosească destinatarul pentru a deschide ataşamentul
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Formal, direct, detaliere a unei probleme legată de un ataşament
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Formal, politicos
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Formal, când vă promovaţi site-ul

E-Mail - Încheieri

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formal, foarte politicos
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Formal, foarte politicos
Antaŭdankon…
Tak på forhånd...
Formal, foarte politicos
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formal, foarte politicos
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Formal, foarte politicos
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Formal, politicos
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formal, politicos
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Formal, politicos
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Tak for din hjælp i denne sag.
Formal, politicos
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formal, direct
Se vi bezonas plian informon...
Hvis du behøver mere information...
Formal, direct
Ni dankas pri via negoco.
Vi sætter pris på din forretning.
Formal, direct
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formal, foarte direct
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Mai puţin formal, politicos
Altestime,
Med venlig hilsen
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Altestime,
Med venlig hilsen
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Altestime,
Med respekt,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Ĉion bonan,
Med venlig hilsen
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Ĉion bonan,
Med venlig hilsen
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des