Engleză | Expresii - Afaceri | E-Mail

E-Mail - Introducere

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Dear Mr. President,
Foarte formal, destinatarul ocupă o funcţie care trebuie folosită în locul numelui
Estimata sinjoro,
Dear Sir,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Estimata sinjorino,
Dear Madam,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Estimata sinjoro/sinjorino,
Dear Sir / Madam,
Formal, necunoscând numele şi sexul destinatarului
Estimataj sinjoroj,
Dear Sirs,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni necunoscuţi sau unui întreg departament
Al kiu ĝi povas koncerni,
To whom it may concern,
Formal, neştiind sexul şi numele destinatarului/destinatarilor
Estimata sinjoro Smith,
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatar de sex masculin al cărui nume îl cunoaştem
Estimata sinjorino Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă al cărei nume îl cunoaştem
Estimata sinjorino Smith,
Dear Miss Smith,
Formal, având ca destinatar o domnişoară al cărei nume îl cunoaştem
Estimata sinjorino Smith,
Dear Ms. Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume îl cunoaştem dar nu îi cunoaştem starea civilă
Estimata John Smith,
Dear John Smith,
Mai puţin formal, destinatarul este o persoană cu care am mai colaborat
Estimata John
Dear John,
Informal, către un prieten, relativ rar
Ni skribas al vi pri...
We are writing to you regarding…
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
Ni skribas en rilato kun...
We are writing in connection with ...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
Plu al...
Further to…
Formal, pentru a vă adresa în legătură cu un produs al companiei
Kun referenco al...
With reference to…
Formal, pentru a te adresa în legătură cu un produs al companiei
Mi skribas por demandi pri...
I am writing to enquire about…
Mai puţin fomal, pentru a te adresa în nume personal ca reprezentant al companiei
Mi skribas al vi nome de...
I am writing to you on behalf of...
Formal, când scriem în numele altcuiva
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Your company was highly recommended by…
Formal, formula politicoasă de adresare

E-Mail - Conţinut

Ĉu vi kontraŭus, se...
Would you mind if…
Solicitate formală, tentativă
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Would you be so kind as to…
Solicitate formală, tentativă
Mi estus plej dankema, se...
I would be most obliged if…
Solicitate formală, tentativă
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Solicitate formală, foarte politicos
Mi estus dankema, se vi povus...
I would be grateful if you could...
Solicitate formală, foarte politicos
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Would you please send me…
Solicitate formală, politicos
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
We are interested in obtaining/receiving…
Solicitate formală, politicos
Mi devas peti vin, ĉu...
I must ask you whether...
Solicitate formală, politicos
Ĉu vi rekomendas...
Could you recommend…
Solicitate formală, direct
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Would you please send me…
Solicitate formală, direct
Vi urĝe petis al...
You are urgently requested to…
Solicitate formală, foarte direct
Ni estus dankemaj, se...
We would be grateful if…
Solicitare formală, politicos, în numele întregii companii
Kio estas via nuna prezolisto por...
What is your current list price for…
Solicitare formală specifică, direct
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
We are interested in ... and we would like to know ...
Solicitări formale, direct
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
We understand from your advertisment that you produce…
Solicitări formale, direct
Ĝi estas nia intenco de...
It is our intention to…
Declararea intenţiilor formal şi direct
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
We carefully considered your proposal and…
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Ni bedaŭras informi vin, ke...
We are sorry to inform you that…
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau exprimarea dezinteresului faţă de o ofertă.
La alligiteco estas en...
The attachment is in...
Formal, detaliere legată de programul pe care ar trebui să-l folosească destinatarul pentru a deschide ataşamentul
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formal, direct, detaliere a unei probleme legată de un ataşament
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formal, politicos
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
For further information please consult our website at…
Formal, când vă promovaţi site-ul

E-Mail - Încheieri

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formal, foarte politicos
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formal, foarte politicos
Antaŭdankon…
Thanking you in advance…
Formal, foarte politicos
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formal, foarte politicos
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formal, foarte politicos
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Please reply as soon as possible because…
Formal, politicos
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formal, politicos
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
I look forward to the possibility of working together.
Formal, politicos
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Thank you for your help in this matter.
Formal, politicos
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
I look forward to discussing this with you.
Formal, direct
Se vi bezonas plian informon...
If you require more information ...
Formal, direct
Ni dankas pri via negoco.
We appreciate your business.
Formal, direct
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formal, foarte direct
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
I look forward to hearing from you soon.
Mai puţin formal, politicos
Altestime,
Yours faithfully,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Altestime,
Yours sincerely,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Altestime,
Respectfully yours,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Ĉion bonan,
Kind/Best regards,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Ĉion bonan,
Regards,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des