Olandeză | Expresii - Afaceri | E-Mail

E-Mail - Introducere

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Geachte heer President
Foarte formal, destinatarul ocupă o funcţie care trebuie folosită în locul numelui
Estimata sinjoro,
Geachte heer
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Estimata sinjorino,
Geachte mevrouw
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Estimata sinjoro/sinjorino,
Geachte heer, mevrouw
Formal, necunoscând numele şi sexul destinatarului
Estimataj sinjoroj,
Geachte dames en heren
Formal, când ne adresăm mai multor oameni necunoscuţi sau unui întreg departament
Al kiu ĝi povas koncerni,
Geachte dames en heren
Formal, neştiind sexul şi numele destinatarului/destinatarilor
Estimata sinjoro Smith,
Geachte heer Jansen
Formal, destinatar de sex masculin al cărui nume îl cunoaştem
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, având ca destinatar o doamnă al cărei nume îl cunoaştem
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, având ca destinatar o domnişoară al cărei nume îl cunoaştem
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume îl cunoaştem dar nu îi cunoaştem starea civilă
Estimata John Smith,
Beste meneer Jansen
Mai puţin formal, destinatarul este o persoană cu care am mai colaborat
Estimata John
Beste Jan
Informal, către un prieten, relativ rar
Ni skribas al vi pri...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
Ni skribas en rilato kun...
Wij schrijven u in verband met ...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
Plu al...
Met betrekking tot ...
Formal, pentru a vă adresa în legătură cu un produs al companiei
Kun referenco al...
Ten aanzien van ...
Formal, pentru a te adresa în legătură cu un produs al companiei
Mi skribas por demandi pri...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Mai puţin fomal, pentru a te adresa în nume personal ca reprezentant al companiei
Mi skribas al vi nome de...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formal, când scriem în numele altcuiva
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formal, formula politicoasă de adresare

E-Mail - Conţinut

Ĉu vi kontraŭus, se...
Zou u het erg vinden om ...
Solicitate formală, tentativă
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Solicitate formală, tentativă
Mi estus plej dankema, se...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Solicitate formală, tentativă
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Solicitate formală, foarte politicos
Mi estus dankema, se vi povus...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Solicitate formală, foarte politicos
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Solicitate formală, politicos
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Solicitate formală, politicos
Mi devas peti vin, ĉu...
Ik zou u willen vragen, of ...
Solicitate formală, politicos
Ĉu vi rekomendas...
Kunt u ... aanbevelen ...
Solicitate formală, direct
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Solicitate formală, direct
Vi urĝe petis al...
U wordt dringend verzocht ...
Solicitate formală, foarte direct
Ni estus dankemaj, se...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Solicitare formală, politicos, în numele întregii companii
Kio estas via nuna prezolisto por...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Solicitare formală specifică, direct
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Solicitări formale, direct
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Solicitări formale, direct
Ĝi estas nia intenco de...
Het is ons oogmerk om ...
Declararea intenţiilor formal şi direct
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau exprimarea dezinteresului faţă de o ofertă.
La alligiteco estas en...
De bijlage is in ... formaat.
Formal, detaliere legată de programul pe care ar trebui să-l folosească destinatarul pentru a deschide ataşamentul
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Formal, direct, detaliere a unei probleme legată de un ataşament
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Formal, politicos
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Formal, când vă promovaţi site-ul

E-Mail - Încheieri

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formal, foarte politicos
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formal, foarte politicos
Antaŭdankon…
Bij voorbaat dank.
Formal, foarte politicos
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formal, foarte politicos
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formal, foarte politicos
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formal, politicos
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formal, politicos
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formal, politicos
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formal, politicos
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formal, direct
Se vi bezonas plian informon...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formal, direct
Ni dankas pri via negoco.
Wij waarderen u als klant.
Formal, direct
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formal, foarte direct
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Ik hoor graag van u.
Mai puţin formal, politicos
Altestime,
Met vriendelijke groet,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Altestime,
Met vriendelijke groet,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Altestime,
Hoogachtend,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Ĉion bonan,
Met de beste groeten,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Ĉion bonan,
Groeten,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des