Suedeză | Expresii - Afaceri | E-Mail

E-Mail - Introducere

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Bäste herr ordförande,
Foarte formal, destinatarul ocupă o funcţie care trebuie folosită în locul numelui
Estimata sinjoro,
Bäste herrn,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Estimata sinjorino,
Bästa fru,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Estimata sinjoro/sinjorino,
Bästa herr/fru,
Formal, necunoscând numele şi sexul destinatarului
Estimataj sinjoroj,
Bästa herrar,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni necunoscuţi sau unui întreg departament
Al kiu ĝi povas koncerni,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, neştiind sexul şi numele destinatarului/destinatarilor
Estimata sinjoro Smith,
Bäste herr Smith,
Formal, destinatar de sex masculin al cărui nume îl cunoaştem
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă al cărei nume îl cunoaştem
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fröken Smith,
Formal, având ca destinatar o domnişoară al cărei nume îl cunoaştem
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume îl cunoaştem dar nu îi cunoaştem starea civilă
Estimata John Smith,
Bäste John Smith,
Mai puţin formal, destinatarul este o persoană cu care am mai colaborat
Estimata John
Bäste John,
Informal, către un prieten, relativ rar
Ni skribas al vi pri...
Vi skriver till dig angående ...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
Ni skribas en rilato kun...
Vi skriver i samband med ...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
Plu al...
Vidare till ...
Formal, pentru a vă adresa în legătură cu un produs al companiei
Kun referenco al...
Med hänvisning till ...
Formal, pentru a te adresa în legătură cu un produs al companiei
Mi skribas por demandi pri...
Jag skriver för att fråga om ...
Mai puţin fomal, pentru a te adresa în nume personal ca reprezentant al companiei
Mi skribas al vi nome de...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formal, când scriem în numele altcuiva
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formal, formula politicoasă de adresare

E-Mail - Conţinut

Ĉu vi kontraŭus, se...
Vi är tacksamma om du ...
Solicitate formală, tentativă
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Solicitate formală, tentativă
Mi estus plej dankema, se...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Solicitate formală, tentativă
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Solicitate formală, foarte politicos
Mi estus dankema, se vi povus...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Solicitate formală, foarte politicos
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Kunde du skicka mig ...
Solicitate formală, politicos
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Solicitate formală, politicos
Mi devas peti vin, ĉu...
Jag måste fråga dig om ...
Solicitate formală, politicos
Ĉu vi rekomendas...
Skulle du kunna rekommendera ...
Solicitate formală, direct
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Skulle du kunna skicka mig ...
Solicitate formală, direct
Vi urĝe petis al...
Vi ber dig omgående att ...
Solicitate formală, foarte direct
Ni estus dankemaj, se...
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Solicitare formală, politicos, în numele întregii companii
Kio estas via nuna prezolisto por...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Solicitare formală specifică, direct
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Solicitări formale, direct
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Solicitări formale, direct
Ĝi estas nia intenco de...
Vi har för avsikt att ...
Declararea intenţiilor formal şi direct
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau exprimarea dezinteresului faţă de o ofertă.
La alligiteco estas en...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Formal, detaliere legată de programul pe care ar trebui să-l folosească destinatarul pentru a deschide ataşamentul
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Formal, direct, detaliere a unei probleme legată de un ataşament
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Formal, politicos
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
För mer information, se vår hemsida ...
Formal, când vă promovaţi site-ul

E-Mail - Încheieri

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, foarte politicos
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Formal, foarte politicos
Antaŭdankon…
Tack på förhand...
Formal, foarte politicos
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formal, foarte politicos
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Formal, foarte politicos
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formal, politicos
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, politicos
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Formal, politicos
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formal, politicos
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formal, direct
Se vi bezonas plian informon...
Om du behöver mer information ...
Formal, direct
Ni dankas pri via negoco.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Formal, direct
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Formal, foarte direct
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Mai puţin formal, politicos
Altestime,
Med vänlig hälsning,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Altestime,
Med vänliga hälsningar,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Altestime,
Med vänlig hälsning,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Ĉion bonan,
Vänliga hälsningar,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Ĉion bonan,
Hälsningar,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des