Cehă | Expresii - Afaceri | E-Mail

E-Mail - Introducere

Sehr geehrter Herr Präsident,
Vážený pane prezidente,
Foarte formal, destinatarul ocupă o funcţie care trebuie folosită în locul numelui
Sehr geehrter Herr,
Vážený pane,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Sehr geehrte Frau,
Vážená paní,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Sehr geehrte Damen und Herren,
Vážený pane / Vážená paní,
Formal, necunoscând numele şi sexul destinatarului
Sehr geehrte Damen und Herren,
Dobrý den,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni necunoscuţi sau unui întreg departament
Sehr geehrte Damen und Herren,
Všem zainteresovaným stranám,
Formal, neştiind sexul şi numele destinatarului/destinatarilor
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Vážený pane Smith,
Formal, destinatar de sex masculin al cărui nume îl cunoaştem
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená paní Smithová,
Formal, având ca destinatar o doamnă al cărei nume îl cunoaştem
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená slečno Smithová,
Formal, având ca destinatar o domnişoară al cărei nume îl cunoaştem
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená paní Smithová,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume îl cunoaştem dar nu îi cunoaştem starea civilă
Lieber Herr Schmidt,
Milý Johne Smith,
Mai puţin formal, destinatarul este o persoană cu care am mai colaborat
Lieber Johann,
Milý Johne,
Informal, către un prieten, relativ rar
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Obracíme se na vás ohledně...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
Bezug nehmend auf...
V návaznosti na...
Formal, pentru a vă adresa în legătură cu un produs al companiei
In Bezug auf...
V návaznosti na...
Formal, pentru a te adresa în legătură cu un produs al companiei
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Píši vám, abych vás informoval o...
Mai puţin fomal, pentru a te adresa în nume personal ca reprezentant al companiei
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Píši Vám jménem...
Formal, când scriem în numele altcuiva
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formal, formula politicoasă de adresare

E-Mail - Conţinut

Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Vadilo by Vám, kdyby...
Solicitate formală, tentativă
Wären Sie so freundlich...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Solicitate formală, tentativă
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Solicitate formală, tentativă
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Solicitate formală, foarte politicos
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Solicitate formală, foarte politicos
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Solicitate formală, politicos
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Máme zájem o získání/obdržení...
Solicitate formală, politicos
Ich möchte Sie fragen, ob...
Musím vás požádat, zda...
Solicitate formală, politicos
Können Sie ... empfehlen...
Mohl(a) byste doporučit...
Solicitate formală, direct
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Solicitate formală, direct
Sie werden dringlichst gebeten...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Solicitate formală, foarte direct
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Byli bychom vděční, kdyby...
Solicitare formală, politicos, în numele întregii companii
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Solicitare formală specifică, direct
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Solicitări formale, direct
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Solicitări formale, direct
Wir beabsichtigen...
Naším záměrem je, aby ...
Declararea intenţiilor formal şi direct
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Je nám líto vás informovat, že...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau exprimarea dezinteresului faţă de o ofertă.
Der Anhang ist im ...-Format.
Příloha je ve formátu...
Formal, detaliere legată de programul pe care ar trebui să-l folosească destinatarul pentru a deschide ataşamentul
Ich habe Ihren Anhang heute Morgen nicht öffnen können. Mein Virenscanner hat einen Virus entdeckt.
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Formal, direct, detaliere a unei probleme legată de un ataşament
Bitte entschuldigen Sie die verspätete Weiterleitung der Nachricht, aber aufgrund eines Tippfehlers kam Ihre E-Mail mit dem Hinweis "unbekannter Nutzer" an mich zurück.
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Formal, politicos
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter...
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Formal, când vă promovaţi site-ul

E-Mail - Încheieri

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formal, foarte politicos
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formal, foarte politicos
Vielen Dank im Voraus...
Děkuji Vám předem...
Formal, foarte politicos
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formal, foarte politicos
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formal, foarte politicos
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formal, politicos
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formal, politicos
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Těším se na možnou spolupráci.
Formal, politicos
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formal, politicos
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formal, direct
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formal, direct
Wir schätzen Sie als Kunde.
Vážíme si vaší práce.
Formal, direct
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formal, foarte direct
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Těším se na Vaší odpověď.
Mai puţin formal, politicos
Mit freundlichen Grüßen
S pozdravem,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Mit freundlichen Grüßen
Se srdečným pozdravem,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Hochachtungsvoll
S úctou,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Herzliche Grüße
Se srdečným pozdravem,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Grüße
S pozdravem, / Zdravím,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des