Cehă | Expresii - Afaceri | E-Mail

E-Mail - Introducere

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Vážený pane prezidente,
Foarte formal, destinatarul ocupă o funcţie care trebuie folosită în locul numelui
Αγαπητέ κύριε,
Vážený pane,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Αγαπητή κυρία,
Vážená paní,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Vážený pane / Vážená paní,
Formal, necunoscând numele şi sexul destinatarului
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Dobrý den,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni necunoscuţi sau unui întreg departament
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Všem zainteresovaným stranám,
Formal, neştiind sexul şi numele destinatarului/destinatarilor
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Vážený pane Smith,
Formal, destinatar de sex masculin al cărui nume îl cunoaştem
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Vážená paní Smithová,
Formal, având ca destinatar o doamnă al cărei nume îl cunoaştem
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Vážená slečno Smithová,
Formal, având ca destinatar o domnişoară al cărei nume îl cunoaştem
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Vážená paní Smithová,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume îl cunoaştem dar nu îi cunoaştem starea civilă
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Milý Johne Smith,
Mai puţin formal, destinatarul este o persoană cu care am mai colaborat
Αγαπητέ Ιωάννη,
Milý Johne,
Informal, către un prieten, relativ rar
Σας γράφουμε σχετικά με...
Obracíme se na vás ohledně...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
Σας γράφουμε αναφορικά με...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
Σχετικά με...
V návaznosti na...
Formal, pentru a vă adresa în legătură cu un produs al companiei
Αναφορικά με,...
V návaznosti na...
Formal, pentru a te adresa în legătură cu un produs al companiei
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
Píši vám, abych vás informoval o...
Mai puţin fomal, pentru a te adresa în nume personal ca reprezentant al companiei
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
Píši Vám jménem...
Formal, când scriem în numele altcuiva
Η εταιρεία σας μας συνεστήθη ιδιαιτέρως από...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formal, formula politicoasă de adresare

E-Mail - Conţinut

Θα ήταν δυνατόν...
Vadilo by Vám, kdyby...
Solicitate formală, tentativă
Θα είχατε την καλοσύνη να...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Solicitate formală, tentativă
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Solicitate formală, tentativă
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Solicitate formală, foarte politicos
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Solicitate formală, foarte politicos
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Solicitate formală, politicos
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
Máme zájem o získání/obdržení...
Solicitate formală, politicos
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
Musím vás požádat, zda...
Solicitate formală, politicos
Μπορείτε να μου προτείνετε...
Mohl(a) byste doporučit...
Solicitate formală, direct
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Solicitate formală, direct
Σας ζητείται επειγόντως να...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Solicitate formală, foarte direct
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
Byli bychom vděční, kdyby...
Solicitare formală, politicos, în numele întregii companii
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Solicitare formală specifică, direct
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Solicitări formale, direct
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Solicitări formale, direct
Η πρόθεσή μας είναι να...
Naším záměrem je, aby ...
Declararea intenţiilor formal şi direct
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
Je nám líto vás informovat, že...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau exprimarea dezinteresului faţă de o ofertă.
Το συνημμένο αρχείο είναι τύπου...
Příloha je ve formátu...
Formal, detaliere legată de programul pe care ar trebui să-l folosească destinatarul pentru a deschide ataşamentul
Δεν μπορούσα να ανοίξω το αρχείο σας αυτό το πρωί. Το λογισμικό προστασίας από ιούς βρήκε ότι το αρχείο σας ήταν προσβεβλημένο.
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Formal, direct, detaliere a unei probleme legată de un ataşament
Παρακαλώ δεχτείτε την απολογία μου σχετικά με την καθυστέρηση της προώθησης του μηνύματος, αλλά λόγω ενός τυπογραφικού λάθους το e-mail σας επιστράφηκε με την ένδειξη "άγνωστος χρήστης».
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Formal, politicos
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση...
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Formal, când vă promovaţi site-ul

E-Mail - Încheieri

Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να σας προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formal, foarte politicos
Για περαιτέρω βοήθεια, είμαστε στη διάθεσή σας.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formal, foarte politicos
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
Děkuji Vám předem...
Formal, foarte politicos
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formal, foarte politicos
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formal, foarte politicos
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formal, politicos
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formal, politicos
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
Těším se na možnou spolupráci.
Formal, politicos
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formal, politicos
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formal, direct
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formal, direct
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
Vážíme si vaší práce.
Formal, direct
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formal, foarte direct
Ελπίζω να ακούσω νέα σας σύντομα.
Těším se na Vaší odpověď.
Mai puţin formal, politicos
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
S pozdravem,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Μετά τιμής,
Se srdečným pozdravem,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Με εκτίμηση,
S úctou,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
χαιρετισμούς,
Se srdečným pozdravem,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
θερμούς χαιρετισμούς
S pozdravem, / Zdravím,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des