Rusă | Expresii - Afaceri | E-Mail

E-Mail - Introducere

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Уважаемый г-н президент
Foarte formal, destinatarul ocupă o funcţie care trebuie folosită în locul numelui
Αγαπητέ κύριε,
Уважаемый г-н ...
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Αγαπητή κυρία,
Уважаемая госпожа...
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Уважаемые...
Formal, necunoscând numele şi sexul destinatarului
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Уважаемые...
Formal, când ne adresăm mai multor oameni necunoscuţi sau unui întreg departament
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Уважаемые...
Formal, neştiind sexul şi numele destinatarului/destinatarilor
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Уважаемый г-н Смидт
Formal, destinatar de sex masculin al cărui nume îl cunoaştem
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, având ca destinatar o doamnă al cărei nume îl cunoaştem
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, având ca destinatar o domnişoară al cărei nume îl cunoaştem
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume îl cunoaştem dar nu îi cunoaştem starea civilă
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Уважаемый...
Mai puţin formal, destinatarul este o persoană cu care am mai colaborat
Αγαπητέ Ιωάννη,
Дорогой Иван!
Informal, către un prieten, relativ rar
Σας γράφουμε σχετικά με...
Пишем вам по поводу...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
Σας γράφουμε αναφορικά με...
Мы пишем в связи с ...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
Σχετικά με...
Ввиду...
Formal, pentru a vă adresa în legătură cu un produs al companiei
Αναφορικά με,...
В отношении...
Formal, pentru a te adresa în legătură cu un produs al companiei
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Mai puţin fomal, pentru a te adresa în nume personal ca reprezentant al companiei
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
Я пишу от лица..., чтобы...
Formal, când scriem în numele altcuiva
Η εταιρεία σας μας συνεστήθη ιδιαιτέρως από...
Ваша компания была рекомендована...
Formal, formula politicoasă de adresare

E-Mail - Conţinut

Θα ήταν δυνατόν...
Вы не против, если...
Solicitate formală, tentativă
Θα είχατε την καλοσύνη να...
Будьте любезны...
Solicitate formală, tentativă
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
Буду очень благодарен, если...
Solicitate formală, tentativă
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Solicitate formală, foarte politicos
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Solicitate formală, foarte politicos
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
Не могли бы вы прислать мне...
Solicitate formală, politicos
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
Мы заинтересованы в получении...
Solicitate formală, politicos
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
Вынужден (с)просить вас...
Solicitate formală, politicos
Μπορείτε να μου προτείνετε...
Не могли бы вы посоветовать...
Solicitate formală, direct
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
Пришлите пожалуйста...
Solicitate formală, direct
Σας ζητείται επειγόντως να...
Вам необходимо срочно...
Solicitate formală, foarte direct
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
Мы были бы признательны, если..
Solicitare formală, politicos, în numele întregii companii
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Solicitare formală specifică, direct
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Solicitări formale, direct
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Solicitări formale, direct
Η πρόθεσή μας είναι να...
Нашим намерением является...
Declararea intenţiilor formal şi direct
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau exprimarea dezinteresului faţă de o ofertă.
Το συνημμένο αρχείο είναι τύπου...
Прикрепленный файл в формате...
Formal, detaliere legată de programul pe care ar trebui să-l folosească destinatarul pentru a deschide ataşamentul
Δεν μπορούσα να ανοίξω το αρχείο σας αυτό το πρωί. Το λογισμικό προστασίας από ιούς βρήκε ότι το αρχείο σας ήταν προσβεβλημένο.
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Formal, direct, detaliere a unei probleme legată de un ataşament
Παρακαλώ δεχτείτε την απολογία μου σχετικά με την καθυστέρηση της προώθησης του μηνύματος, αλλά λόγω ενός τυπογραφικού λάθους το e-mail σας επιστράφηκε με την ένδειξη "άγνωστος χρήστης».
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Formal, politicos
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση...
Больше информации см. на сайте...
Formal, când vă promovaţi site-ul

E-Mail - Încheieri

Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να σας προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formal, foarte politicos
Για περαιτέρω βοήθεια, είμαστε στη διάθεσή σας.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formal, foarte politicos
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
Заранее спасибо...
Formal, foarte politicos
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formal, foarte politicos
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formal, foarte politicos
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formal, politicos
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formal, politicos
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formal, politicos
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formal, politicos
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formal, direct
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
Если вам необходимо больше информации...
Formal, direct
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
Мы ценим ваш вклад
Formal, direct
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formal, foarte direct
Ελπίζω να ακούσω νέα σας σύντομα.
Надеюсь на скорый ответ
Mai puţin formal, politicos
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
С уважением...
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Μετά τιμής,
С уважением...
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Με εκτίμηση,
С уважением ваш...
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
χαιρετισμούς,
С уважением...
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
θερμούς χαιρετισμούς
С уважением...
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des