Chineză | Expresii - Afaceri | E-Mail

E-Mail - Introducere

Geachte heer President
尊敬的主席先生,
Foarte formal, destinatarul ocupă o funcţie care trebuie folosită în locul numelui
Geachte heer
尊敬的先生,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Geachte mevrouw
尊敬的女士,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Geachte heer, mevrouw
尊敬的先生/女士,
Formal, necunoscând numele şi sexul destinatarului
Geachte dames en heren
尊敬的先生们,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni necunoscuţi sau unui întreg departament
Geachte dames en heren
尊敬的收信人,
Formal, neştiind sexul şi numele destinatarului/destinatarilor
Geachte heer Jansen
尊敬的史密斯先生,
Formal, destinatar de sex masculin al cărui nume îl cunoaştem
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯女士,
Formal, având ca destinatar o doamnă al cărei nume îl cunoaştem
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯小姐,
Formal, având ca destinatar o domnişoară al cărei nume îl cunoaştem
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume îl cunoaştem dar nu îi cunoaştem starea civilă
Beste meneer Jansen
亲爱的约翰 史密斯,
Mai puţin formal, destinatarul este o persoană cu care am mai colaborat
Beste Jan
亲爱的约翰,
Informal, către un prieten, relativ rar
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
我们就...一事给您写信
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
Wij schrijven u in verband met ...
我们因...写这封信
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
Met betrekking tot ...
因贵公司...
Formal, pentru a vă adresa în legătură cu un produs al companiei
Ten aanzien van ...
鉴于贵公司...
Formal, pentru a te adresa în legătură cu un produs al companiei
Ik schrijf u om na te vragen over ...
我写信想询问关于...的信息
Mai puţin fomal, pentru a te adresa în nume personal ca reprezentant al companiei
Ik schrijf u uit naam van ...
我代表...给您写信
Formal, când scriem în numele altcuiva
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
...诚挚推荐贵公司
Formal, formula politicoasă de adresare

E-Mail - Conţinut

Zou u het erg vinden om ...
请问您是否介意...
Solicitate formală, tentativă
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
您是否能够...
Solicitate formală, tentativă
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
如果您能...,我将不胜感激
Solicitate formală, tentativă
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Solicitate formală, foarte politicos
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
如果您能… ,我将非常感激
Solicitate formală, foarte politicos
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
您能将…发送给我吗?
Solicitate formală, politicos
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
我们对获得/接受...很有兴趣
Solicitate formală, politicos
Ik zou u willen vragen, of ...
我必须问您是否...
Solicitate formală, politicos
Kunt u ... aanbevelen ...
您能推荐...吗?
Solicitate formală, direct
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
您能将...发送给我吗?
Solicitate formală, direct
U wordt dringend verzocht ...
请您尽快按要求将...
Solicitate formală, foarte direct
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
如果您能...,我们将不胜感激
Solicitare formală, politicos, în numele întregii companii
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Solicitare formală specifică, direct
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Solicitări formale, direct
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Solicitări formale, direct
Het is ons oogmerk om ...
我们的意向是...
Declararea intenţiilor formal şi direct
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
很抱歉地通知您...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau exprimarea dezinteresului faţă de o ofertă.
De bijlage is in ... formaat.
附件是...格式的
Formal, detaliere legată de programul pe care ar trebui să-l folosească destinatarul pentru a deschide ataşamentul
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formal, direct, detaliere a unei probleme legată de un ataşament
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formal, politicos
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formal, când vă promovaţi site-ul

E-Mail - Încheieri

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formal, foarte politicos
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formal, foarte politicos
Bij voorbaat dank.
提前谢谢您...
Formal, foarte politicos
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formal, foarte politicos
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formal, foarte politicos
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formal, politicos
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formal, politicos
Ik verheug mij op de samenwerking.
我很期待将来有合作的可能性。
Formal, politicos
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formal, politicos
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formal, direct
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
如果您需要更多信息...
Formal, direct
Wij waarderen u als klant.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formal, direct
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
请联系我,我的电话号码是...
Formal, foarte direct
Ik hoor graag van u.
期待着尽快得到您的回复。
Mai puţin formal, politicos
Met vriendelijke groet,
此致
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Met vriendelijke groet,
此致
敬礼
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Hoogachtend,
肃然至上
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Met de beste groeten,
祝好
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Groeten,
祝好
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des