Coreeană | Expresii - Afaceri | E-Mail

E-Mail - Introducere

Geachte heer President
친애하는 사장님께,
Foarte formal, destinatarul ocupă o funcţie care trebuie folosită în locul numelui
Geachte heer
관계자님께 드립니다.
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Geachte mevrouw
사모님께 드립니다.
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Geachte heer, mevrouw
친애하는 관계자님께 드립니다.
Formal, necunoscând numele şi sexul destinatarului
Geachte dames en heren
친애하는 여러분께 드립니다.
Formal, când ne adresăm mai multor oameni necunoscuţi sau unui întreg departament
Geachte dames en heren
관계자분(들)께 드립니다.
Formal, neştiind sexul şi numele destinatarului/destinatarilor
Geachte heer Jansen
친애하는 최철수님,
Formal, destinatar de sex masculin al cărui nume îl cunoaştem
Geachte mevrouw Jansen
친애하는 김민정님,
Formal, având ca destinatar o doamnă al cărei nume îl cunoaştem
Geachte mevrouw Jansen
친애하는 김선영님,
Formal, având ca destinatar o domnişoară al cărei nume îl cunoaştem
Geachte mevrouw Jansen
친애하는 최유라님,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume îl cunoaştem dar nu îi cunoaştem starea civilă
Beste meneer Jansen
친애하는 홍두깨씨,
Mai puţin formal, destinatarul este o persoană cu care am mai colaborat
Beste Jan
친애하는 미영씨,
Informal, către un prieten, relativ rar
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
Wij schrijven u in verband met ...
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
Met betrekking tot ...
...에 관하여 말씀드리자면,
Formal, pentru a vă adresa în legătură cu un produs al companiei
Ten aanzien van ...
...에 대해서 언급하자면,
Formal, pentru a te adresa în legătură cu un produs al companiei
Ik schrijf u om na te vragen over ...
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Mai puţin fomal, pentru a te adresa în nume personal ca reprezentant al companiei
Ik schrijf u uit naam van ...
...를 대신하여 글을 드립니다.
Formal, când scriem în numele altcuiva
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Formal, formula politicoasă de adresare

E-Mail - Conţinut

Zou u het erg vinden om ...
혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Solicitate formală, tentativă
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Solicitate formală, tentativă
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Solicitate formală, tentativă
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Solicitate formală, foarte politicos
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Solicitate formală, foarte politicos
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
...를 보내주시겠습니까?
Solicitate formală, politicos
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Solicitate formală, politicos
Ik zou u willen vragen, of ...
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Solicitate formală, politicos
Kunt u ... aanbevelen ...
...를 추천해 주시겠습니까?
Solicitate formală, direct
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Solicitate formală, direct
U wordt dringend verzocht ...
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Solicitate formală, foarte direct
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Solicitare formală, politicos, în numele întregii companii
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Solicitare formală specifică, direct
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Solicitări formale, direct
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Solicitări formale, direct
Het is ons oogmerk om ...
저희의 목적은 ... 입니다.
Declararea intenţiilor formal şi direct
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau exprimarea dezinteresului faţă de o ofertă.
De bijlage is in ... formaat.
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Formal, detaliere legată de programul pe care ar trebui să-l folosească destinatarul pentru a deschide ataşamentul
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Formal, direct, detaliere a unei probleme legată de un ataşament
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Formal, politicos
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Formal, când vă promovaţi site-ul

E-Mail - Încheieri

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Formal, foarte politicos
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Formal, foarte politicos
Bij voorbaat dank.
미리 감사의 말씀 드리며...
Formal, foarte politicos
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Formal, foarte politicos
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Formal, foarte politicos
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Formal, politicos
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Formal, politicos
Ik verheug mij op de samenwerking.
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Formal, politicos
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Formal, politicos
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Formal, direct
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Formal, direct
Wij waarderen u als klant.
당신의 수고에 감사드립니다.
Formal, direct
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Formal, foarte direct
Ik hoor graag van u.
조만간 답장 받길 기대합니다.
Mai puţin formal, politicos
Met vriendelijke groet,
... (자신의 이름) 드림,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Met vriendelijke groet,
... (자신의 이름) 드림,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Hoogachtend,
... (자신의 이름) 드림,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Met de beste groeten,
.... 보냄,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Groeten,
.... 보냄,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des