Engleză | Expresii - Afaceri | E-Mail

E-Mail - Introducere

Geachte heer President
Dear Mr. President,
Foarte formal, destinatarul ocupă o funcţie care trebuie folosită în locul numelui
Geachte heer
Dear Sir,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Geachte mevrouw
Dear Madam,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Geachte heer, mevrouw
Dear Sir / Madam,
Formal, necunoscând numele şi sexul destinatarului
Geachte dames en heren
Dear Sirs,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni necunoscuţi sau unui întreg departament
Geachte dames en heren
To whom it may concern,
Formal, neştiind sexul şi numele destinatarului/destinatarilor
Geachte heer Jansen
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatar de sex masculin al cărui nume îl cunoaştem
Geachte mevrouw Jansen
Dear Mrs. Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă al cărei nume îl cunoaştem
Geachte mevrouw Jansen
Dear Miss Smith,
Formal, având ca destinatar o domnişoară al cărei nume îl cunoaştem
Geachte mevrouw Jansen
Dear Ms. Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume îl cunoaştem dar nu îi cunoaştem starea civilă
Beste meneer Jansen
Dear John Smith,
Mai puţin formal, destinatarul este o persoană cu care am mai colaborat
Beste Jan
Dear John,
Informal, către un prieten, relativ rar
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
We are writing to you regarding…
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
Wij schrijven u in verband met ...
We are writing in connection with ...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
Met betrekking tot ...
Further to…
Formal, pentru a vă adresa în legătură cu un produs al companiei
Ten aanzien van ...
With reference to…
Formal, pentru a te adresa în legătură cu un produs al companiei
Ik schrijf u om na te vragen over ...
I am writing to enquire about…
Mai puţin fomal, pentru a te adresa în nume personal ca reprezentant al companiei
Ik schrijf u uit naam van ...
I am writing to you on behalf of...
Formal, când scriem în numele altcuiva
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Your company was highly recommended by…
Formal, formula politicoasă de adresare

E-Mail - Conţinut

Zou u het erg vinden om ...
Would you mind if…
Solicitate formală, tentativă
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Would you be so kind as to…
Solicitate formală, tentativă
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
I would be most obliged if…
Solicitate formală, tentativă
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Solicitate formală, foarte politicos
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
I would be grateful if you could...
Solicitate formală, foarte politicos
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Would you please send me…
Solicitate formală, politicos
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
We are interested in obtaining/receiving…
Solicitate formală, politicos
Ik zou u willen vragen, of ...
I must ask you whether...
Solicitate formală, politicos
Kunt u ... aanbevelen ...
Could you recommend…
Solicitate formală, direct
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Would you please send me…
Solicitate formală, direct
U wordt dringend verzocht ...
You are urgently requested to…
Solicitate formală, foarte direct
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
We would be grateful if…
Solicitare formală, politicos, în numele întregii companii
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
What is your current list price for…
Solicitare formală specifică, direct
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
We are interested in ... and we would like to know ...
Solicitări formale, direct
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
We understand from your advertisment that you produce…
Solicitări formale, direct
Het is ons oogmerk om ...
It is our intention to…
Declararea intenţiilor formal şi direct
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
We carefully considered your proposal and…
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
We are sorry to inform you that…
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau exprimarea dezinteresului faţă de o ofertă.
De bijlage is in ... formaat.
The attachment is in...
Formal, detaliere legată de programul pe care ar trebui să-l folosească destinatarul pentru a deschide ataşamentul
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formal, direct, detaliere a unei probleme legată de un ataşament
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formal, politicos
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
For further information please consult our website at…
Formal, când vă promovaţi site-ul

E-Mail - Încheieri

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formal, foarte politicos
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formal, foarte politicos
Bij voorbaat dank.
Thanking you in advance…
Formal, foarte politicos
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formal, foarte politicos
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formal, foarte politicos
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Please reply as soon as possible because…
Formal, politicos
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formal, politicos
Ik verheug mij op de samenwerking.
I look forward to the possibility of working together.
Formal, politicos
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Thank you for your help in this matter.
Formal, politicos
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
I look forward to discussing this with you.
Formal, direct
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
If you require more information ...
Formal, direct
Wij waarderen u als klant.
We appreciate your business.
Formal, direct
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formal, foarte direct
Ik hoor graag van u.
I look forward to hearing from you soon.
Mai puţin formal, politicos
Met vriendelijke groet,
Yours faithfully,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Met vriendelijke groet,
Yours sincerely,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Hoogachtend,
Respectfully yours,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Met de beste groeten,
Kind/Best regards,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Groeten,
Regards,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des