Thailandeză | Expresii - Afaceri | E-Mail

E-Mail - Introducere

Geachte heer President
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Foarte formal, destinatarul ocupă o funcţie care trebuie folosită în locul numelui
Geachte heer
เรียน ท่านผู้ชาย
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Geachte mevrouw
เรียน ท่านผู้หญิง
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Geachte heer, mevrouw
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formal, necunoscând numele şi sexul destinatarului
Geachte dames en heren
ถึงท่านทั้งหลาย
Formal, când ne adresăm mai multor oameni necunoscuţi sau unui întreg departament
Geachte dames en heren
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Formal, neştiind sexul şi numele destinatarului/destinatarilor
Geachte heer Jansen
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatar de sex masculin al cărui nume îl cunoaştem
Geachte mevrouw Jansen
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Formal, având ca destinatar o doamnă al cărei nume îl cunoaştem
Geachte mevrouw Jansen
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, având ca destinatar o domnişoară al cărei nume îl cunoaştem
Geachte mevrouw Jansen
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume îl cunoaştem dar nu îi cunoaştem starea civilă
Beste meneer Jansen
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Mai puţin formal, destinatarul este o persoană cu care am mai colaborat
Beste Jan
เรียน จอห์น
Informal, către un prieten, relativ rar
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
Wij schrijven u in verband met ...
เราเขียนติดต่อกับ...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
Met betrekking tot ...
เนื่องมาจาก...
Formal, pentru a vă adresa în legătură cu un produs al companiei
Ten aanzien van ...
เขียนอ้างอิงถึง...
Formal, pentru a te adresa în legătură cu un produs al companiei
Ik schrijf u om na te vragen over ...
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Mai puţin fomal, pentru a te adresa în nume personal ca reprezentant al companiei
Ik schrijf u uit naam van ...
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Formal, când scriem în numele altcuiva
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Formal, formula politicoasă de adresare

E-Mail - Conţinut

Zou u het erg vinden om ...
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Solicitate formală, tentativă
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
คุณจะช่วยกรุณา...
Solicitate formală, tentativă
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Solicitate formală, tentativă
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Solicitate formală, foarte politicos
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Solicitate formală, foarte politicos
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Solicitate formală, politicos
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
เราสนใจที่จะรับ...
Solicitate formală, politicos
Ik zou u willen vragen, of ...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Solicitate formală, politicos
Kunt u ... aanbevelen ...
คุณช่วยแนะนำ...
Solicitate formală, direct
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Solicitate formală, direct
U wordt dringend verzocht ...
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Solicitate formală, foarte direct
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Solicitare formală, politicos, în numele întregii companii
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Solicitare formală specifică, direct
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Solicitări formale, direct
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Solicitări formale, direct
Het is ons oogmerk om ...
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Declararea intenţiilor formal şi direct
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau exprimarea dezinteresului faţă de o ofertă.
De bijlage is in ... formaat.
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Formal, detaliere legată de programul pe care ar trebui să-l folosească destinatarul pentru a deschide ataşamentul
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Formal, direct, detaliere a unei probleme legată de un ataşament
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Formal, politicos
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Formal, când vă promovaţi site-ul

E-Mail - Încheieri

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formal, foarte politicos
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Formal, foarte politicos
Bij voorbaat dank.
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formal, foarte politicos
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Formal, foarte politicos
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formal, foarte politicos
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formal, politicos
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Formal, politicos
Ik verheug mij op de samenwerking.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Formal, politicos
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Formal, politicos
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Formal, direct
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Formal, direct
Wij waarderen u als klant.
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Formal, direct
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Formal, foarte direct
Ik hoor graag van u.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Mai puţin formal, politicos
Met vriendelijke groet,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Met vriendelijke groet,
ด้วยความจริงใจ
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Hoogachtend,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Met de beste groeten,
ด้วยความเคารพ
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Groeten,
ด้วยความเคารพ
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des