Chineză | Expresii - Afaceri | E-Mail

E-Mail - Introducere

Szanowny Panie Prezydencie,
尊敬的主席先生,
Foarte formal, destinatarul ocupă o funcţie care trebuie folosită în locul numelui
Szanowny Panie,
尊敬的先生,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Drogi/Szanowny Pani,
尊敬的女士,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Szanowni Państwo,
尊敬的先生/女士,
Formal, necunoscând numele şi sexul destinatarului
Szanowni Państwo,
尊敬的先生们,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni necunoscuţi sau unui întreg departament
Szanowni Państwo,
尊敬的收信人,
Formal, neştiind sexul şi numele destinatarului/destinatarilor
Szanowny Panie,
尊敬的史密斯先生,
Formal, destinatar de sex masculin al cărui nume îl cunoaştem
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯女士,
Formal, având ca destinatar o doamnă al cărei nume îl cunoaştem
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, având ca destinatar o domnişoară al cărei nume îl cunoaştem
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume îl cunoaştem dar nu îi cunoaştem starea civilă
Szanowny Panie,
亲爱的约翰 史密斯,
Mai puţin formal, destinatarul este o persoană cu care am mai colaborat
Drogi Tomaszu,
亲爱的约翰,
Informal, către un prieten, relativ rar
Piszemy do Państwa w sprawie...
我们就...一事给您写信
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
Piszemy do Państwa w związku z...
我们因...写这封信
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
W nawiązaniu do...
因贵公司...
Formal, pentru a vă adresa în legătură cu un produs al companiei
Nawiązując do...
鉴于贵公司...
Formal, pentru a te adresa în legătură cu un produs al companiei
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
我写信想询问关于...的信息
Mai puţin fomal, pentru a te adresa în nume personal ca reprezentant al companiei
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
我代表...给您写信
Formal, când scriem în numele altcuiva
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
...诚挚推荐贵公司
Formal, formula politicoasă de adresare

E-Mail - Conţinut

Czy miałby Pan coś przeciwko...
请问您是否介意...
Solicitate formală, tentativă
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
您是否能够...
Solicitate formală, tentativă
Byłbym zobowiązany, gdyby...
如果您能...,我将不胜感激
Solicitate formală, tentativă
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Solicitate formală, foarte politicos
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
如果您能… ,我将非常感激
Solicitate formală, foarte politicos
Czy mógłby mi Pan przesłać...
您能将…发送给我吗?
Solicitate formală, politicos
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
我们对获得/接受...很有兴趣
Solicitate formală, politicos
Chciałbym zapytać, czy...
我必须问您是否...
Solicitate formală, politicos
Czy mógłby mi Pan polecić...
您能推荐...吗?
Solicitate formală, direct
Prosiłbym o przesłanie mi...
您能将...发送给我吗?
Solicitate formală, direct
Proszę o pilne przesłanie mi...
请您尽快按要求将...
Solicitate formală, foarte direct
Będziemy wdzięczni, jeśli...
如果您能...,我们将不胜感激
Solicitare formală, politicos, în numele întregii companii
Jaka jest Pańska obecna cena za...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Solicitare formală specifică, direct
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Solicitări formale, direct
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Solicitări formale, direct
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
我们的意向是...
Declararea intenţiilor formal şi direct
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Z przykrością informujemy, że...
很抱歉地通知您...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau exprimarea dezinteresului faţă de o ofertă.
Załącznik jest w formacie...
附件是...格式的
Formal, detaliere legată de programul pe care ar trebui să-l folosească destinatarul pentru a deschide ataşamentul
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formal, direct, detaliere a unei probleme legată de un ataşament
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formal, politicos
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formal, când vă promovaţi site-ul

E-Mail - Încheieri

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formal, foarte politicos
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formal, foarte politicos
Z góry dziękuję...
提前谢谢您...
Formal, foarte politicos
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formal, foarte politicos
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formal, foarte politicos
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formal, politicos
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formal, politicos
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
我很期待将来有合作的可能性。
Formal, politicos
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formal, politicos
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formal, direct
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
如果您需要更多信息...
Formal, direct
Doceniamy Państwa pracę.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formal, direct
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
请联系我,我的电话号码是...
Formal, foarte direct
Czekam na Pana odpowiedź.
期待着尽快得到您的回复。
Mai puţin formal, politicos
Z wyrazami szacunku,
此致
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
此致
敬礼
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Z poważaniem,
肃然至上
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Pozdrawiam serdecznie,
祝好
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Pozdrawiam,
祝好
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des