Coreeană | Expresii - Afaceri | E-Mail

E-Mail - Introducere

Szanowny Panie Prezydencie,
친애하는 사장님께,
Foarte formal, destinatarul ocupă o funcţie care trebuie folosită în locul numelui
Szanowny Panie,
관계자님께 드립니다.
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Drogi/Szanowny Pani,
사모님께 드립니다.
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Szanowni Państwo,
친애하는 관계자님께 드립니다.
Formal, necunoscând numele şi sexul destinatarului
Szanowni Państwo,
친애하는 여러분께 드립니다.
Formal, când ne adresăm mai multor oameni necunoscuţi sau unui întreg departament
Szanowni Państwo,
관계자분(들)께 드립니다.
Formal, neştiind sexul şi numele destinatarului/destinatarilor
Szanowny Panie,
친애하는 최철수님,
Formal, destinatar de sex masculin al cărui nume îl cunoaştem
Szanowna Pani,
친애하는 김민정님,
Formal, având ca destinatar o doamnă al cărei nume îl cunoaştem
Szanowna Pani,
친애하는 김선영님,
Formal, având ca destinatar o domnişoară al cărei nume îl cunoaştem
Szanowna Pani,
친애하는 최유라님,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume îl cunoaştem dar nu îi cunoaştem starea civilă
Szanowny Panie,
친애하는 홍두깨씨,
Mai puţin formal, destinatarul este o persoană cu care am mai colaborat
Drogi Tomaszu,
친애하는 미영씨,
Informal, către un prieten, relativ rar
Piszemy do Państwa w sprawie...
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
Piszemy do Państwa w związku z...
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
W nawiązaniu do...
...에 관하여 말씀드리자면,
Formal, pentru a vă adresa în legătură cu un produs al companiei
Nawiązując do...
...에 대해서 언급하자면,
Formal, pentru a te adresa în legătură cu un produs al companiei
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Mai puţin fomal, pentru a te adresa în nume personal ca reprezentant al companiei
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
...를 대신하여 글을 드립니다.
Formal, când scriem în numele altcuiva
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Formal, formula politicoasă de adresare

E-Mail - Conţinut

Czy miałby Pan coś przeciwko...
혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Solicitate formală, tentativă
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Solicitate formală, tentativă
Byłbym zobowiązany, gdyby...
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Solicitate formală, tentativă
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Solicitate formală, foarte politicos
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Solicitate formală, foarte politicos
Czy mógłby mi Pan przesłać...
...를 보내주시겠습니까?
Solicitate formală, politicos
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Solicitate formală, politicos
Chciałbym zapytać, czy...
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Solicitate formală, politicos
Czy mógłby mi Pan polecić...
...를 추천해 주시겠습니까?
Solicitate formală, direct
Prosiłbym o przesłanie mi...
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Solicitate formală, direct
Proszę o pilne przesłanie mi...
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Solicitate formală, foarte direct
Będziemy wdzięczni, jeśli...
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Solicitare formală, politicos, în numele întregii companii
Jaka jest Pańska obecna cena za...
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Solicitare formală specifică, direct
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Solicitări formale, direct
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Solicitări formale, direct
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
저희의 목적은 ... 입니다.
Declararea intenţiilor formal şi direct
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Z przykrością informujemy, że...
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau exprimarea dezinteresului faţă de o ofertă.
Załącznik jest w formacie...
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Formal, detaliere legată de programul pe care ar trebui să-l folosească destinatarul pentru a deschide ataşamentul
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Formal, direct, detaliere a unei probleme legată de un ataşament
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Formal, politicos
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Formal, când vă promovaţi site-ul

E-Mail - Încheieri

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Formal, foarte politicos
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Formal, foarte politicos
Z góry dziękuję...
미리 감사의 말씀 드리며...
Formal, foarte politicos
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Formal, foarte politicos
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Formal, foarte politicos
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Formal, politicos
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Formal, politicos
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Formal, politicos
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Formal, politicos
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Formal, direct
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Formal, direct
Doceniamy Państwa pracę.
당신의 수고에 감사드립니다.
Formal, direct
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Formal, foarte direct
Czekam na Pana odpowiedź.
조만간 답장 받길 기대합니다.
Mai puţin formal, politicos
Z wyrazami szacunku,
... (자신의 이름) 드림,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
... (자신의 이름) 드림,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Z poważaniem,
... (자신의 이름) 드림,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Pozdrawiam serdecznie,
.... 보냄,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Pozdrawiam,
.... 보냄,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des