Engleză | Expresii - Afaceri | E-Mail

E-Mail - Introducere

Szanowny Panie Prezydencie,
Dear Mr. President,
Foarte formal, destinatarul ocupă o funcţie care trebuie folosită în locul numelui
Szanowny Panie,
Dear Sir,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Drogi/Szanowny Pani,
Dear Madam,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Szanowni Państwo,
Dear Sir / Madam,
Formal, necunoscând numele şi sexul destinatarului
Szanowni Państwo,
Dear Sirs,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni necunoscuţi sau unui întreg departament
Szanowni Państwo,
To whom it may concern,
Formal, neştiind sexul şi numele destinatarului/destinatarilor
Szanowny Panie,
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatar de sex masculin al cărui nume îl cunoaştem
Szanowna Pani,
Dear Mrs. Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă al cărei nume îl cunoaştem
Szanowna Pani,
Dear Miss Smith,
Formal, având ca destinatar o domnişoară al cărei nume îl cunoaştem
Szanowna Pani,
Dear Ms. Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume îl cunoaştem dar nu îi cunoaştem starea civilă
Szanowny Panie,
Dear John Smith,
Mai puţin formal, destinatarul este o persoană cu care am mai colaborat
Drogi Tomaszu,
Dear John,
Informal, către un prieten, relativ rar
Piszemy do Państwa w sprawie...
We are writing to you regarding…
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
Piszemy do Państwa w związku z...
We are writing in connection with ...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
W nawiązaniu do...
Further to…
Formal, pentru a vă adresa în legătură cu un produs al companiei
Nawiązując do...
With reference to…
Formal, pentru a te adresa în legătură cu un produs al companiei
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
I am writing to enquire about…
Mai puţin fomal, pentru a te adresa în nume personal ca reprezentant al companiei
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
I am writing to you on behalf of...
Formal, când scriem în numele altcuiva
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Your company was highly recommended by…
Formal, formula politicoasă de adresare

E-Mail - Conţinut

Czy miałby Pan coś przeciwko...
Would you mind if…
Solicitate formală, tentativă
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Would you be so kind as to…
Solicitate formală, tentativă
Byłbym zobowiązany, gdyby...
I would be most obliged if…
Solicitate formală, tentativă
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Solicitate formală, foarte politicos
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
I would be grateful if you could...
Solicitate formală, foarte politicos
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Would you please send me…
Solicitate formală, politicos
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
We are interested in obtaining/receiving…
Solicitate formală, politicos
Chciałbym zapytać, czy...
I must ask you whether...
Solicitate formală, politicos
Czy mógłby mi Pan polecić...
Could you recommend…
Solicitate formală, direct
Prosiłbym o przesłanie mi...
Would you please send me…
Solicitate formală, direct
Proszę o pilne przesłanie mi...
You are urgently requested to…
Solicitate formală, foarte direct
Będziemy wdzięczni, jeśli...
We would be grateful if…
Solicitare formală, politicos, în numele întregii companii
Jaka jest Pańska obecna cena za...
What is your current list price for…
Solicitare formală specifică, direct
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
We are interested in ... and we would like to know ...
Solicitări formale, direct
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
We understand from your advertisment that you produce…
Solicitări formale, direct
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
It is our intention to…
Declararea intenţiilor formal şi direct
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
We carefully considered your proposal and…
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Z przykrością informujemy, że...
We are sorry to inform you that…
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau exprimarea dezinteresului faţă de o ofertă.
Załącznik jest w formacie...
The attachment is in...
Formal, detaliere legată de programul pe care ar trebui să-l folosească destinatarul pentru a deschide ataşamentul
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formal, direct, detaliere a unei probleme legată de un ataşament
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formal, politicos
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
For further information please consult our website at…
Formal, când vă promovaţi site-ul

E-Mail - Încheieri

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formal, foarte politicos
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formal, foarte politicos
Z góry dziękuję...
Thanking you in advance…
Formal, foarte politicos
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formal, foarte politicos
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formal, foarte politicos
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Please reply as soon as possible because…
Formal, politicos
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formal, politicos
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
I look forward to the possibility of working together.
Formal, politicos
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Thank you for your help in this matter.
Formal, politicos
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
I look forward to discussing this with you.
Formal, direct
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
If you require more information ...
Formal, direct
Doceniamy Państwa pracę.
We appreciate your business.
Formal, direct
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formal, foarte direct
Czekam na Pana odpowiedź.
I look forward to hearing from you soon.
Mai puţin formal, politicos
Z wyrazami szacunku,
Yours faithfully,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Yours sincerely,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Z poważaniem,
Respectfully yours,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Pozdrawiam serdecznie,
Kind/Best regards,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Pozdrawiam,
Regards,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des