Thailandeză | Expresii - Afaceri | E-Mail

E-Mail - Introducere

Excelentíssimo Sr. Presidente,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Foarte formal, destinatarul ocupă o funcţie care trebuie folosită în locul numelui
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
เรียน ท่านผู้ชาย
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
เรียน ท่านผู้หญิง
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formal, necunoscând numele şi sexul destinatarului
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
ถึงท่านทั้งหลาย
Formal, când ne adresăm mai multor oameni necunoscuţi sau unui întreg departament
A quem possa interessar,
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Formal, neştiind sexul şi numele destinatarului/destinatarilor
Prezado Sr. Vítor Silva,
Caro Sr. Vítor Silva,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatar de sex masculin al cărui nume îl cunoaştem
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Formal, având ca destinatar o doamnă al cărei nume îl cunoaştem
Prezada Srtª. Maria Silva,
Cara Srtª. Maria Silva,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, având ca destinatar o domnişoară al cărei nume îl cunoaştem
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume îl cunoaştem dar nu îi cunoaştem starea civilă
Prezado Vítor Andrade,
Caro Vítor Andrade,
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Mai puţin formal, destinatarul este o persoană cu care am mai colaborat
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
เรียน จอห์น
Informal, către un prieten, relativ rar
Nós escrevemos a respeito de...
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
Nós escrevemos em atenção à/ao...
เราเขียนติดต่อกับ...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
A respeito de..
เนื่องมาจาก...
Formal, pentru a vă adresa în legătură cu un produs al companiei
Com referência a...
เขียนอ้างอิงถึง...
Formal, pentru a te adresa în legătură cu un produs al companiei
Escrevo-lhe para saber sobre...
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Mai puţin fomal, pentru a te adresa în nume personal ca reprezentant al companiei
Escrevo-lhe em nome de...
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Formal, când scriem în numele altcuiva
Sua empresa foi altamente recomendada por...
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Formal, formula politicoasă de adresare

E-Mail - Conţinut

O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Solicitate formală, tentativă
O senhor/A senhora teria a gentileza de...
คุณจะช่วยกรุณา...
Solicitate formală, tentativă
Eu ficaria muito satisfeito se...
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Solicitate formală, tentativă
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Solicitate formală, foarte politicos
Eu ficaria agradecido se o senhor pudesse...
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Solicitate formală, foarte politicos
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Solicitate formală, politicos
Nós estamos interessados em obter/receber...
เราสนใจที่จะรับ...
Solicitate formală, politicos
Devo perguntar-lhe se...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Solicitate formală, politicos
O senhor/A senhora poderia recomendar...
คุณช่วยแนะนำ...
Solicitate formală, direct
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Solicitate formală, direct
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Solicitate formală, foarte direct
Nós ficaríamos agradecidos se...
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Solicitare formală, politicos, în numele întregii companii
Qual a lista atual de preços de...
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Solicitare formală specifică, direct
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Solicitări formale, direct
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Solicitări formale, direct
É a nossa intenção...
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Declararea intenţiilor formal şi direct
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Lamentamos informar que...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau exprimarea dezinteresului faţă de o ofertă.
O anexo está no formato...
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Formal, detaliere legată de programul pe care ar trebui să-l folosească destinatarul pentru a deschide ataşamentul
Não pude abrir o seu arquivo anexo esta manhã. Meu programa antivírus detectou um vírus.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Formal, direct, detaliere a unei probleme legată de un ataşament
Eu peço desculpas por não encaminhar a mensagem anteriormente. Devido a um erro de digitação, sua mensagem retornou marcada como "usuário desconhecido".
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Formal, politicos
Para maiores informações, por favor consulte nosso website...
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Formal, când vă promovaţi site-ul

E-Mail - Încheieri

Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formal, foarte politicos
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Formal, foarte politicos
Desde já agradeço (singular)...
Desde já agradecemos...(plural)
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formal, foarte politicos
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Formal, foarte politicos
Eu ficaria agradecido se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formal, foarte politicos
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formal, politicos
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Formal, politicos
Espero que possamos trabalhar em parceria.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Formal, politicos
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Formal, politicos
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Formal, direct
Caso precise de maiores informações...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Formal, direct
Nós prezamos o seu negócio.
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Formal, direct
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Formal, foarte direct
Espero ter notícias suas em breve.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Mai puţin formal, politicos
Cordialmente,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Atenciosamente,
ด้วยความจริงใจ
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Com elevada estima,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Lembranças,
ด้วยความเคารพ
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Abraços,
ด้วยความเคารพ
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des