Chineză | Expresii - Afaceri | E-Mail

E-Mail - Introducere

Stimate Domnule Preşedinte,
尊敬的主席先生,
Foarte formal, destinatarul ocupă o funcţie care trebuie folosită în locul numelui
Stimate Domnule,
尊敬的先生,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Stimată Doamnă,
尊敬的女士,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Stimate Domnul/Doamnă,
尊敬的先生/女士,
Formal, necunoscând numele şi sexul destinatarului
Stimaţi Domni,
尊敬的先生们,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni necunoscuţi sau unui întreg departament
În atenţia cui este interesat,
尊敬的收信人,
Formal, neştiind sexul şi numele destinatarului/destinatarilor
Stimate Domnule Popescu,
尊敬的史密斯先生,
Formal, destinatar de sex masculin al cărui nume îl cunoaştem
Stimată Doamnă Popescu,
尊敬的史密斯女士,
Formal, având ca destinatar o doamnă al cărei nume îl cunoaştem
Stimată Domnişoară Ionescu,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, având ca destinatar o domnişoară al cărei nume îl cunoaştem
Stimată Doamnă Popescu,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume îl cunoaştem dar nu îi cunoaştem starea civilă
Dragă Andreea Popescu,
亲爱的约翰 史密斯,
Mai puţin formal, destinatarul este o persoană cu care am mai colaborat
Dragă Mihai,
亲爱的约翰,
Informal, către un prieten, relativ rar
Vă scriem cu privire la...
我们就...一事给您写信
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
Vă scriem în legătură cu...
我们因...写这封信
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
În legătură cu...
因贵公司...
Formal, pentru a vă adresa în legătură cu un produs al companiei
Referitor la...
鉴于贵公司...
Formal, pentru a te adresa în legătură cu un produs al companiei
Vă scriu pentru a vă întreba despre...
我写信想询问关于...的信息
Mai puţin fomal, pentru a te adresa în nume personal ca reprezentant al companiei
Vă scriu în numele...
我代表...给您写信
Formal, când scriem în numele altcuiva
Compania Dumneavoastă ne-a fost recomandată cu caldură de...
...诚挚推荐贵公司
Formal, formula politicoasă de adresare

E-Mail - Conţinut

V-ar deranja dacă...
请问您是否介意...
Solicitate formală, tentativă
Aţi fi atât de amabil încât să...
您是否能够...
Solicitate formală, tentativă
V-aş fi profund îndatorat dacă...
如果您能...,我将不胜感激
Solicitate formală, tentativă
Am aprecia foarte mult dacă aţi putea să ne trimiteţi informaţii mai detaliate despre...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Solicitate formală, foarte politicos
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
如果您能… ,我将非常感激
Solicitate formală, foarte politicos
Aţi putea vă rog să îmi trimiteţi...
您能将…发送给我吗?
Solicitate formală, politicos
Suntem interesaţi în a obţine/primi...
我们对获得/接受...很有兴趣
Solicitate formală, politicos
Aş dori să ştiu dacă...
我必须问您是否...
Solicitate formală, politicos
Îmi puteţi recomanda...
您能推荐...吗?
Solicitate formală, direct
Trimiteţi-mi şi mie vă rog...
您能将...发送给我吗?
Solicitate formală, direct
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
请您尽快按要求将...
Solicitate formală, foarte direct
V-am rămâne recunoscători dacă...
如果您能...,我们将不胜感激
Solicitare formală, politicos, în numele întregii companii
Care este lista dumneavoastră curentă de preţuri pentru...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Solicitare formală specifică, direct
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Solicitări formale, direct
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Solicitări formale, direct
Intenţia noastră este să...
我们的意向是...
Declararea intenţiilor formal şi direct
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Vă aducem la cunoştinţă faptul că din păcate...
很抱歉地通知您...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau exprimarea dezinteresului faţă de o ofertă.
Ataşamentul este în formatul...
附件是...格式的
Formal, detaliere legată de programul pe care ar trebui să-l folosească destinatarul pentru a deschide ataşamentul
Nu am putut deschide ataşamentul mesajului dumneavoastră. Antivirusul meu a detectat un virus.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formal, direct, detaliere a unei probleme legată de un ataşament
Îmi cer scuze pentru faptul că nu am răspuns atât de târziu dar, din cauza unei greşeli de tastare, mail-ul trimis dumneavoastră mi-a fost returnat ca fiind direcţionat către un utilizator necunoscut.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formal, politicos
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru la adresa...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formal, când vă promovaţi site-ul

E-Mail - Încheieri

În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formal, foarte politicos
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formal, foarte politicos
Vă mulţumesc anticipat...
提前谢谢您...
Formal, foarte politicos
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formal, foarte politicos
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formal, foarte politicos
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formal, politicos
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formal, politicos
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
我很期待将来有合作的可能性。
Formal, politicos
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formal, politicos
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formal, direct
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
如果您需要更多信息...
Formal, direct
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formal, direct
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
请联系我,我的电话号码是...
Formal, foarte direct
Anticipez cu plăcere un răspuns.
期待着尽快得到您的回复。
Mai puţin formal, politicos
Cu stimă,
此致
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Cu sinceritate,
此致
敬礼
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Cu respect,
肃然至上
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Toate cele bune,
祝好
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Cu bine,
祝好
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des