Engleză | Expresii - Afaceri | E-Mail

E-Mail - Introducere

Stimate Domnule Preşedinte,
Dear Mr. President,
Foarte formal, destinatarul ocupă o funcţie care trebuie folosită în locul numelui
Stimate Domnule,
Dear Sir,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Stimată Doamnă,
Dear Madam,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Stimate Domnul/Doamnă,
Dear Sir / Madam,
Formal, necunoscând numele şi sexul destinatarului
Stimaţi Domni,
Dear Sirs,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni necunoscuţi sau unui întreg departament
În atenţia cui este interesat,
To whom it may concern,
Formal, neştiind sexul şi numele destinatarului/destinatarilor
Stimate Domnule Popescu,
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatar de sex masculin al cărui nume îl cunoaştem
Stimată Doamnă Popescu,
Dear Mrs. Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă al cărei nume îl cunoaştem
Stimată Domnişoară Ionescu,
Dear Miss Smith,
Formal, având ca destinatar o domnişoară al cărei nume îl cunoaştem
Stimată Doamnă Popescu,
Dear Ms. Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume îl cunoaştem dar nu îi cunoaştem starea civilă
Dragă Andreea Popescu,
Dear John Smith,
Mai puţin formal, destinatarul este o persoană cu care am mai colaborat
Dragă Mihai,
Dear John,
Informal, către un prieten, relativ rar
Vă scriem cu privire la...
We are writing to you regarding…
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
Vă scriem în legătură cu...
We are writing in connection with ...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
În legătură cu...
Further to…
Formal, pentru a vă adresa în legătură cu un produs al companiei
Referitor la...
With reference to…
Formal, pentru a te adresa în legătură cu un produs al companiei
Vă scriu pentru a vă întreba despre...
I am writing to enquire about…
Mai puţin fomal, pentru a te adresa în nume personal ca reprezentant al companiei
Vă scriu în numele...
I am writing to you on behalf of...
Formal, când scriem în numele altcuiva
Compania Dumneavoastă ne-a fost recomandată cu caldură de...
Your company was highly recommended by…
Formal, formula politicoasă de adresare

E-Mail - Conţinut

V-ar deranja dacă...
Would you mind if…
Solicitate formală, tentativă
Aţi fi atât de amabil încât să...
Would you be so kind as to…
Solicitate formală, tentativă
V-aş fi profund îndatorat dacă...
I would be most obliged if…
Solicitate formală, tentativă
Am aprecia foarte mult dacă aţi putea să ne trimiteţi informaţii mai detaliate despre...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Solicitate formală, foarte politicos
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
I would be grateful if you could...
Solicitate formală, foarte politicos
Aţi putea vă rog să îmi trimiteţi...
Would you please send me…
Solicitate formală, politicos
Suntem interesaţi în a obţine/primi...
We are interested in obtaining/receiving…
Solicitate formală, politicos
Aş dori să ştiu dacă...
I must ask you whether...
Solicitate formală, politicos
Îmi puteţi recomanda...
Could you recommend…
Solicitate formală, direct
Trimiteţi-mi şi mie vă rog...
Would you please send me…
Solicitate formală, direct
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
You are urgently requested to…
Solicitate formală, foarte direct
V-am rămâne recunoscători dacă...
We would be grateful if…
Solicitare formală, politicos, în numele întregii companii
Care este lista dumneavoastră curentă de preţuri pentru...
What is your current list price for…
Solicitare formală specifică, direct
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
We are interested in ... and we would like to know ...
Solicitări formale, direct
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
We understand from your advertisment that you produce…
Solicitări formale, direct
Intenţia noastră este să...
It is our intention to…
Declararea intenţiilor formal şi direct
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
We carefully considered your proposal and…
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Vă aducem la cunoştinţă faptul că din păcate...
We are sorry to inform you that…
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau exprimarea dezinteresului faţă de o ofertă.
Ataşamentul este în formatul...
The attachment is in...
Formal, detaliere legată de programul pe care ar trebui să-l folosească destinatarul pentru a deschide ataşamentul
Nu am putut deschide ataşamentul mesajului dumneavoastră. Antivirusul meu a detectat un virus.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formal, direct, detaliere a unei probleme legată de un ataşament
Îmi cer scuze pentru faptul că nu am răspuns atât de târziu dar, din cauza unei greşeli de tastare, mail-ul trimis dumneavoastră mi-a fost returnat ca fiind direcţionat către un utilizator necunoscut.
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formal, politicos
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru la adresa...
For further information please consult our website at…
Formal, când vă promovaţi site-ul

E-Mail - Încheieri

În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formal, foarte politicos
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formal, foarte politicos
Vă mulţumesc anticipat...
Thanking you in advance…
Formal, foarte politicos
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formal, foarte politicos
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formal, foarte politicos
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Please reply as soon as possible because…
Formal, politicos
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formal, politicos
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
I look forward to the possibility of working together.
Formal, politicos
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Thank you for your help in this matter.
Formal, politicos
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
I look forward to discussing this with you.
Formal, direct
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
If you require more information ...
Formal, direct
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
We appreciate your business.
Formal, direct
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formal, foarte direct
Anticipez cu plăcere un răspuns.
I look forward to hearing from you soon.
Mai puţin formal, politicos
Cu stimă,
Yours faithfully,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Cu sinceritate,
Yours sincerely,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Cu respect,
Respectfully yours,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Toate cele bune,
Kind/Best regards,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Cu bine,
Regards,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des