Vietnameză | Expresii - Afaceri | E-Mail

E-Mail - Introducere

Уважаемый г-н президент
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Foarte formal, destinatarul ocupă o funcţie care trebuie folosită în locul numelui
Уважаемый г-н ...
Thưa ông,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Уважаемая госпожа...
Thưa bà,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Уважаемые...
Thưa ông/bà,
Formal, necunoscând numele şi sexul destinatarului
Уважаемые...
Thưa các ông bà,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni necunoscuţi sau unui întreg departament
Уважаемые...
Thưa ông/bà,
Formal, neştiind sexul şi numele destinatarului/destinatarilor
Уважаемый г-н Смидт
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Formal, destinatar de sex masculin al cărui nume îl cunoaştem
Уважаемая г-жа Смидт
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formal, având ca destinatar o doamnă al cărei nume îl cunoaştem
Уважаемая г-жа Смидт
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formal, având ca destinatar o domnişoară al cărei nume îl cunoaştem
Уважаемая г-жа Смидт
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume îl cunoaştem dar nu îi cunoaştem starea civilă
Уважаемый...
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Mai puţin formal, destinatarul este o persoană cu care am mai colaborat
Дорогой Иван!
Gửi ông A,
Informal, către un prieten, relativ rar
Пишем вам по поводу...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
Мы пишем в связи с ...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
Ввиду...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Formal, pentru a vă adresa în legătură cu un produs al companiei
В отношении...
Về việc/vấn đề...
Formal, pentru a te adresa în legătură cu un produs al companiei
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Tôi viết thư này để nói về...
Mai puţin fomal, pentru a te adresa în nume personal ca reprezentant al companiei
Я пишу от лица..., чтобы...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Formal, când scriem în numele altcuiva
Ваша компания была рекомендована...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Formal, formula politicoasă de adresare

E-Mail - Conţinut

Вы не против, если...
Liệu ông/bà có phiền...
Solicitate formală, tentativă
Будьте любезны...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Solicitate formală, tentativă
Буду очень благодарен, если...
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Solicitate formală, tentativă
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Solicitate formală, foarte politicos
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Solicitate formală, foarte politicos
Не могли бы вы прислать мне...
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Solicitate formală, politicos
Мы заинтересованы в получении...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Solicitate formală, politicos
Вынужден (с)просить вас...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Solicitate formală, politicos
Не могли бы вы посоветовать...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Solicitate formală, direct
Пришлите пожалуйста...
Ông/bà vui lòng gửi...
Solicitate formală, direct
Вам необходимо срочно...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Solicitate formală, foarte direct
Мы были бы признательны, если..
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Solicitare formală, politicos, în numele întregii companii
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Solicitare formală specifică, direct
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Solicitări formale, direct
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Solicitări formale, direct
Нашим намерением является...
Chúng tôi dự định...
Declararea intenţiilor formal şi direct
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau exprimarea dezinteresului faţă de o ofertă.
Прикрепленный файл в формате...
File được đính kèm trong email này có định dạng...
Formal, detaliere legată de programul pe care ar trebui să-l folosească destinatarul pentru a deschide ataşamentul
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Formal, direct, detaliere a unei probleme legată de un ataşament
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Formal, politicos
Больше информации см. на сайте...
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
Formal, când vă promovaţi site-ul

E-Mail - Încheieri

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formal, foarte politicos
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Formal, foarte politicos
Заранее спасибо...
Xin chân thành cảm ơn...
Formal, foarte politicos
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Formal, foarte politicos
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Formal, foarte politicos
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Formal, politicos
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formal, politicos
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Formal, politicos
Спасибо за помощь в этом деле.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Formal, politicos
Я хотел бы обсудить это с вами
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Formal, direct
Если вам необходимо больше информации...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Formal, direct
Мы ценим ваш вклад
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Formal, direct
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Formal, foarte direct
Надеюсь на скорый ответ
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Mai puţin formal, politicos
С уважением...
Kính thư,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
С уважением...
Kính thư,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
С уважением ваш...
Trân trọng,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
С уважением...
Thân ái,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
С уважением...
Thân ái,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des