Chineză | Expresii - Afaceri | E-Mail

E-Mail - Introducere

Distinguido Sr. Presidente:
尊敬的主席先生,
Foarte formal, destinatarul ocupă o funcţie care trebuie folosită în locul numelui
Distinguido Señor:
尊敬的先生,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Distinguida Señora:
尊敬的女士,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Señores:
尊敬的先生/女士,
Formal, necunoscând numele şi sexul destinatarului
Apreciados Señores:
尊敬的先生们,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni necunoscuţi sau unui întreg departament
A quien pueda interesar
尊敬的收信人,
Formal, neştiind sexul şi numele destinatarului/destinatarilor
Apreciado Sr. Pérez:
尊敬的史密斯先生,
Formal, destinatar de sex masculin al cărui nume îl cunoaştem
Apreciado Sra. Pérez:
尊敬的史密斯女士,
Formal, având ca destinatar o doamnă al cărei nume îl cunoaştem
Apreciada Srta. Pérez:
尊敬的史密斯小姐,
Formal, având ca destinatar o domnişoară al cărei nume îl cunoaştem
Apreciada Sra. Pérez:
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume îl cunoaştem dar nu îi cunoaştem starea civilă
Estimado Sr. Pérez:
亲爱的约翰 史密斯,
Mai puţin formal, destinatarul este o persoană cu care am mai colaborat
Querido Juan:
亲爱的约翰,
Informal, către un prieten, relativ rar
Nos dirigimos a usted en referencia a...
我们就...一事给您写信
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
Le escribimos en referencia a...
我们因...写这封信
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
Con relación a...
因贵公司...
Formal, pentru a vă adresa în legătură cu un produs al companiei
En referencia a...
鉴于贵公司...
Formal, pentru a te adresa în legătură cu un produs al companiei
Escribo para pedir información sobre...
我写信想询问关于...的信息
Mai puţin fomal, pentru a te adresa în nume personal ca reprezentant al companiei
Le escribo en nombre de...
我代表...给您写信
Formal, când scriem în numele altcuiva
Recibimos excelentes recomendaciones de su compañía por parte de...
...诚挚推荐贵公司
Formal, formula politicoasă de adresare

E-Mail - Conţinut

¿Sería posible...
请问您是否介意...
Solicitate formală, tentativă
¿Tendría la amabilidad de...
您是否能够...
Solicitate formală, tentativă
Me complacería mucho si...
如果您能...,我将不胜感激
Solicitate formală, tentativă
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Solicitate formală, foarte politicos
Le agradecería enormemente si pudiera...
如果您能… ,我将非常感激
Solicitate formală, foarte politicos
¿Podría enviarme...
您能将…发送给我吗?
Solicitate formală, politicos
Estamos interesados en obtener/recibir...
我们对获得/接受...很有兴趣
Solicitate formală, politicos
Me atrevo a preguntarle si...
我必须问您是否...
Solicitate formală, politicos
¿Podría recomendarme...
您能推荐...吗?
Solicitate formală, direct
¿Podría enviarme...
您能将...发送给我吗?
Solicitate formală, direct
Se le insta urgentemente a...
请您尽快按要求将...
Solicitate formală, foarte direct
Estaríamos muy agradecidos si...
如果您能...,我们将不胜感激
Solicitare formală, politicos, în numele întregii companii
¿Cuál es la lista actual de precios de...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Solicitare formală specifică, direct
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Solicitări formale, direct
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Solicitări formale, direct
Es nuestra intención...
我们的意向是...
Declararea intenţiilor formal şi direct
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Lamentamos informarle que...
很抱歉地通知您...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau exprimarea dezinteresului faţă de o ofertă.
El archivo adjunto está en formato...
附件是...格式的
Formal, detaliere legată de programul pe care ar trebui să-l folosească destinatarul pentru a deschide ataşamentul
No pude abrir el archivo adjunto esta mañana. Según mi antivirus el archivo está infectado.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formal, direct, detaliere a unei probleme legată de un ataşament
Me disculpo por no haber reenviado el mensaje antes, pero debido a un error tipográfico el email fue devuelto por tener un "usuario desconocido".
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formal, politicos
Para mayor información consulte nuestra página web:
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formal, când vă promovaţi site-ul

E-Mail - Încheieri

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formal, foarte politicos
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formal, foarte politicos
Le agradecemos de antemano...
提前谢谢您...
Formal, foarte politicos
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formal, foarte politicos
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formal, foarte politicos
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formal, politicos
Si requiere más información no dude en contactarme.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formal, politicos
Me complace la idea de trabajar juntos.
我很期待将来有合作的可能性。
Formal, politicos
Gracias por su ayuda en este asunto.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formal, politicos
Me complace la idea de discutir esto con usted.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formal, direct
Si requiere más información...
如果您需要更多信息...
Formal, direct
Apreciamos hacer negocios con usted.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formal, direct
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
请联系我,我的电话号码是...
Formal, foarte direct
Espero tener noticias de usted pronto.
期待着尽快得到您的回复。
Mai puţin formal, politicos
Se despide cordialmente,
此致
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Atentamente,
此致
敬礼
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Respetuosamente,
肃然至上
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Saludos,
祝好
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Saludos,
祝好
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des