Chineză | Expresii - Afaceri | E-Mail

E-Mail - Introducere

Bäste herr ordförande,
尊敬的主席先生,
Foarte formal, destinatarul ocupă o funcţie care trebuie folosită în locul numelui
Bäste herrn,
尊敬的先生,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Bästa fru,
尊敬的女士,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Bästa herr/fru,
尊敬的先生/女士,
Formal, necunoscând numele şi sexul destinatarului
Bästa herrar,
尊敬的先生们,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni necunoscuţi sau unui întreg departament
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
尊敬的收信人,
Formal, neştiind sexul şi numele destinatarului/destinatarilor
Bäste herr Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formal, destinatar de sex masculin al cărui nume îl cunoaştem
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formal, având ca destinatar o doamnă al cărei nume îl cunoaştem
Bästa fröken Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, având ca destinatar o domnişoară al cărei nume îl cunoaştem
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume îl cunoaştem dar nu îi cunoaştem starea civilă
Bäste John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Mai puţin formal, destinatarul este o persoană cu care am mai colaborat
Bäste John,
亲爱的约翰,
Informal, către un prieten, relativ rar
Vi skriver till dig angående ...
我们就...一事给您写信
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
Vi skriver i samband med ...
我们因...写这封信
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
Vidare till ...
因贵公司...
Formal, pentru a vă adresa în legătură cu un produs al companiei
Med hänvisning till ...
鉴于贵公司...
Formal, pentru a te adresa în legătură cu un produs al companiei
Jag skriver för att fråga om ...
我写信想询问关于...的信息
Mai puţin fomal, pentru a te adresa în nume personal ca reprezentant al companiei
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
我代表...给您写信
Formal, când scriem în numele altcuiva
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
...诚挚推荐贵公司
Formal, formula politicoasă de adresare

E-Mail - Conţinut

Vi är tacksamma om du ...
请问您是否介意...
Solicitate formală, tentativă
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
您是否能够...
Solicitate formală, tentativă
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
如果您能...,我将不胜感激
Solicitate formală, tentativă
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Solicitate formală, foarte politicos
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
如果您能… ,我将非常感激
Solicitate formală, foarte politicos
Kunde du skicka mig ...
您能将…发送给我吗?
Solicitate formală, politicos
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
我们对获得/接受...很有兴趣
Solicitate formală, politicos
Jag måste fråga dig om ...
我必须问您是否...
Solicitate formală, politicos
Skulle du kunna rekommendera ...
您能推荐...吗?
Solicitate formală, direct
Skulle du kunna skicka mig ...
您能将...发送给我吗?
Solicitate formală, direct
Vi ber dig omgående att ...
请您尽快按要求将...
Solicitate formală, foarte direct
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
如果您能...,我们将不胜感激
Solicitare formală, politicos, în numele întregii companii
Vad är ert nuvarande listpris för ...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Solicitare formală specifică, direct
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Solicitări formale, direct
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Solicitări formale, direct
Vi har för avsikt att ...
我们的意向是...
Declararea intenţiilor formal şi direct
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Vi beklagar att behöva meddela att ...
很抱歉地通知您...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau exprimarea dezinteresului faţă de o ofertă.
Den bifogade filen är i formatet ... .
附件是...格式的
Formal, detaliere legată de programul pe care ar trebui să-l folosească destinatarul pentru a deschide ataşamentul
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formal, direct, detaliere a unei probleme legată de un ataşament
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formal, politicos
För mer information, se vår hemsida ...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formal, când vă promovaţi site-ul

E-Mail - Încheieri

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formal, foarte politicos
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formal, foarte politicos
Tack på förhand...
提前谢谢您...
Formal, foarte politicos
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formal, foarte politicos
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formal, foarte politicos
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formal, politicos
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formal, politicos
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
我很期待将来有合作的可能性。
Formal, politicos
Tack för hjälpen med detta ärende.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formal, politicos
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formal, direct
Om du behöver mer information ...
如果您需要更多信息...
Formal, direct
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formal, direct
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
请联系我,我的电话号码是...
Formal, foarte direct
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
期待着尽快得到您的回复。
Mai puţin formal, politicos
Med vänlig hälsning,
此致
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Med vänliga hälsningar,
此致
敬礼
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Med vänlig hälsning,
肃然至上
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Vänliga hälsningar,
祝好
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Hälsningar,
祝好
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des