Engleză | Expresii - Afaceri | E-Mail

E-Mail - Introducere

Bäste herr ordförande,
Dear Mr. President,
Foarte formal, destinatarul ocupă o funcţie care trebuie folosită în locul numelui
Bäste herrn,
Dear Sir,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Bästa fru,
Dear Madam,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Bästa herr/fru,
Dear Sir / Madam,
Formal, necunoscând numele şi sexul destinatarului
Bästa herrar,
Dear Sirs,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni necunoscuţi sau unui întreg departament
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
To whom it may concern,
Formal, neştiind sexul şi numele destinatarului/destinatarilor
Bäste herr Smith,
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatar de sex masculin al cărui nume îl cunoaştem
Bästa fru Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă al cărei nume îl cunoaştem
Bästa fröken Smith,
Dear Miss Smith,
Formal, având ca destinatar o domnişoară al cărei nume îl cunoaştem
Bästa fru Smith,
Dear Ms. Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume îl cunoaştem dar nu îi cunoaştem starea civilă
Bäste John Smith,
Dear John Smith,
Mai puţin formal, destinatarul este o persoană cu care am mai colaborat
Bäste John,
Dear John,
Informal, către un prieten, relativ rar
Vi skriver till dig angående ...
We are writing to you regarding…
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
Vi skriver i samband med ...
We are writing in connection with ...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
Vidare till ...
Further to…
Formal, pentru a vă adresa în legătură cu un produs al companiei
Med hänvisning till ...
With reference to…
Formal, pentru a te adresa în legătură cu un produs al companiei
Jag skriver för att fråga om ...
I am writing to enquire about…
Mai puţin fomal, pentru a te adresa în nume personal ca reprezentant al companiei
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
I am writing to you on behalf of...
Formal, când scriem în numele altcuiva
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Your company was highly recommended by…
Formal, formula politicoasă de adresare

E-Mail - Conţinut

Vi är tacksamma om du ...
Would you mind if…
Solicitate formală, tentativă
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Would you be so kind as to…
Solicitate formală, tentativă
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
I would be most obliged if…
Solicitate formală, tentativă
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Solicitate formală, foarte politicos
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
I would be grateful if you could...
Solicitate formală, foarte politicos
Kunde du skicka mig ...
Would you please send me…
Solicitate formală, politicos
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
We are interested in obtaining/receiving…
Solicitate formală, politicos
Jag måste fråga dig om ...
I must ask you whether...
Solicitate formală, politicos
Skulle du kunna rekommendera ...
Could you recommend…
Solicitate formală, direct
Skulle du kunna skicka mig ...
Would you please send me…
Solicitate formală, direct
Vi ber dig omgående att ...
You are urgently requested to…
Solicitate formală, foarte direct
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
We would be grateful if…
Solicitare formală, politicos, în numele întregii companii
Vad är ert nuvarande listpris för ...
What is your current list price for…
Solicitare formală specifică, direct
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
We are interested in ... and we would like to know ...
Solicitări formale, direct
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
We understand from your advertisment that you produce…
Solicitări formale, direct
Vi har för avsikt att ...
It is our intention to…
Declararea intenţiilor formal şi direct
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
We carefully considered your proposal and…
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Vi beklagar att behöva meddela att ...
We are sorry to inform you that…
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau exprimarea dezinteresului faţă de o ofertă.
Den bifogade filen är i formatet ... .
The attachment is in...
Formal, detaliere legată de programul pe care ar trebui să-l folosească destinatarul pentru a deschide ataşamentul
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formal, direct, detaliere a unei probleme legată de un ataşament
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formal, politicos
För mer information, se vår hemsida ...
For further information please consult our website at…
Formal, când vă promovaţi site-ul

E-Mail - Încheieri

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formal, foarte politicos
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formal, foarte politicos
Tack på förhand...
Thanking you in advance…
Formal, foarte politicos
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formal, foarte politicos
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formal, foarte politicos
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Please reply as soon as possible because…
Formal, politicos
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formal, politicos
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
I look forward to the possibility of working together.
Formal, politicos
Tack för hjälpen med detta ärende.
Thank you for your help in this matter.
Formal, politicos
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
I look forward to discussing this with you.
Formal, direct
Om du behöver mer information ...
If you require more information ...
Formal, direct
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
We appreciate your business.
Formal, direct
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formal, foarte direct
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
I look forward to hearing from you soon.
Mai puţin formal, politicos
Med vänlig hälsning,
Yours faithfully,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Med vänliga hälsningar,
Yours sincerely,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Med vänlig hälsning,
Respectfully yours,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Vänliga hälsningar,
Kind/Best regards,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Hälsningar,
Regards,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des