Olandeză | Expresii - Afaceri | E-Mail

E-Mail - Introducere

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Geachte heer President
Foarte formal, destinatarul ocupă o funcţie care trebuie folosită în locul numelui
เรียน ท่านผู้ชาย
Geachte heer
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
เรียน ท่านผู้หญิง
Geachte mevrouw
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Geachte heer, mevrouw
Formal, necunoscând numele şi sexul destinatarului
ถึงท่านทั้งหลาย
Geachte dames en heren
Formal, când ne adresăm mai multor oameni necunoscuţi sau unui întreg departament
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Geachte dames en heren
Formal, neştiind sexul şi numele destinatarului/destinatarilor
เรียน คุณสมิทธิ์
Geachte heer Jansen
Formal, destinatar de sex masculin al cărui nume îl cunoaştem
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Geachte mevrouw Jansen
Formal, având ca destinatar o doamnă al cărei nume îl cunoaştem
เรียน คุณสมิทธิ์
Geachte mevrouw Jansen
Formal, având ca destinatar o domnişoară al cărei nume îl cunoaştem
เรียน คุณสมิทธิ์
Geachte mevrouw Jansen
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume îl cunoaştem dar nu îi cunoaştem starea civilă
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Beste meneer Jansen
Mai puţin formal, destinatarul este o persoană cu care am mai colaborat
เรียน จอห์น
Beste Jan
Informal, către un prieten, relativ rar
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
เราเขียนติดต่อกับ...
Wij schrijven u in verband met ...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
เนื่องมาจาก...
Met betrekking tot ...
Formal, pentru a vă adresa în legătură cu un produs al companiei
เขียนอ้างอิงถึง...
Ten aanzien van ...
Formal, pentru a te adresa în legătură cu un produs al companiei
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Mai puţin fomal, pentru a te adresa în nume personal ca reprezentant al companiei
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formal, când scriem în numele altcuiva
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formal, formula politicoasă de adresare

E-Mail - Conţinut

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Zou u het erg vinden om ...
Solicitate formală, tentativă
คุณจะช่วยกรุณา...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Solicitate formală, tentativă
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Solicitate formală, tentativă
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Solicitate formală, foarte politicos
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Solicitate formală, foarte politicos
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Solicitate formală, politicos
เราสนใจที่จะรับ...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Solicitate formală, politicos
ฉันต้องถามคุณว่า...
Ik zou u willen vragen, of ...
Solicitate formală, politicos
คุณช่วยแนะนำ...
Kunt u ... aanbevelen ...
Solicitate formală, direct
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Solicitate formală, direct
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
U wordt dringend verzocht ...
Solicitate formală, foarte direct
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Solicitare formală, politicos, în numele întregii companii
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Solicitare formală specifică, direct
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Solicitări formale, direct
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Solicitări formale, direct
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Het is ons oogmerk om ...
Declararea intenţiilor formal şi direct
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau exprimarea dezinteresului faţă de o ofertă.
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
De bijlage is in ... formaat.
Formal, detaliere legată de programul pe care ar trebui să-l folosească destinatarul pentru a deschide ataşamentul
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Formal, direct, detaliere a unei probleme legată de un ataşament
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Formal, politicos
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Formal, când vă promovaţi site-ul

E-Mail - Încheieri

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formal, foarte politicos
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formal, foarte politicos
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Bij voorbaat dank.
Formal, foarte politicos
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formal, foarte politicos
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formal, foarte politicos
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formal, politicos
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formal, politicos
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formal, politicos
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formal, politicos
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formal, direct
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formal, direct
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Wij waarderen u als klant.
Formal, direct
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formal, foarte direct
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Ik hoor graag van u.
Mai puţin formal, politicos
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Met vriendelijke groet,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
ด้วยความจริงใจ
Met vriendelijke groet,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Hoogachtend,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
ด้วยความเคารพ
Met de beste groeten,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
ด้วยความเคารพ
Groeten,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des