Engleză | Expresii - Afaceri | E-Mail

E-Mail - Introducere

Kính gửi ngài Chủ tịch,
Dear Mr. President,
Foarte formal, destinatarul ocupă o funcţie care trebuie folosită în locul numelui
Thưa ông,
Dear Sir,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Thưa bà,
Dear Madam,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Thưa ông/bà,
Dear Sir / Madam,
Formal, necunoscând numele şi sexul destinatarului
Thưa các ông bà,
Dear Sirs,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni necunoscuţi sau unui întreg departament
Thưa ông/bà,
To whom it may concern,
Formal, neştiind sexul şi numele destinatarului/destinatarilor
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatar de sex masculin al cărui nume îl cunoaştem
Kính gửi bà Trần Thị B,
Dear Mrs. Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă al cărei nume îl cunoaştem
Kính gửi bà Trần Thị B,
Dear Miss Smith,
Formal, având ca destinatar o domnişoară al cărei nume îl cunoaştem
Kính gửi bà Trần Thị B,
Dear Ms. Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume îl cunoaştem dar nu îi cunoaştem starea civilă
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Dear John Smith,
Mai puţin formal, destinatarul este o persoană cu care am mai colaborat
Gửi ông A,
Dear John,
Informal, către un prieten, relativ rar
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
We are writing to you regarding…
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
We are writing in connection with ...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
Liên quan tới việc/vấn đề...
Further to…
Formal, pentru a vă adresa în legătură cu un produs al companiei
Về việc/vấn đề...
With reference to…
Formal, pentru a te adresa în legătură cu un produs al companiei
Tôi viết thư này để nói về...
I am writing to enquire about…
Mai puţin fomal, pentru a te adresa în nume personal ca reprezentant al companiei
Tôi xin thay mặt... viết thư này
I am writing to you on behalf of...
Formal, când scriem în numele altcuiva
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Your company was highly recommended by…
Formal, formula politicoasă de adresare

E-Mail - Conţinut

Liệu ông/bà có phiền...
Would you mind if…
Solicitate formală, tentativă
Không biết ông/bà có vui lòng...
Would you be so kind as to…
Solicitate formală, tentativă
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
I would be most obliged if…
Solicitate formală, tentativă
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Solicitate formală, foarte politicos
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
I would be grateful if you could...
Solicitate formală, foarte politicos
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Would you please send me…
Solicitate formală, politicos
Chúng tôi rất quan tâm tới...
We are interested in obtaining/receiving…
Solicitate formală, politicos
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
I must ask you whether...
Solicitate formală, politicos
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Could you recommend…
Solicitate formală, direct
Ông/bà vui lòng gửi...
Would you please send me…
Solicitate formală, direct
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
You are urgently requested to…
Solicitate formală, foarte direct
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
We would be grateful if…
Solicitare formală, politicos, în numele întregii companii
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
What is your current list price for…
Solicitare formală specifică, direct
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
We are interested in ... and we would like to know ...
Solicitări formale, direct
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
We understand from your advertisment that you produce…
Solicitări formale, direct
Chúng tôi dự định...
It is our intention to…
Declararea intenţiilor formal şi direct
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
We carefully considered your proposal and…
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
We are sorry to inform you that…
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau exprimarea dezinteresului faţă de o ofertă.
File được đính kèm trong email này có định dạng...
The attachment is in...
Formal, detaliere legată de programul pe care ar trebui să-l folosească destinatarul pentru a deschide ataşamentul
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formal, direct, detaliere a unei probleme legată de un ataşament
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formal, politicos
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
For further information please consult our website at…
Formal, când vă promovaţi site-ul

E-Mail - Încheieri

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formal, foarte politicos
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formal, foarte politicos
Xin chân thành cảm ơn...
Thanking you in advance…
Formal, foarte politicos
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formal, foarte politicos
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formal, foarte politicos
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Please reply as soon as possible because…
Formal, politicos
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formal, politicos
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
I look forward to the possibility of working together.
Formal, politicos
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Thank you for your help in this matter.
Formal, politicos
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
I look forward to discussing this with you.
Formal, direct
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
If you require more information ...
Formal, direct
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
We appreciate your business.
Formal, direct
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formal, foarte direct
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
I look forward to hearing from you soon.
Mai puţin formal, politicos
Kính thư,
Yours faithfully,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Kính thư,
Yours sincerely,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Trân trọng,
Respectfully yours,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Thân ái,
Kind/Best regards,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Thân ái,
Regards,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des