Rusă | Expresii - Afaceri | E-Mail

E-Mail - Introducere

Kính gửi ngài Chủ tịch,
Уважаемый г-н президент
Foarte formal, destinatarul ocupă o funcţie care trebuie folosită în locul numelui
Thưa ông,
Уважаемый г-н ...
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Thưa bà,
Уважаемая госпожа...
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Thưa ông/bà,
Уважаемые...
Formal, necunoscând numele şi sexul destinatarului
Thưa các ông bà,
Уважаемые...
Formal, când ne adresăm mai multor oameni necunoscuţi sau unui întreg departament
Thưa ông/bà,
Уважаемые...
Formal, neştiind sexul şi numele destinatarului/destinatarilor
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Уважаемый г-н Смидт
Formal, destinatar de sex masculin al cărui nume îl cunoaştem
Kính gửi bà Trần Thị B,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, având ca destinatar o doamnă al cărei nume îl cunoaştem
Kính gửi bà Trần Thị B,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, având ca destinatar o domnişoară al cărei nume îl cunoaştem
Kính gửi bà Trần Thị B,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume îl cunoaştem dar nu îi cunoaştem starea civilă
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Уважаемый...
Mai puţin formal, destinatarul este o persoană cu care am mai colaborat
Gửi ông A,
Дорогой Иван!
Informal, către un prieten, relativ rar
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Пишем вам по поводу...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Мы пишем в связи с ...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
Liên quan tới việc/vấn đề...
Ввиду...
Formal, pentru a vă adresa în legătură cu un produs al companiei
Về việc/vấn đề...
В отношении...
Formal, pentru a te adresa în legătură cu un produs al companiei
Tôi viết thư này để nói về...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Mai puţin fomal, pentru a te adresa în nume personal ca reprezentant al companiei
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Я пишу от лица..., чтобы...
Formal, când scriem în numele altcuiva
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Ваша компания была рекомендована...
Formal, formula politicoasă de adresare

E-Mail - Conţinut

Liệu ông/bà có phiền...
Вы не против, если...
Solicitate formală, tentativă
Không biết ông/bà có vui lòng...
Будьте любезны...
Solicitate formală, tentativă
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Буду очень благодарен, если...
Solicitate formală, tentativă
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Solicitate formală, foarte politicos
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Solicitate formală, foarte politicos
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Не могли бы вы прислать мне...
Solicitate formală, politicos
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Мы заинтересованы в получении...
Solicitate formală, politicos
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Вынужден (с)просить вас...
Solicitate formală, politicos
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Не могли бы вы посоветовать...
Solicitate formală, direct
Ông/bà vui lòng gửi...
Пришлите пожалуйста...
Solicitate formală, direct
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Вам необходимо срочно...
Solicitate formală, foarte direct
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Мы были бы признательны, если..
Solicitare formală, politicos, în numele întregii companii
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Solicitare formală specifică, direct
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Solicitări formale, direct
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Solicitări formale, direct
Chúng tôi dự định...
Нашим намерением является...
Declararea intenţiilor formal şi direct
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau exprimarea dezinteresului faţă de o ofertă.
File được đính kèm trong email này có định dạng...
Прикрепленный файл в формате...
Formal, detaliere legată de programul pe care ar trebui să-l folosească destinatarul pentru a deschide ataşamentul
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Formal, direct, detaliere a unei probleme legată de un ataşament
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Formal, politicos
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
Больше информации см. на сайте...
Formal, când vă promovaţi site-ul

E-Mail - Încheieri

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formal, foarte politicos
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formal, foarte politicos
Xin chân thành cảm ơn...
Заранее спасибо...
Formal, foarte politicos
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formal, foarte politicos
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formal, foarte politicos
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formal, politicos
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formal, politicos
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formal, politicos
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formal, politicos
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formal, direct
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Если вам необходимо больше информации...
Formal, direct
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Мы ценим ваш вклад
Formal, direct
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formal, foarte direct
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Надеюсь на скорый ответ
Mai puţin formal, politicos
Kính thư,
С уважением...
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Kính thư,
С уважением...
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Trân trọng,
С уважением ваш...
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Thân ái,
С уважением...
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Thân ái,
С уважением...
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des