Rusă | Expresii - Afaceri | Facturi

Facturi - Formulări

Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
Formal, foarte politicos
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
Formal, politicos
Proforma faktura bude poslána faxem.
Мы пришлем вам счет по факсу
Formal, direct
Splatné ihned po obdržení zboží.
Оплата сразу после доставки товара
Formal, direct
Celková splatná částka je...
Общая сумма...
Formal, direct
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Мы выписываем счета только в евро
Formal, foarte direct

Facturi - Reamintirea plății

Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Formal, foarte politicos
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Formal, politicos
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Formal, politicos
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Formal, politicos
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Formal, direct
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Formal, direct
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Мы еще не получили оплату за...
Formal, foarte direct
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Formal, foarte direct
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Formal, politicos