Suedeză | Expresii - Afaceri | Facturi

Facturi - Formulări

Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
För mina tjänster ber jag vänligen om följande betalning ...
Formal, foarte politicos
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Bifogat finner ni faktura nummer ... gällande ...
Formal, politicos
Proforma faktura bude poslána faxem.
Proformafakturan kommer att faxas.
Formal, direct
Splatné ihned po obdržení zboží.
Betalning sker omedelbart efter att varorna mottagits.
Formal, direct
Celková splatná částka je...
Det totala betalningsbeloppet är ...
Formal, direct
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Det är vårt företags policy att endast fakturera i SEK (svenska kronor).
Formal, foarte direct

Facturi - Reamintirea plății

Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Vi vill härmed påminna dig om att din betalning för ... är försenad.
Formal, foarte politicos
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Detta är en påminnelse om att ovanstående faktura fortfarande är obetald.
Formal, politicos
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Enligt våra uppgifter har vi ännu inte tagit emot en betalning för ovanstående faktura.
Formal, politicos
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Vi skulle uppskatta det ifall ni kunde betala fakturan inom de närmaste dagarna.
Formal, politicos
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Våra register indikerar att fakturan ännu inte har betalats.
Formal, direct
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Var så vänlig och betala fakturan omgående.
Formal, direct
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Vi har ännu inte erhållit betalningen för ...
Formal, foarte direct
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Vår ekonomiavdelning kommer endast att godkänna din order som leveransklar mot uppvisandet av en kopia på din check/betalningsöverföring.
Formal, foarte direct
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Om ni redan har betalat fakturan, ber vi er vänligen att ignorera detta meddelande.
Formal, politicos