Română | Expresii - Afaceri | Facturi

Facturi - Formulări

对于我提供的服务,恳请您支付以下款项...
Suma pe care vă rog să mi-o înaintați pentru serviciile prestate este în valoare de...
Formal, foarte politicos
随函附上...的发票号码...
Vă rog să aveți în vedere factura cu numărul ... atașată prezentei pentru ...
Formal, politicos
该报价单的发票将传真给您。
Va fi trimisă prin fax factura pro forma.
Formal, direct
收到货物发票之后立即付款。
A se achita imediat după primirea bunurilor.
Formal, direct
总支付额是...
Suma totală de plată este...
Formal, direct
我们公司的规定是只能以欧元开出发票。
Conform politicii companiei facturarea se face doar în Euro.
Formal, foarte direct

Facturi - Reamintirea plății

不好意思,请允许我提醒您,您的...付款已经过期。
Vă reamintim faptul că termenul pentru achitarea ... a fost depășit.
Formal, foarte politicos
提醒您一下,上述货单仍然未付。
Vă reamintim faptul că factura este încă neachitată.
Formal, politicos
根据我们的记录,我们还没有收到上述发票的汇款。
Din datele pe care le deținem reiese faptul că nu am primit încă o confirmare pentru plata facturii.
Formal, politicos
如果您能近期清理账户款额,我们将不胜感激。
Am aprecia foarte mult dacă v-ați face timp să achitați în zilele următoare.
Formal, politicos
我们的记录显示发票仍没有被支付。
Din datele noastre reiese faptul că factura nu a fost încă achitată.
Formal, direct
请立即发送您的付款。
Vă rugăm să efectuați plata cât mai repede.
Formal, direct
我们还没有收到...的付款
Încă nu am încasat suma pe care ne-o datorați pentru...
Formal, foarte direct
我们的财务部门只有在收到您支票/转账的复印件后才会发出订单。
Departamentul nostru comercial vă poate elibera actele de livrare doar după ce va primi o copie a confirmării de plată.
Formal, foarte direct
如果您已发送付款,请忽略此信。
Dacă ați efectuat deja plata vă rugam să nu luați în considerare această scrisoare.
Formal, politicos