Cehă | Expresii - Afaceri | Facturi

Facturi - Formulări

For min service, anmoder jeg venligst om følgende betaling...
Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Formal, foarte politicos
Vedlagt finder I faktura nr.... for...
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Formal, politicos
Proforma fakturaen vil blive faxet.
Proforma faktura bude poslána faxem.
Formal, direct
Betalbar straks efter modtagelsen af varerne.
Splatné ihned po obdržení zboží.
Formal, direct
Det totale beløb der skal betales er...
Celková splatná částka je...
Formal, direct
Det er vores virksomheds politik kun at fakturere i Euro.
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Formal, foarte direct

Facturi - Reamintirea plății

Må vi minde dig om at din betaling for... er forfalden.
Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Formal, foarte politicos
Dette er for at minde dig om at fakturaen ovenfor stadig ikke er blevet betalt.
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Formal, politicos
I følge vores fortegnelser, har vi endnu ikke modtager en pengeoverførsel for ovenstående faktura.
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Formal, politicos
Vi ville sætte pris på hvis du godkender din konto indenfor de næste par dage.
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Formal, politicos
Vores fortegnelser viser at fakturaen stadig ikke er blevet betalt.
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Formal, direct
Vær så venlig at sende din betaling omgående.
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Formal, direct
Vi har endnu ikke modtaget betalingen for...
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Formal, foarte direct
Vores kontoafdeling vil kun sende denne ordre hvis vi modtager en kopi af din check/overførelse.
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Formal, foarte direct
Hvis du allerede har sendt din betaling, se venligst bort fra dette brev.
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Formal, politicos