Cehă | Expresii - Afaceri | Facturi

Facturi - Formulări

Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Formal, foarte politicos
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Formal, politicos
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
Proforma faktura bude poslána faxem.
Formal, direct
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Splatné ihned po obdržení zboží.
Formal, direct
Het te betalen totaalbedrag is ...
Celková splatná částka je...
Formal, direct
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Formal, foarte direct

Facturi - Reamintirea plății

Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Formal, foarte politicos
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Formal, politicos
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Formal, politicos
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Formal, politicos
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Formal, direct
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Formal, direct
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Formal, foarte direct
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Formal, foarte direct
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Formal, politicos